Kokonaisarkkitehtuurin starttipaketti (etäopetus)

Kesto: 3.0 pv
Valitse päivä
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Kuvaus

Kenelle? Henkilöille, joiden työnkuvaan kuuluu kokonaisarkkitehtuurityöhön osallistuminen. Yrityskohtaisena kurssina suosittu kurssi nyt tarjolla etänä. Tältä kurssilta saat tehokkaan aloituksen omalle arkkitehtuuritoiminnollesi. Soveltuu myös julkissektorille.

Esitiedot: Ei esitietovaatimuksia

Oppimistavoite: Kurssin jälkeen pystyt sekä käynnistämään arkkitehtuuritoiminnon että sen jäsenenä tuottamaan useimmin tarvittavat peruskuvaukset.

Kurssin kuvaus 
Kokonaisarkkitehtuuri on konkreettista, ymmärrettävää ja helposti hyödynnettävää, jos sen sisältö on kohdillaan. Kurssille on poimittu parhaat palat Coalan kokonaisarkkitehtuurikursseista. Tällainen tiivistäminen tuntuu jo lähtökohtaisesti mahdottomalta, mutta toimii hämmästyttävän hyvin. Yhden oppilaan palaute olikin ”paras kurssi evö”.

Koulutus nojautuu erilaisiin alalla yleisesti käytössä oleviin standardeihin, kuten ArchiMate®, TOGAF®, JHS179, BPMN ja UML. Coalan koulutuksissa tutustutaan sekä teoriaan että käytäntöön, eli opetamme myös näiden tarkoituksenmukaista soveltamista. Keskeisimmät kokonaisarkkitehtuurin tuotokset käydään läpi esimerkkien avulla, ja harjoituksista saa valmiita sisältöjä joilla pääsee omassa organisaatiossa alkuun. Ja jos organisaatio on jo ajautunut tilanteeseen, jossa kokonaisarkkitehtuuri on kryptistä ja työvoimavaltaista, niin tämä on oikea kurssi suunnan muuttamiseen. 

Kurssi toteutetaan etänä monimuoto-opiskeluna, eli tehdään yksilötöitä (materiaaliin perehtymistä itsekseen), tehdään harjoituksia (harjoitukset voi tehdä parin kanssa tai yksin), pidetään etäopetusta jossa opettaja on paikalla, ja optiona on myös Coalan webinaarien kuuntelua.

Etäopetusosiot kestävät 2 h ja kurssimateriaalin saa etukäteen, noin viikkoa ennen kurssia. Etäkurssiemme teoriaopetus tallennetaan osallistujien omaan käyttöön. Emme kuitenkaan tallenna osallistujien esittäytymistä kurssin alussa tai kurssijaksojen alussa tapahtuvaa jaksojen välillä tehtävän harjoituksen tarkastusta. Teoriaosuuden aikainen keskustelu ja harjoitukset menevät tallenteelle. 

Parhaiten kurssin harjoitukset toimivat kun samasta organisaatiosta on kaksi osallistujaa. Tarjoamme toiselle osallistujalle 30% alennusta (valitse kahden osallistujan tuotepaketti).

Kouluttaja
Annan arkkitehtuurikokemus ja -osaaminen on poikkeuksellisen laaja, jo yli 20 vuoden ajalta. Hän on ollut pystyttämässä arkkitehtuuritoimintoa erilaisiin organisaatioihin, ollut toiminnon vetäjä ja pääarkkitehti. Eri kokoiset organisaatiot, arkkitehtuurin käyttökohteet sekä varsinainen mallinnustyö ovat tulleet kaikki tutuiksi. Mallinnusvälineet ovat Annan erityisosaamisalue, laajempaa arkkitehtuurityötä nimittäin ei ilman välineitä pysty tekemään. Mieluisin haaste Annalle kuitenkin on ottaa epämääräinen möhkäle käsiteltäväksi ja jäsentää se tavoitearkkitehtuuriksi.

Arkkitehtuurityön lisäksi Anna kouluttaa ja mentoroi organisaatioita. Hän on tuttu puhuja myös seminaareissa ja muissa arkkitehtien kokoontumisajoissa. Koulutuspalautteissa kiitosta tulee käytännönläheisistä esimerkeistä ja hyvistä vinkeistä. 

Ohjelma

PäivämääräAloitusaikaPäättymisaika
9.10.20249.3015.00Etäopetus klo 9:30-11:30 ja klo 13-15
10.10.20249.3015.00Etäopetus klo 9:30-11:30 ja klo 13-15
11.10.20249.3015.00Etäopetus klo 9:30-11:30 ja klo 13-15
OHJELMA

Kurssi koostuu kuudesta jaksosta:

I JOHDANTO KOKONAISARKKITEHTUURIIN JA ARKKITEHTUURITOIMINTOON

Mitä on kokonaisarkkitehtuuri?

Kokonaisarkkitehtuurin hyödyntäminen

Miten kokonaisarkkitehtuuri liittyy muuhun kehittämiseen?

Työtavat ja menetelmät

Välineet

Arkkitehtuuriin liittyvät roolit

Johdanto mallinnustapaan

 

II KUINKA KUVAAN OHJAAVAN TIEDON

Mitä on ohjaava tieto?

Arkkitehtuuriperiaatteet ja arkkitehtuurilinjaukset

Liittyvät arkkitehtuurit

Strategiat

Lait ja muut reunaehdot

 

III KUINKA KUVAAN TOIMINTA-ARKKITEHTUURIN

Toiminta-arkkitehtuurin kuvaaminen

Sidosryhmät ja roolit

Tuotteet ja palvelut

Prosessikartta ja prosessit

Liiketoimintamalli (Business model canvas)

 

IV KUINKA KUVAAN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN JA TEKNOLOGIAT

Tietojärjestelmäarkkitehtuurin kuvaaminen

Tietojärjestelmäkartta

Tietojärjestelmän rakenteen kuvaaminen

Integraatiot

Teknologia-arkkitehtuuri

 

V KUINKA KUVAAN TIETOARKKITEHTUURIN

Mitä kaikkea kuuluu tietoarkkitehtuurin?

Tietovarannot ja rekisterit

Päätietoryhmät

Käsitemalli ja mallinnuksen perusteet

Prosessien tietotarpeet ja tietovirrat

 

VI YHTEENVEDOT JA KERTAUS

Matriisit ja muut yhteenvedot

Päätöksenteon tukeminen

Kuinka onnistua?

Kurssin loppuyhteenveto

 

 

Kuhunkin jaksoon voi liittyä joko ennakkotehtävä tai edellisen jakson harjoitusten teko. Ohjeet saat s-postitse ennen kurssin alkua.

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö tai osallistuminen voidaan siirtää toiselle toteutukselle. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Järjestäjä
Anna Aaltonen
Senior Enterprise Architect
Coala
Etäopetus