Yhteistä ymmärrystä ja tekemistä – workshop-fasilitointi

Kuvaus

Fasilitointi on yhdessä tekemistä, osallistujat vastaavat sisällöstä ja tekevät työn. Fasilitaattori tuo menetelmät ja sparraa ja ohjaa työskentelyä.

Kun ihmiset osallistuvat, he sitoutuvat ja tulevat asian omistajiksi.

Workshop-työskentely sopii suunnitteluun, toiminnan arviointiin ja päätöksentekoon.

Osallistava fasilitointi tuo osallistujien erilaiset näkemykset esiin ja näin hyödyt yhteisen ymmärryksen kirkastamisesta.
Fasilitaattori tuo työskentelymenetelmät, ohjaa tekemistä ja varmistaa maaliin pääsyn.

Järjestäjä