ICT-projektin hallinta

Tarjouspyyntö asiakaskohtaisesta toteutuksesta

Kuvaus

Käytännönläheistä projektinhallintaa

ICT projektin haasteet eroavat muun tyyppisistä projekteista, mutta toisaalta myös ICT projekteja on olemassa hyvinkin erilaisia. Koulutuksessa käydään läpi käytännön esimerkkien ja harjoitusten kautta miten eri käytäntöjä voidaan soveltaa erilaisiin ICT-projekteihin.

Useimmat ICT-projektit ovat hybridiprojekteja

Suurin osa ICT projekteista on hybridiprojekteja, toisin sanoen osa projektityöstä toteutetaan ketterillä menetelmillä ja osa perinteisimmillä menetelmillä. Parhaat ICT projektipäälliköt tuntevat projektinhallinnan menetelmät, perinteiset ICT projektin elinkaarimallit ja osaavat soveltaa ketteriä menetelmiä projektiin. Koulutuksessa käsitellään kaikkia näitä aiheita ja selvitetään miten ketteriä ja perinteisiä käytäntöjä ja näiden yhdistelmiä sovelletaan eri tilanteissa ja eri tyyppisissä ICT projekteissa.

Koulutuksen tavoite

 • Hyvä yleiskuva ICT-projektinhallinnan osa-alueista, prosessiryhmistä ja parhaista käytännöistä

 • Valmiudet ammattimaiseen projektityöskentelyyn ICT-projekteissa

 • Ymmärrystä niihin tärkeisiin seikkoihin joilla saadaan ICT- projektit onnistumaan

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu ICT projekteja johtaville projektipäälliköille.

 

OHJELMASISÄLTÖ

Päivä 1

 • ICT projektin erityispiirteet
 • Projektipäällikön rooli
 • Projektiorganisaatio
 • Projektimallit ja metodologiat
 • Projektinhallinnan prosessiryhmät
  • Esisuunnittelu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Seuranta ja ohjaus
  • Projektin päättäminen
 • Projektinhallinnan osa-alueet
  • Vaatimusten ja laajuuden hallinta
  • Aikataulutus
  • Kustannusten ja budjetin laatiminen ja seuranta
  • Laadun hallinta

Päivä 2

 • Projektinhallinnan osa-alueet
  • Resurssien hallinta
  • Sidosryhmät ja viestintä
  • Riskien hallinta
  • Projektin hankinnat ja sopimusmallit
 • Muutosten hallinta
 • Projektipäällikön johtamis- ja ihmissuhdetaidot
 • Ketterät projektit
  • Läpileikkaus keskeisistä ketteristä menetelmistä
  • Projektinhallinnan osa-alueet ketterässä projektiympäristössä
 • Case esimerkkejä
 • Projektin onnistumisen eväitä
 • Yhteenveto

Ohjelma

 Aloitusaika       Lopetusaika
  9:00                   16:00

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Järjestäjä