Paineetta paineessa -luento

Tarjouspyyntö asiakaskohtaisesta toteutuksesta

Kuvaus

Painekäyttäytyminen on ihmisen luontainen tapa toimia; looginen ajattelu loppuu ja näkökulma kapenee; autopilotti on päällä.

Mitä hyötyä on painekäyttäytymisen ymmärtämisestä? 
Optimaalista painekäyttäytymistä ei ole, vaan se on tilannekohtaista, mikä olisi ideaalia toimintaa. Painetilanteessa toimimme luontaisella tavalla, tiedostamaton aivoalue ohjaa toimintaamme ja päätöksentekoa. Ihmisen painekäyttäytyminen on usean eri järjestelmän yhteisreaktio, ja reaktio on erittäin nopea ja yksilöllinen. Lisäksi yksilölliset erot voivat olla suuria.

Pienetkin herättelysessiot tuovat ymmärrystä siitä, miten yhteistyö saadaan sujumaan.

Luennon pituus sovitaan tapauskohtaisesti.

Järjestäjä