IPMA D -valmennus

Kuvaus

IPMAn (International Project Management Association) kehittämä D-tason sertifikaatti on suunniteltu antamaan eväät projekteissa toimimiseen. Sertifiointitestin järjestää ja siitä vastaa Projektiammattilaiset ry.

Tässä 2,5 pv:n valmennuksessa käydään läpi projektijohtamisen perusasiat IPMA:n viitekehyksen mukaan ja valmennetaan osallistujia IPMA D -sertifiointitestiin. Valmennus antaa kokonaiskäsityksen projektien johtamisesta ja onnistumisen edellytyksistä.

Sertifiointitestiin osallistuvien edellytetään tutustuvan ennakkoon IPMA D -sertifiointivaatimuksiin Tiedot löytyvät PRY:n sivuilta. Osallistujat vastaavat itse sertifiointiin ilmoittautumisesta ja hakemusprosessista. Sertifiointi ei sisälly valmennuksen hintaan.

Valmennuksen hyödyt

Valmennus antaa projektiosaajille työkalut osallistua projektien suunnitteluun, toteuttamiseen ja päättämiseen. Kurssin aikana käsitellään IPMA D -sertifiointitestin vaatima teoriatietous, sekä menetelmiä aika-, resurssi- ja kustannushallinnan suunnitteluun ja laskentaan. Valmennukseen sisältyy käytännön harjoituksia ja harjoituskysymyksiä.

Kahden päivän valmennuksen jälkeen osallistujien odotetaan tekevän välityönä harjoituskoe, joka simuloi mahdollisimman tarkasti Projektiammattilaisten IPMA D -sertifiointikoetta.

Kohderyhmä

Valmennuksen kohderyhmänä ovat aloittelevat projektipäälliköt, projektiryhmän jäsenet ja kaikki, jotka haluavat syventää projektiosaamistaan.

Sisältö

Ennakkotehtävä ohjeineen toimitetaan noin viikko ennnen valmennusta (aikavaraus 5-6 tuntia). 

Päivä 1:
 • Sertifiointiprosessi: vaatimukset ja arvostelukriteerit. IPMA Competence Baseline. Sertifiointiin liittyvät materiaalit
 • Projektikäsitteistö ja projektityypit
 • Projektin näkökulmapätevyydet:
  • Strategia
  • Hallinto, rakenteet ja prosessit
  • Standardien ja määräysten noudattaminen
  • Valta ja kiinnostus
  • Kulttuuri ja arvot
 • Projektin ihmispätevyydet:
  • Itsetuntemus ja itsensä johtaminen
  • Henkilökohtainen rehellisyys ja luotettavuus
  • Henkilökohtainen viestintä
  • Suhteet ja sitoutuminen
  • Johtajuus
  • Ryhmätyö
  • Ristiriidat ja kriisit
  • Oivaltaminen
  • Neuvottelu
  • Tulossuuntautuneisuus
Päivä 2:
 • Projektin käytäntöpätevyydet:
  • Projektin toteutusmalli
  • Vaatimukset ja tavoitteet
  • Laajuus
  • Aika
  • Organisaatio ja informaatio
  • Laatu
  • Talous
  • Resurssit
  • Hankinta
  • Suunnittelu ja ohjaus
  • Riski ja mahdollisuus
  • Sidosryhmät
  • Muutos ja muuntaminen

Harjoituskoe etätehtävänä ja harjoituskokeen läpikäynti (0,5 pv)

Opetus ja materiaalit suomeksi. Valmennuspäivien jälkeen osallistujien tulee varata aikaa itsenäiseen opiskeluun ja kertaukseen ennen varsinaista sertifiointia.

Valmennuksen aikataulu

2 valmennuspäivää kello 9–17 sekä 0,5 päivää harjoituskokeen läpikäynti

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia

Valmennusmateriaali

Valmennusmateriaali toimitetaan osallistujille etukäteen PDF-muodossa.

Suositeltavaa lisämateriaalia

 • Karlos Artto, Jaakko Kujala, Miia Martinsuo (2008): Projektiliiketoiminta, ISBN: 978-952-92-8534-1 
 • Risto Pelin (2011): Projektihallinnan käsikirja, ISBN: 9789526720111 
 • Kai Ruuska (2013): Pidä projekti hallinnassa, ISBN: 9789521419416

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Järjestäjä