Asiantuntija myyjänä -myyntivalmennus

Kesto: 1.0 pv
Valitse päivä
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Kuvaus

Kehity asiantuntijaksi, joka osaa vastata asiakkaan tarpeisiin!

Asiantuntijan panos asiakkuuden hoitamisessa on mittava. Asiantuntija rakentaa pitkäjänteisesti luottamusta organisaationsa palveluihin työllään ja vuorovaikutuksellaan. Samat lainalaisuudet pätevät, oli asiakas sitten ulkoinen tai sisäinen. Melkein aina asiantuntijan vastuisiin kuuluu myös lisämyynti. Usein tätä ei koeta mielekkääksi tai luontevaksi.

Valmennuksen uudenlaisella osaamisella ja ymmärryksellä asiantuntijan tehtävän myynnillisestä osasta tehdään luonteva, mielekäs ja ennen kaikkea helposti onnistuva. Asiakaskohtaamisen taidoilla ja asiakashyötyjen hahmottamisella ratkaistaan miten asiantuntijana voit lisämyydä ylläpitäen luottamusta ja asiakastyytyväisyyttä.

Valmennuksesta saat konkreettisia arjen työkaluja asiantuntijapanosta hyödyntävään lisämyyntiin, ymmärrystä ja osaamista löytää lisämyyntipaikkoja, sekä keinoja hyödyntää asiantuntemustasi pitkäjänteisen asiakassuhteen rakentamisessa.

Asiakassuhde syvenee ja asiantuntija saa ratkaistavakseen lisää asiantuntemukselleen relevantteja haasteita. Näin luomme asiantuntijoiden toimintatavasta tärkeän kilpailukeinon.

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Luot asiakkaalle lisäarvon kokemuksen
 • Lisämyyt luontevasti ja järkevästi
 • Johdat asiakkuutta asiantuntijapanoksellasi
 • Osaat pohtia asiakkaan asemaa ja tarjota osuvia kehitysideoita
 • Saat varmuutta proaktiiviseen toimintaan asiakkaan kanssa
 • Opit onnistuvan asiakaskommunikoinnin ja vuorovaikutuksen pelisäännöt
 • Ymmärrät asiakastyytyväisyyden rakentamisen ja ylläpitämisen

Kohderyhmä

Asiantuntijoille, jotka ovat saaneet lisäarvon tuottamisen asiakassuhteeseen tehtäväkseen. Heille, joiden on löydettävä lisämyynnin paikkoja sekä tarjottava lisäpalvelua. Heille, joille on tärkeä pohtia kuinka toimia asiantuntijan syvää asiantuntemusta hyödyntäen asiakkaan hyödyksi ja lisämyyntitehtävän mielekkääksi kokien.

 • Asiantuntijatehtävissä toimivat
 • Projektipäälliköt
 • Teknisestä palvelusta asiakaspalvelun osaksi siirtyville
 • Konsultit
 • Asiakasprojektien vetäjät

Ilmoittaudu mukaan tai tilaa valmennuksesta oma toteutus organisaatiollesi!

Ohjelma

PäivämääräAloitusaikaPäättymisaika
20.10.20229.0015.00

Valmennuksen sisältö

Valmennus klo 9.00 - 15.00.

