Site Reliability Engineering (SRE) Foundation℠

Tarjouspyyntö asiakaskohtaisesta toteutuksesta

Kuvaus

DevOps-kulttuurin suosion räjähdysmäisesti kasvaessa, Google omaksui oman menetelmänsä kehittää ja hallita sovelluspalveluita. Syntyi Site Reliability Engineerin eli SRE. Tänä päivänä SRE:tä käyttävät Googlen lisäksi muun muassa Amazon, Netflix ja Microsoft.

SRE (Site Reliability Engineering) Foundation℠ -kurssi on johdanto periaatteisiin ja käytäntöihin, joiden avulla organisaatiot voivat skaalata kriittiset palvelut luotettavasti ja taloudellisesti. SRE:n käyttöönotto edellyttää uutta keskittymistä suunnitteluun ja automaatioon sekä uusien toimintatapojen omaksumista.

Kurssi korostaa SRE:n kehitystä ja sen tulevaa suuntaa, ja se tarjoaa osallistujille käytäntöjä, menetelmiä ja työkaluja, joiden avulla koko organisaatio voidaan sitouttaa toimimaan SRE:n mukaisesti.

Kurssi on kehitetty yhteistyössä SRE-huippuammattilaisten ja SRE:tä hyödyntävien yritysten kanssa. Kurssi nivoo yhteen parhaat käytännöt SRE:n hyödyntämiseksi organisaatiossa.


Lue lisää SRE:stä täällä.

Kurssin sisältö:

        SRE:n historia
        SRE:n ja DevOpsin ja muiden suosittujen kehysten välinen suhde
        SRE:n taustalla olevat periaatteet
        Palvelutasotavoitteet (SLO)
        Palvelutasoindikaattorit (SLI) ja moderni valvontaympäristö
        Virhebudjetit ja niihin liittyvät virhebudjettipolitiikat
        Työ ja sen vaikutus organisaation tuottavuuteen
        Joitakin käytännön vaiheita, jotka voivat auttaa poistamaan ylimääräistä työtä
        Havaittavuus elementtinä, joka osoittaa palvelun terveyden
        SRE-työkalut, automaatiotekniikat ja turvallisuuden merkitys
        Epävakaus – SRE:n lähestymistapa epäonnistumiseen ja vikatestaukseen
        SRE:n käyttöönoton vaikutukset organisaatiossa
        Sertifiointikoe

 

Kohderyhmä:

Valmennus sopii kaikille ammattilaisille, jotka työskentelevät muun muassa palvelujohtamisen tai palvelukehityksen parissa, kuten

    CIO
    Kehittäjä
    Konsultti
    DevOps-asiantuntija
    SCRUM Master
    Product Owner
    Ohjelmistosuunnittelija
    Projektipäällikkö
    Team Leader


Materiaalit:

    Sixteen (16) hours of instructor-led training and exercise facilitation
    Learner Manual (excellent post-class reference) including:
        Course slideware
        Value Added Resources
        Glossary
    Participation in exercises and discussions designed to apply concepts
    Case stories
    Access to additional sources of information and communities


Esitietovaatimukset:

An understanding and knowledge of common DevOps terminology and concepts and related work experience are recommended.

Sertifiointi:

Successfully passing (65%) the 60-minute examination, consisting of 40 multiple-choice questions, leads to the SRE (Site Reliability Engineering) Foundation certificate. The certification is governed and maintained by the DevOps Institute.   


Moduulit:

    Course Introduction
        Course Goals
        Course Agenda
    Module 1: SRE Principles & Practices
        What is Site Reliability Engineering?
        SRE & DevOps: What is the Difference?
        SRE Principles & Practices
    Module 2: Service Level Objectives & Error Budgets
        Service Level Objectives (SLO’s)
        Error Budgets
        Error Budget Policies
    Module 3: Reducing Toil
        What is Toil?
        Why is Toil Bad?
        Doing Something About Toil
    Module 4: Monitoring & Service Level Indicators
        Service Level Indicators (SLI’s)
        Monitoring
        Observability
    Module 5: SRE Tools & Automation
        Automation Defined
        Automation Focus
        Hierarchy of Automation Types
        Secure Automation
        Automation Tools
    Module 6: Anti-Fragility & Learning from Failure
        Why Learn from Failure
        Benefits of Anti-Fragility
        Shifting the Organizational Balance
    Module 7: Organizational Impact of SRE
        Why Organizations Embrace SRE
        Patterns for SRE Adoption
        On-Call Necessities
        Blameless Post-Mortems
        SRE & Scale
    Module 8: SRE, Other Frameworks, The Future
        SRE & Other Frameworks
        The Future
    Additional Sources of Information
    Exam Preparations
        Exam Requirements, Question Weighting, and Terminology List
        Sample Exam Review

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Järjestäjä