Käytännön Omaisuuden- ja Konfiguraationhallinta (Luokkahuone)

Kesto: 1.0 pv
Valitse päivä
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Kuvaus

Digitaalisten palveluiden ottaessa merkittävää roolia osana ydinliiketoimintaa, tai niiden ollessa jopa itse liiketoiminnan ydin, ei IT palvelutietojen hallintaa ja ylläpitoa voida enää ohittaa olankohauksella. Opi kuinka suunnitellaan ja käyttöönotetaan konfiguraationhallinta oikeassa elämässä.

Yhden työpäivän mittaisella kurssilla opetamme, mitkä ovat konfiguraationhallinnan tuomat hyödyt ja lisäarvo liiketoiminnalle, sekä kuinka konfiguraationhallinta tulisi suunnitella ja käyttöönottaa organisaatiossasi. Kouluttajina toimivat Justinin kokeneet asiantuntijat, joilla on vuosien kokemus ja tietotaito erilaisista palvelujohtamisen kehityshankkeista.

Mistä tässä on kyse?

”CMDB:n kehittäminen on kärsivällisen ihmisen puuhaa,” kertoi eräs kokenut liiketoimintajohtaja. Oikeassahan hän oli, mutta miksi konfiguraationhallinnan ja CMDB:n kehittämiseen tulisi panostaa?

Parhaimmillaan konfiguraationhallinta ja CMDB mahdollistavat mm. seuraavia palveluorganisaatiolle tärkeitä asioita:

 • Analyysit: liiketoiminnan vaikutusanalyysin muutostilanteissa, juurisyyanalyysin häiriötilanteissa, tietoturvan haavoittuvuusanalyysit
 • Taloushallinnon raportointi, kuten käytön ja kulutuksen volyymitiedot, laskutusperusteet ja kulujen kohdistukset
 • "Single-source-of-truth”: keskitetty ja jaettu tieto edistää parempaa ymmärrystä ja kommunikointia eri sidosryhmien välillä
 • Raportointi: operatiivinen ja johdon raportointi sekä palveluraportointi

Konfiguraatiohallinnan ja CMDB:n kehittäminen on aina lähes koko organisaatiota koskettava asia ja sen vuoksi on tärkeää ymmärtää CMDB:n monet eri näkökulmat ennen kehittämishankkeen aloitusta.

Justinin Käytännön Omaisuuden- ja Konfiguraationhallinta © -koulutus tarjoaa kattavasti näkökulmia alkaen business casen tunnistamisesta, jatkuen toteutuksen laajuuden määrittelyyn, tiedon mallintamiseen, prosessin suunnitteluun, teknologiavalintoihin ja kokonaisuuden vaiheittaiseen jalkautukseen.

Koulutustoteutukset ja -sisältö?

Päivän mittainen koulutus sisältää luentomuotoisen opetuksen lisäksi harjoitustehtäviä ja kouluttajan fasilitoimaa keskustelua. Luento-osiossa käsitellään seuraavat asiat:

 • Moduuli 1: Yleiskuvaus
 • Moduuli 2: Laajuus
 • Moduuli 3: Prosessi
 • Moduuli 4: Työkalut & integraatiot
 • Moduuli 5: Informaatioarkkitehtuuri
 • Moduuli 6: Käyttöönotto ja jalkautus
 • Moduuli 7: Yhteenveto

Koulutuksesta on tarjolla sekä julkisia että asiakaskohtaisia toteutuksia. Julkiset toteutukset ovat tarjolla Oppia.fi-koulutusportaalissa ja ovat aina muodoltaan vakioita. Asiakaskohtaiset toteutukset sovitaan tapauskohtaisesti ja niihin voidaan sisällyttää asiakkaan toiminnan kannalta keskeisiä painotuksia.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Käytännön Omaisuuden- ja Konfiguraationhallinta -koulutus on tarkoitettu sähköisiä palveluita tarjoavien organisaatioiden palveluiden suunnittelun, tuotannon tai johtamisen parissa työskenteleville henkilöille. Tyypillisiä koulutukseen osallistuvien henkilöiden työrooleja ovat:

 • prosessipäälliköt
 • prosessiomistajat
 • palvelupäälliköt ja muut vastaavat palveluiden johtamiseen keskittyneet henkilöt
 • ITSM järjestelmän pääkäyttäjät
 • konsultit ja muut asiantuntijat.

Koulutustapa & materiaalit

 • Luokka- tai onlinekoulutus & harjoitustehtävät
 • Koulutusmateriaalit (EN, PDF)
 • Todistus osallistumisesta.

Kesto

 • 1 päivä (09:00 – 17:00)

Tutustu myös näihin

 • Video: CMDB ABC (5 min.)Mikä on CMDB ja mitä merkittävää hyötyä sen käytöstä on palveluorganisaatioille.
 • Blogi: Konfiguraationhallinta ja Gordionin solmu - "On vanha vitsi, että jos suunnitelmissa on konfiguraationhallinnan prosessin ja CMDB –työkalun käyttöönotto, nopein ratkaisu selvitä tilanteesta ehjänä on unohtaa koko juttu."
 • Blogi: Johtaaksesi tiedolla sinun pitää johtaa tietoa: "Digitaalisten palveluiden ottaessa merkittävää roolia osana ydinliiketoimintaa, tai niiden ollessa jopa itse liiketoiminnan ydin, ei IT palvelutietojen hallintaa ja ylläpitoa voida enää ohittaa olankohauksella."
 • Materiaali: Practical Data Model for CMDB: Vuosien kokemukseen perustuva työkaluriippumaton CMDB-datamalli.

Ohjelma

PäivämääräAloitusaikaPäättymisaika
21.8.20249.0017.00

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Järjestäjä
Aleksi Airaksinen
Palveluarkkitehti
Justin Group Oy
Pääkaupunkiseutu