Vaikuttavat ja vakuuttavat vuorovaikutustaidot

Tarjouspyyntö asiakaskohtaisesta toteutuksesta

Kuvaus

Valmennuksen sisältö

 • Asenteen merkitys
  • Itselleni, keskustelukumppanilleni
  • Yritykselleni, tehtävälleni
  • Kommunikoinnille yleensä
  • Motivoivan ja tavoitekeskeisen kommunikoinnin edellytykset
 • Henkilökohtaiset visiot/näkemykset voimavarana
  • Positiivinen asenne ihmisiin ja tilanteisiin
  • Tasavertainen neuvotteleminen
  • Henkilökohtainen vaikuttaminen
  • Innostavat esitykset
  • Puhelimen tehokas käyttö
  • Tavoitteellinen kokousten johtaminen / moderointi
  • Henkilökohtaisten voimavarojen hyödyntäminen
 • Vahvuuksien tunnistaminen ja kehittäminen
  • Vaikuttamisen lainalaisuuksien hyödyntäminen tietoisesti
  • Henkilökohtaisen suhdeverkoston laajentaminen
  • Neuvottelu
 • Keskustelun johtamisen pääperiaatteet
  • Aktiivinen kuunteleminen
  • Keskustelukumppanin signaalien tunnistaminen
  • Konfliktit
 • Miten vältän konfliktit
  • Miten käsittelen ristiriitoja ja henkilökohtaisia hyökkäyksiä
  • Miten käsittelen reklamaatioita

Valmennusmenetelmät

 • Käytännönläheinen intensiivivalmennus
 • Harjoittelu ja roolipelit, jotka kattavat yllämäinitun sisällön
 • Konkreettinen ja motivoiva henkilökohtainen palaute (vahvuudet ja kehittämistä vaativat alueet)
 • Osanottajien henkilökohtaiset toimintasuunnitelmat ja tavoitteet
 • Käytännön tilanteiden analysointi ja coaching koskien näitä tilanteita
 • Parhaiden menettelytapojen kehittäminen

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Järjestäjä