CMDB Foundation plus

Kurssin hinnoittelu

Asiakaskohtaisen kurssin hinta muodostuu kiinteästä kouluttajan hinnasta ja tentin hinnasta
Kiinteä hinta
4500
Tentin hinta
350

Tarjouspyyntö asiakaskohtaisesta toteutuksesta

Kuvaus

Varmista paikkasi ilmoittautumalla viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssia. Tämän jälkeen ilmoittautumiset käsitellään jälki-ilmoittautumisina mahdollisuuksien mukaan.

Koulutuspäivän aikataulu on klo 9.00-16.00Mikä on Konfiguraatiotietokanta?

Konfiguraatiotietokanta (CMDB) on organisaation IT infrastruktuurin tärkeä tietolähde. Se tukee palvelua sen koko elinkaaren ajan ITIL® viitekehyksessä. Ilman sitä organisaation palveluiden ja infrastruktuurin ymmärtäminen, seuranta ja johtaminen on vaikeaa.

Konfiguraatiotietokantaan liittyvän terminologian, käsitteiden ja hyvien käytäntöjen ymmärtäminen ITIL®in viitekehyksen mukaan on olennainen osa Konfiguraatiotietokannan onnistunutta toteutusta ja ylläpitoa. Konfiguraatiotietokannan (CMDB) täydentävä sertifiointi on suunniteltu antamaan syvällinen ymmärrys Palveluomaisuuden- ja konfiguraationhallinta -prosessin käsitteistä kuten myös muiden prosessien aiheeseen liittyvistä konsepteista koko palvelun elinkaaren ajalta.

Agenda:

Päivä 1:

  • Tervetuloa
  • Johdanto
  • CMDB:n perusteet
  • SACM Prosessina

Päivä 2:

  • SACM Prosessina jatkuu
  • CMDB ja liittvät prosessit prosessit
  • Teknologia ja CMDB
  • Organisoituminen konfiguraationhallintaan

Kouluttajat: Kurssin kouluttajina toimivat Wakarun kokeneet, sertifioidut ja akkreditoidut kouluttajat. Yli puolet Wakarun oppilaista antaa täydet pisteet kouluttajillemme.

Testi: Testi on ITIL® Foundationia vaativampi monivalintatesti, joka ei kuitenkaan ole niin vaativa kuin Intermediate kurssien testit. Testi koostuu 40 monivalintakysymyksestä ja kestää 60 minuuttia (Kielilisällä 75 minuuttia). Testi suoritetaan ilman opintomateriaalia. Läpäistäkseen testin suorittajalla pitää olla vähintään 26 oikeaa vastausta 40 mahdollisesta (65%). Testissä saa käyttää paperista sanakirjaa.

Tunnustettu sertifiointi kurssista osoittaa, että suorittajalla on vahva tietämys Konfiguraatiotietokannan terminologiasta ja periaatteista.

Esitiedot: ITIL v3 Foundation -kurssin asiasisällön tunteminen on suositeltavaa muttei välttämätöntä. Kurssille osallistuessa osallistujalle jaetaan englanninkielinen ITIL Foundation -kurssin kurssimateriaali.

 

Ohjevideo APMG:n online-tentin varaamiseen

Ohjevideo APMG:n online-tentin suorittamiseen

Ohjevideo APMG:n online-tenttityökalu Proctor U:n

 

Ohjelma

Päivä 1
09:00 Tervetuloa ja esittelyt
09:15 Kurssin järjestelyt, ensimmäinen jakso (Johdanto konfiguraationhallintaan)
10:15 Tauko
10:30 Ensimmäinen jakso jatkuu
12:00 Lounas
13:00 Toinen jakso (Konfiguraatiotietokannan perusteet), harjoitus 1: CMDB:n liiketoimintaperuste
14:45 Tauko
15:00 Toisen jakso jatkuu (Konfiguraatiotietokannan perusteet)
16:00 Ensimmäinen päivä päättyy

Päivä 2
09:00 Ensimmäisen päivän kertaus
09:15 Kolmas jakso (Palveluomaisuuden- ja konfiguraationhallinta -prosessi)
10:15 Tauko
10:30 Kolmas jakso jatkuu (Palveluomaisuuden- ja konfiguraationhallinta -prosessi),
harjoitus 2: Riskianalyysi
12:00 Lounas
13:00 Harjoituksen 2 läpikäynti, neljäs jakso (Toisiinsa liittyvät prosessit)
14:45 Tauko
15:00 Neljäs jakso jatkuu (Toisiinsa liittyvät prosessit), harjoitukset 3 ja 4: Toteutussuunnitelma ja Auditointi
16:00 Toinen päivä päättyy

Päivä 3
09:00 Toisen päivän kertaus, harjoitustestin läpikäynti
09:15 Viides jakso (Konfiguraatiotietokannan tekniset näkökulmat), harjoitus 5: Toisiinsa liittyvät prosessit
10:15 Tauko
10:30 Kuudes jakso (Organisoituminen Konfiguraatiotietokantaa varten), Harjoitus 6: Työkalun valinta
12:00 Lounas
13:00 Yhteenveto ja kertaus
14:00 Tauko
14:30 Testi (1 tunti 15 min)
16:00 Kolmas päivä päättyy

Järjestäjä