Näin pystytät kokonaisarkkitehtuuritoiminnon (etäopetus)

Kesto: 1.5 pv
Valitse päivä
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Kuvaus

Kenelle? Kokonaisarkkitehtuuritoiminnon pystytyksen vastuuhenkilölle. Voit olla joko pääarkkitehti tai toiminnon omistaja. Kurssi sopii myös silloin, jos sinusta tuntuu, että toimintosi ei toimi aivan optimaalisesti.

Esitiedot: Käsitys siitä, mitä kokonaisarkkitehtuuri on.

Oppimistavoite: Kurssilainen tietää kokonaisarkkitehtuurin pystyttämiseen tarvittavat toimenpiteet. Kurssilainen osaa valita organisaatiolleen sopivan lähestymistavan ja laatia realistisen etenemissuunnitelman.

Kurssin kuvaus
Kokonaisarkkitehtuuritoiminnon pystytys on tietyllä tavalla samanlaista kuin minkä tahansa uuden toimintatavan käynnistys organisaatiossa. Oleellista on ymmärtää, miten se liittyy organisaation muuhun tekemiseen ja mitä palveluita uusi toiminto tuottaa muille. Kokonaisarkkitehtuurissa on myös toiminnolle spesifejä asioita, kuten välineiden ja menetelmien valinta sekä roolikuvaukset.

Kurssi kokoaa parhaat vinkit ja perustuu käytännön kokemuksiin kymmenien eri organisaatioiden haasteista ja parhaista käytännöistä. Sopii sekä yrityksille että julkisen sektorin arkkitehtuuritoiminnoille.

Yksi opetusjakso kestää 2 tuntia, jaksojen välissä on pidempi tauko ruokailua ja harjoitusten tekoa varten. Myös osioiden aikana on pienimuotoisia harjoituksia. 

Etäkursssiemme teoriaopetus tallennetaan osallistujien omaan käyttöön. Emme kuitenkaan tallenna osallistujien esittäytymistä kurssin alussa tai kurssijaksojen alussa tapahtuvaa jaksojen välillä tehtävän harjoituksen tarkastusta. Teoriaosuuden aikainen keskustelu ja harjoitukset menevät tallenteelle.

Kouluttaja
Annan arkkitehtuurikokemus ja -osaaminen on poikkeuksellisen laaja, jo yli 20 vuoden ajalta. Hän on ollut pystyttämässä arkkitehtuuritoimintoa erilaisiin organisaatioihin, ollut toiminnon vetäjä ja pääarkkitehti. Eri kokoiset organisaatiot, arkkitehtuurin käyttökohteet sekä varsinainen mallinnustyö ovat tulleet kaikki tutuiksi. Mallinnusvälineet ovat Annan erityisosaamisalue, laajempaa arkkitehtuurityötä nimittäin ei ilman välineitä pysty tekemään. Mieluisin haaste Annalle kuitenkin on ottaa epämääräinen möhkäle käsiteltäväksi ja jäsentää se tavoitearkkitehtuuriksi.

Arkkitehtuurityön lisäksi Anna kouluttaa ja mentoroi organisaatioita. Hän on tuttu puhuja myös seminaareissa ja muissa arkkitehtien kokoontumisajoissa. Koulutuspalautteissa kiitosta tulee käytännönläheisistä esimerkeistä ja hyvistä vinkeistä.

OSA I

Kartoita oman organisaatiosi lähtötilanne ja tarpeet

 • Lyhyt kertaus, mitä on kokonaisarkkitehtuuri
 • Millainen kokonaisarkkitehtuuri sopii juuri meille?
 • Keiden työnkuvaan kokonaisarkkitehtuurin tekeminen vaikuttaa?
 • Mihin käyttäisimme kokonaisarkkitehtuuria?

Harjoitus: Oman organisaation tilannekuva ja tarpeet

OSA II

Harjoituksen purku

Tarvittavat perusasiat, jotta toiminto voi aloittaa

 • Välineet ja menetelmät
 • Ohjeistuksen ja koulutuksen tarve
 • Roolikuvaukset
 • Tarvittavat tiimit ja ryhmät

Harjoitus: Arkkitehtuuritoiminnon pystyttämisen alkutoimet

OSA III

Harjoituksen purku

Etenemissuunnitelma ja kokonaisarkkitehtuurin suhde muuhun tekemiseen

 • Kokonaisarkkitehtuurin asemointi muuhun tekemiseen
 • Kokonaisarkkitehtuuritoiminnon elinkaaren vaiheet
 • Realistinen etenemissuunnitelma

Harjoitus: Oman organisaatiosi asemointikuva

Loppuyhteenveto

Ohjelma

PäivämääräAloitusaikaPäättymisaika
15.3.20239.0015.00Etäopetus klo 9-11 ja klo 13-15
17.3.202313.0015.00Etäopetus klo 13-15

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Järjestäjä
Anna Aaltonen
Senior Enterprise Architect
Coala
Etäopetus