Projektipäällikkö ihmisten johtajana

Kesto: 0.0 pv
Valitse päivä
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Kuvaus

Hyvät projektipäälliköt tuntevat projektinhallinnan tekniset osa-alueet, kuten aikataulun-, kustannusten-, laadun-, ja riskienhallinnan. Parhaat projektipäälliköt osaavat lisäksi käyttää johtamis- ja ihmissuhdetaitoja miellyttävämmän työilmapiirin luomiseksi sekä varmistaakseen tiimin mahdollisimman tehokkaan toiminnan projektin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Suurin osa projektipäällikön ajasta kuluu ns. pehmeisiin osa-alueisiin, joita ovat esimerkiksi ihmisten johtaminen, viestintä, neuvottelu, tiimin motivointi, tiiminrakennus jne. Miksei siis näitäkin osa-alueita kannattaisi kehittää?

Koulutuksen aikana käydään läpi tärkeimmät johtamisen ja ihmissuhdetaitojen osa-alueet projektitoiminnan näkökulmasta. Koulutuksessa selvitetään myös, miten johtamistaitoja sovelletaan erilaisissa käytännön tilanteissa. Erilaiset ihmiset, tiimit, projektityypit ja jopa projektin vaiheet vaativat erilaista johtamista. Esimerkiksi ketterissä projektiympäristöissä toimivia tiimejä tulee johtaa eri tyylillä kuin perinteisemmissä projektiympäristöissä toimivia tiimejä. Lisäksi myös projektin ulkopuolisia sidosryhmiä on johdettava.

Kurssin tavoite

Kurssin jälkeen osallistujilla on parempi käsitys siitä, miten hyvillä johtamistaidoilla saadaan projektiin osallistuvat henkilöt ja sidosryhmät toimimaan paremmin ja tehokkaammin projektin tavoitteiden saavuttamiseksi. Koulutus lisää ymmärrystä myös siihen, millaisia johtamistyylejä kannattaa käyttää erilaisten projektien, projektin vaiheiden ja tilanteiden, projektitiimien ja yksilöiden johtamisessa.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu ennen kaikkea projektipäälliköille, mutta se soveltuu myös muille henkilöille, jotka johtavat ihmisiä, esimerkiksi tiiminvetäjille, ohjausryhmän jäsenille, tuoteomistajille ja Scrum mastereille

Ohjelma

 • Projektipäällikön rooli
 • Projektin henkilöresurssien hallinnan prosessit
 • Yhteistyökykyisen ja toimivan tiimin muodostaminen
  • Ensimmäinen projektikokous
  • Tiimin kehityksen vaiheet ja johtaminen eri kehitysvaiheissa
  • Tiiminrakennus
  • Tiimin motivointi
  • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Erilaiset johtamistyylit ja niiden tarkoituksenmukainen soveltaminen projektiin
  • Erilaiset johtamistyylit
  • Tilannejohtaminen
  • Itseohjautuvan tiimin johtaminen
  • Multi-site tiimien johtaminen
  • Monikulttuuristen tiimien johtaminen
  • Ihmisten erilaisuus voimavarana ja haasteena
  • Itsetuntemus ja itsensä johtaminen
 • Projektin sidosryhmät ja sidosryhmien johtaminen
 • Projektin viestintä ja viestinnän johtaminen
 • Neuvotteleva projektipäällikkö
 • Hankalat tilanteet
 • Ristiriitojen hallinta
 • Päätöksenteko
 • Muutosjohtaminen
 • Projektipäällikön etiikka

         Aloitusaika       Lopetusaika
1 pv   9:00                    16:00
2 pv   9:00                    16:00

Kommentteja aikaisempiin koulutuksiin osallistuneilta: 

Olin Hannun "Projektipäällikkö ihmisten johtajana" kurssilla etänä joulukuussa ja se oli sairaan hyvä! Erityisesti mieleen jäi osa, jossa annettiin neuvoja hankalien ihmisten kanssa toimimiseen. Luulin jo tietäväni kaiken asiasta

 

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Asiakaskohtainen tarjouspyyntö
Järjestäjä
Hannu Blomqvist

Equ Pro
Messukeskus
Rautatieläisenkatu 3
Helsinki + Etävalmennus