 • Asiantuntijasta asiakkuuden rakentajaksi
  • Oman kehittymistavoitteen asettaminen valmennuspäivälle
  • Asiantuntijaroolin kehittyminen teknisestä suorittamisesta kokonaisvaltaiseen asiakkuuden ohjaamiseen, ylläpitämiseen ja vahvistamiseen
  • Asiakaskokemuksen osatekijät ja kuinka siihen voidaan aidosti vaikuttaa
  • Mitkä ovat edellytykset hyvälle asiakaskokemukselle toimijan ja tehtävää suorittavan asiantuntijan näkökulmista
  • Luonteva asiantuntijapalvelu lisämyynti osana palvelutapaa
  • Harjoituksia
 • Asiakastyytyväisyys perustana tulokselliselle toiminnalle
  • Asiakkuuden ohjaaminen asiantuntijan näkökulmasta
  • Asiakastyytyväisyyden muodostumisen elementit ja yhteys tuloksellisuuteen
  • Mitä tehdään – asiantuntijapalvelu suorite
  • Miten palvelu tehdään – toimintatapa jolla toimitaan palvelua suorittaessa ja kuinka suuri osa asiakastyytyväisyydestä syntyy toimintatavasta
  • Mitä saisi olla ajattelusta siirtyminen proaktiiviseen asenteeseen ja toimintatapaan
  • Harjoituksia
 • Kommunikointi toimivaksi asiantuntijan ja asiakkaan välille
  • Kommunikoinnin onnistumisen elementit
   • Kommunikoinnin määrän ja oikeiden kommunikointikanavien määrittely
   • Sähköpostin oikea määrä ja paikka, pikaviestimet ja sähköiset kokoustyökalut tehokkaassa käytössä, puhelin ja kasvokkain viestintä
  • Kommunikoinnin tasot asiakastyössä
   • Vuorovaikutuksen laadun merkitys
   • Hyvällä asenteella ohjaaminen
   • Asiakkaalle tärkeät asiat edellä – arvopohjainen asiakkaan asioiden käsittely
   • Oman toimintaprosessin sovittaminen asiakkaan tarpeeseen
   • Joustaminen versus ylipalvelu – kuinka palvellaan juuri oikealla tasolla
  • Harjoituksia
 • Käytännön keinoja lisämyyntiin asiantuntijatyössä
  • Mitä lisäpalvelua voisin asiakkaalle tarjota?
  • Milloin on oikea hetki tarjota lisäpalvelua?
  • Kuinka valmistaudun lisäpalvelun tarjoamiseen?
  • Tavoitteellinen vaiheittainen eteneminen lisämyynnissä
  • Kuinka teen lisäpalvelun tarjoaminen luontevasti, järkevästi ja onnistuneesti
  • Harjoituksia
 • Asiakkaan tarpeiden löytyminen ja herättely
  • Miten toteutetaan tarpeiden kartoittaminen ja tarpeiden herättely osana erilaisia asiantuntijatehtäviä
 • Kuinka löydän ja kommunikoin asiakkaan arvostamat ja hänelle tärkeät asiat
  • Tavoitteellinen keskustelun ohjaaminen asiakastilanteissa
  • Tarvekartoituksen rautalankamalli – mitä ja miten kysyn
 • Kysymysten rakentaminen
 • Avoimet, suljetut ja asiaa syventävät kysymykset
  • Asiakkaan havainnointi ja oman toiminnan mukauttaminen ja tilannetaju
  • Harjoituksia
 • Asiakashyötyjen löytäminen ja perustelutaito
 • Kuinka tuotetaan kokemus aidosta lisäarvosta asiakkaalle
 • Palvelujen tuoteomininaisuuksista ja eduista viestimisen sijaan oikeiden asiakashyötyjen kommunikointi – edellyttää asiakkaan toiminnan ymmärrystä
 • Perustelu- tai puolustelukierre ja siitä ulos pääseminen
 • Asiakkaan puolelleen voittaminen
  • Harjoituksia ja henkilökohtaista palautetta valmentajalta
 • Millä osatekijöillä on vaikutusta luottamuksen rakentumiseen asiakkuudessa, sisäisessä tai ulkoisessa
  • Asiakassuhteen syventäminen, lujittaminen ja lojaaliuden ylläpito
  • Asiantuntija asiakkaan toiminnan kehittäjänä – tarjoamassa näkökulmaa joka antaa lisäarvoa asiakkaalle
  • Toimintatapa luottamuksen rakentamiseksi
  • Suora, uskottava, avoin sekä yhteistyötä rakentavat elementit vuorovaikutuksessa rakentavat ja vahvistavat luottamusta
 • Yhteenveto ja päätös

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Asiakaskohtainen tarjouspyyntö
Järjestäjä
Satu Welling
CEO
Completo Consulting Oy