Tietomallinnuksen peruskuvaukset mallintajille (etäopetus)

Kesto: 1.5 pv
Valitse päivä
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Kuvaus

Kenelle?
Henkilöt joiden työnkuvaan kuuluu, tai tulee kuulumaan tietojen mallinnus.

Esitiedot
Kokemusta kehittämisestä tai jonkun osa-alueen arkkitehtuurityöstä.

Oppimistavoite
Koulutuksen jälkeen osallistujilla on perusvalmiudet tietojen mallintamiseen. Koulutuksessa painottuu harjoitusten osuus.

Kurssin kuvaus
Tietoarkkitehtuuri on haastavin ja ilmaisuvoimaisin arkkitehtuurin näkökulmista. Tietomallinnusosaaminen on perustaito, jota tarvitsevat tietoarkkitehtien lisäksi myös projektien ratkaisuarkkitehdit ja tietokantojen kanssa työskentelevät. Tietojen mallinnuskurssi sopii myös toiminnan kuvaajille, parhaiten tarvittavat tietojoukot tunnistuvat toiminnan kuvauksia tehdessä.

Kurssilla esitellään mallinnusnotaatiot ja eri tavat tehdä tietomalleja (ArchiMaten business object, UML:n class diagram). Pääpaino on jälkimmäisessä eli UML-tyyppisessä käsitemallissa.

Käsitteiden tunnistaminen ja erilaiset ”tietomallinnus-patternit” tulevat tutuiksi sekä esimerkkien että harjoitusten avulla. Käymme myös läpi esimerkkejä aiheesta ”tyypilliset mallinnusvirheet”.

Etäkurssi toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Kurssi sisältää kolme 2 tunnin opetusjaksoa. Jaksojen aikana ja niiden välissä tehdään harjoituksia. Harjoitukset tarkastetaan seuraavan jakson alussa. Osallistujat saavat kurssimateriaalin ja harjoitukset etukäteen. 

Etäkurssiemme teoriaopetus tallennetaan osallistujien omaan käyttöön. Emme kuitenkaan tallenna osallistujien esittäytymistä kurssin alussa tai kurssijaksojen alussa tapahtuvaa jaksojen välillä tehtävän harjoituksen tarkastusta. Teoriaosuuden aikainen keskustelu ja harjoitukset menevät tallenteelle.

Kouluttaja
Annan arkkitehtuurikokemus ja -osaaminen on poikkeuksellisen laaja, jo yli 15 vuoden ajalta. Hän on ollut pystyttämässä arkkitehtuuritoimintoa erilaisiin organisaatioihin, ollut toiminnon vetäjä ja pääarkkitehti. Eri kokoiset organisaatiot, arkkitehtuurin käyttökohteet sekä varsinainen mallinnustyö ovat tulleet kaikki tutuiksi. Mallinnusvälineet ovat Annan erityisosaamisalue, laajempaa arkkitehtuurityötä nimittäin ei ilman välineitä pysty tekemään. Mieluisin haaste Annalle kuitenkin on ottaa epämääräinen möhkäle käsiteltäväksi ja jäsentää se tavoitearkkitehtuuriksi.

Arkkitehtuurityön lisäksi Anna kouluttaa ja mentoroi organisaatioita. Hän on tuttu puhuja myös seminaareissa ja muissa arkkitehtien kokoontumisajoissa. Koulutuspalautteissa kiitosta tulee käytännönläheisistä esimerkeistä ja hyvistä vinkeistä.

Ohjelma

Osa 1

Johdanto tietoarkkitehtuuriin

 • Mitä kuvauksia tietoarkkitehtuurissa tuotetaan?
 • Mitä kuvataan prosessien yhteydessä, entäpä integraatioista tai tietopääomasta?
 • Sanastotyön asemointi, jotta ”puhumme samaa kieltä”

Tietojen kuvaamisen merkitys

 • Tietojen elinkaari
 • Tietojen harmonisointi
 • Tietojen mallintamisen tyypilliset haasteet

Master-datan hallinta

 • Mistä lähteä liikkeelle?
 • Eteneminen kohti parempaa tiedon laatua

Käsitemallit

 • Käsitemallin kuvaustapa
 • Käsitteiden tunnistaminen

Väliharjoitus

Osa 2

Väliharjoituksen tarkastus

Käsitemalli jatkuu

 • Attribuuttien lisääminen
 • Yhteydet ja kardinaliteetit

Periytymisen käyttö

 • Periytyminen, mikä se on?
 • Vältä periytymisen ylikäyttöä, käytä vain tarvittaessa

Työtapoja

 • Entä jos kaikki liittyy kaikkeen?
 • Kuvaa vain tallennettavat tiedot

Väliharjoitus

Osa 3

Väliharjoituksen tarkastus

Mallintamisen erityistilanteita

 • Mallin tarkastus instanssikaaviolla
 • Metatietojen kuvaaminen
 • Asiakirjojen mallintaminen

Käsittelysääntöjen kuvaaminen tietomallin avulla

 • Roolit
 • Valtuutus
 • jne.

Vinkkejä onnistumiseen

 • Olennaiseen keskittyminen
 • Luettavuus

Loppuyhteenveto

Ohjelma

PäivämääräAloitusaikaPäättymisaika
28.11.20249.0015.00Opetus alkaa klo 9.00. Lounas + harjoitustauko 11 - 13. Päivä päättyy 15:00
29.11.20249.0011.00Opetusta klo 9:00 - 11:00

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Järjestäjä
Anna Aaltonen
Senior Enterprise Architect
Coala
Etäopetus