Yhteistä ymmärrystä ja tekemistä – workshop-fasilitointi

Tarjouspyyntö asiakaskohtaisesta toteutuksesta

Kuvaus

Fasilitointi on yhdessä tekemistä, osallistujat vastaavat sisällöstä ja tekevät työn. Fasilitaattori tuo menetelmät ja sparraa ja ohjaa työskentelyä.

Kun ihmiset osallistuvat, he sitoutuvat ja tulevat asian omistajiksi.

Workshop-työskentely sopii suunnitteluun, toiminnan arviointiin ja päätöksentekoon.

Osallistava fasilitointi tuo osallistujien erilaiset näkemykset esiin ja näin hyödyt yhteisen ymmärryksen kirkastamisesta.
Fasilitaattori tuo työskentelymenetelmät, ohjaa tekemistä ja varmistaa maaliin pääsyn.

Järjestäjä