Voimaa vastuunoton kulttuurista - Accountability Builder TM

Tarjouspyyntö asiakaskohtaisesta toteutuksesta

Kuvaus

 
Kuinka usein kuulet alla olevia lausumia?
 • "Se ei kuulu meille"
 • "Kyllä me tehtiäsi, mutta pääkonttori / asiakas / markkina / tuotteet jne....."
 • "Muuten kyllä, mutta vasta sitten kun ...."
 • "Järjestelmät vaan on niin kankeet eikä tieto kulje"
Syyttely ja selittely on suorituskyvyn hautausmaa. Perinteinen rankaiseva ja syyllisiä etsivä käsitys vastuunotosta valitettavasti vain voimistaa tätä n.k. "Linjan alapuolella" käyttäytymistä: Vastuunottoa tarvitaan ainoastaan silloin, kun jotain menee pieleen.
 
Mitä vääränlaisesta vastuunoton kulttuurista seuraa? Usein johto koettaa poistaa esteet esimerkiksi seuraavilla tavoilla:
 • Käynnistetään lukuisa määrä uusia projekteja ja hankkeita, joiden avulla esteet pyritään yksi kerrallaan poistamaan
 • Muutetaan organisaatiota tai lisätään resursseja
 • Päätetään siirtää aikataulua
Tuottavatko nämä toimet tuloksia vai hämärtyykö fokus? Mikäli juurisyy onkin toimintakulttuurissa, toimet eivät välttämättä tuota tulosta.
 • Saadaanko nämä hankkeet onnistuneesti maaliin?
 • Tyhjeneekö lista entisten poistuttua vai tuleeko uusia esteitä?
 • Muuttuko ajattelu ja toiminta uuden organisaation myötä?
Tulokset tuottava positiivinen vastuunoton kulttuuri
 • Aloitteellinen Vastuunotto (Accountability) määrittää vastuunoton tavalla, joka kasvattaa motivaatiota, omistajuutta, innovatiivisuutta, aloitteellisuutta ja rohkeutta.
 • Partners In Leadershipin kehittämä, vuosikymmenten tutkimus- ja kehitystyöhön pohjautuva ja moninkertaisesti palkittu menetelmä on oivalluttava ja intuitiivinen.
 • Se auttaa yksilöitä, tiimejä ja organisaatioita onnistumaan
Suosittelemme valmennusta, mikäli 
 • Koet haluttujen tulosten saavuttamisen haasteelliseksi
 • Muutoksia ja projekteja on liikaa eivätkä ne mene halutusti maaliin
 • Haluat kasvattaa innostusta, rohkeutta, innovatiivisuutta ja sitoutumista organisaatiossa
Osallistumispäätöksen tueksi voi tehdä nopean arvion oman organisaatiosi vastuunoton kulttuurin tilasta
 • Tee web-arviointi tästä linkistä.
 • Arviointi kestää vain muutamia minuutteja. Saat raportin sähköpostilla. 
Osallistujat ovat erityisesti pitäneet
 • Valmennuksen konkretiasta ja kytkennästä omaan työhön
 • Kokemusoppimisen oivalluttavista harjoituksista
 • Itse tekemisestä ja vuorovaikutuksesta

Ohjelma

Ennen valmennusta

 • Esilukemisena tiivistelmä Oz Principle menetysteoksesta (Executive summary englanniksi ja sen suomennos)
 • Oman käyttäytymisen itsearviointi vastuunoton kulttuurin näkökulmasta (16 tutkitusti parhaan käytännön arviointi web-arviointina)


Valmennus/työpajapäivä klo 8-16

Tauot

 • 08:00 - 8:30 yhteinen aamiainen, 12:00 - 12:30 lounas, 14:00 iltapäiväkahvi ja hedelmät + muutama 10 minuutin tauko tarpeen mukaan
 • Päivä on tiivistahtinen
   

Työpaja klo 08:30 - 16:00 

 • Vuorovaikutteinen ja oivalluttava työpaja, jossa harjoitellaan positiivinen Aloitteellisen Vastuunoton kulttuuri
  • Selittelypeli, sen tunnistaminen ja käsittely: miten autan sekä itseni että toiset ulos uhrikehältä keskittymään asioihin, joihin on mahdollista vaikuttaa
  • Vastuunoton askeleiden NORT-malli  Näe, Omista, Ratkaise, Toimi ja niihin liittyvät 16 tutkitusti parasta käytäntöä
  • Ajattelutapa, jossa noustaan olosuhteiden yläpuolelle ja haetaan ratkaisuja, ei oikeutusta alisuoritukseen
 • Valmennuksen rakentuu organisaation nk. Avaintulosten (3 tärkeimmäksi priorisoitua tulosta) saavuttamisen ympärille
  • Mitkä esteet ovat tärkeimpiä ylittää ja mihin voidaan vaikuttaa
  • Mitä muuta minä vielä voin tehdä - ratkaisujen tuottaminen
  • Toimintasuunnitelma tärkeimpien esteiden raivaamiseen ja onnistumiseen

Työpajassa käytetään apuna korkeatasoista työkirjaa, jota osallistuja voi valmennuksen jälkeen käyttää keskeisten asioiden kertaamiseen ja syventämiseen.
 

Valmennuksen jälkeen

 • Ohjattu verkko-opiskelu, yhteensä n. 6 tuntia omassa tahdissa itsenäisesti ja itselle sopivina ajankohtina
  • Verkkokoulu PILtools.com käyttöoikeus 45 päivän ajan ensimmäisestä kirjautumisesta
  • Ohjatun verkkokoulun monimuoto-opetus (videoita, testejä, palautetyökalu)  kertaa ja syventää keskeisiä asioita
  • Lyhyen loppukokeen hyvksytystä suorittamisesta osallistuja saa henkilökohtaisen sertifikaatin
 • Coaching-keskustelu 30 min n. 2 viikkoa valmennuksen jälkeen (puhelin/web)
  • Keskustellaan, miten osallistuja on edistynyt
   • Onnistumiset
   • Kohdatut haasteet ja mitä osallistuja vielä voi tehdä
   • Eteneminen ja jatkotoimet

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Järjestäjä