Ketterä projektinjohtaminen – ohjelmisto- ja tietojärjestelmäprojektien hallinta

Kesto: 1.0 pv

Tarjouspyyntö asiakaskohtaisesta toteutuksesta

Kuvaus

Koulutuksen tavoite

  • Hyvä yleiskuva ketteristä menetelmistä sekä ketterien menetelmien sijoittumisesta projektinhallinnan pelikenttään
  • Ymmärrystä ketteriin menetelmiin siirtymisessä koko yrityksen organisaatio huomioiden
  • Enemmän tehokkuutta ketteriin projekteihin
  • Käytännön tietoa siitä mitä ketterät projektit merkitsevät koko yritykselle

Liiketoimintahyödyt jäävät vähäisiksi mikäli ketteryyteen ei siirrytä liiketoimintalähtöisesti

Ketteriin menetelmiin siirtyminen ei ole pelkästään projektimenetelmien muutosprosessi, vaan sillä haetaan ennen kaikkea liiketoimintahyötyjä.  Projektien lisäksi ketteryydellä on vaikutuksia koko yrityksen organisaation toimintaan. Nämä vaikutukset on huomioitava ja suunniteltava hyvissä ajoin ennen ketterien menetelmien käyttöönottoa. 

Ketterä projektin johtaminen

Koulutuksen aikana käydään läpi yleisimmät ketterät menetelmät projektipäällikön näkökulmasta sekä annetaan käytännön vinkkejä siihen miten ketteriin projekteihin kannattaa siirtyä.

Ketterät menetelmät ovat kehitetty alun perin tehostamaan ohjelmisto- ja tietojärjestelmäprojekteja ja tämän koulutuksen pääpaino onkin näissä projekteissa. Ketteriä menetelmiä sovelletaan kuitenkin yhä enemmän myös muun tyyppisiin projekteihin ja monia koulutuksen aikana läpikäytyjä käytäntöjä voidaankin soveltaa myös muihin kuin pelkästään ohjelmisto- ja tietojärjestelmäprojekteihin.

Kohderyhmä

Koulutus sopii kenelle tahansa joka haluaa hyvän yleiskuvan ketteristä menetelmistä. Erityisesti siitä on hyötyä projektipäälliköille jotka haluavat täydentää osaamistaan ja lisätä valmiuksiaan johtaa projekteja ketterillä menetelmillä.

Koulutuksen sisältö

Miksi ketterä?

-Ketterien menetelmien hyödyt
-Millaisiin projekteihin ketteryys sopii?
-Ketterät menetelmät projektinhallinnan pelikentässä

Ketterät menetelmät - Läpileikkaus eri ketteriin menetelmiin

-Scrum
-Kanban
-XP
-Lean
-Safe

Ketterä organisaatio

- Roolit ketterässä projektissa
- Organisaation sopeutuminen ketteryyteen

Ketterä projektin johtaminen

-Projektinjohdon tehtäväkenttä muutoksessa
-Projektin laajuuden hallinta
-Projektin ajan hallinta
-Projektin kustannusten hallinta
-Projektin laadun hallinta
-Projektin henkilöresurssien hallinta
-Projektin viestinnän hallinta
-Projektin riskien hallinta
-Projektin sidosryhmien hallinta
-Projektin hankintojen hallinta

Siirtyminen ketteriin menetelmiin

-Vaiheittainen muutos ketterään projektiin
-Yrityksen kokonaisvaltainen muutos kohti ketteryyttä

Case esimerkkejä

Yhteenveto

Palaute aikaisemmista koulutuksista

"Yksi parhaimmista koulutuksista, joihin olen viime aikoina osallistunut"

"Hyvä ja tiivis yhden päivän kurssi"

"Sain hyvän kokonaiskuvan aiheesta. Aion käyttää oppimiani asioita jatkossa omassa työssä"

"Hyviä käytännön ja kokemuksen kautta tulleita esimerkkejä"

"Hyvin toeutettu kokonaisuus"

Ohjelma

PäivämääräAloitusaikaPäättymisaika
14.11.20239.0016.00

  Aloitusaika       Lopetusaika
  9:00                   16:00

 

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Katso tulevat avoimet toteutukset
Järjestäjä
Hannu Blomqvist

Equ Pro
Messukeskus
Rautatieläisenkatu 3
Helsinki + Etävalmennus