Yhtä Matkaa - Tiimien kehitysohjelma

Tarjouspyyntö asiakaskohtaisesta toteutuksesta

Kuvaus

Joko teidän tiimissänne hyödynnetään johtamisessa riittävästi tiimiläisten vahvuuksia, erilaisuutta ja osaamispotentiaalia?
Onko teille rakentunut luottamukseen ja arvostukseen perustuva välittämisen ja onnistumisen kulttuuri?
Haluatteko vahvistaa itseohjautuvuuden toimintatapoja?
Olisiko nyt oikea aika paneutua yhteiskehittämiseen, yhdessä ohjautumiseen ja valmistautua yhdessä tulevaisuuden työelämään?

Uusi Yhtä matkaa -valmennusohjelma on suunniteltu organisaatioille ja tiimeille, jotka haluavat kehittyä yhdessä menestyviksi tiimeiksi vahvuuksiaan hyödyntäen sekä uutta oppien ja luovasti kokeillen - uutta arvoa luoden.

KAIPAATKO TYÖKALUJA TIIMIN ARJEN JOHTAMISEEN?

Valmennusohjelma tarjoaa työkaluja arkeen, hyvin konkreettista apua oman tiimin yhteistyön ja tuloksellisuuden kehittämiseen. Useita kuukausia kestävä käytännönläheinen valmennus mahdollistaa asioiden juurruttamisen osaksi tiimin normaalia toimintaa sekä kokeilujen reflektoinnin. Uskomme vahvasti dialogin voimaan. Kehittäjäkumppaneina tuemme kehittymisprosessianne ja annamme oman osaamisemme käyttöönne oppimispolullanne. 

OSALLISTAVAT ETÄVALMENNUKSET TIIMIN KEHITTÄMISEEN

Verkkovalmennusohjelmassa määritetään oma menestyvän tiimin resepti, kirkastetaan yhteinen suunta ja strategiset sekä operatiiviset tavoitteet, käsitellään itsensä johtamisen kysymyksiä sekä tunnistetaan omia vahvuuksia ja voimavaroja. Tiimi työstää yhdessä onnistumisen avaimet, niin etänä kuin kasvokkain työskennellessä. 

Tulevaisuuspäivässä tarkastelemme tulevaisuuden työelämää sekä paneudumme teknologiseen ajattelukykyyn. Mitä tekemällä me valmistaudumme tulevaisuuteen? Mitä osaamista ja taitoja meidän tulee kehittää? Lopuksi syvennymme mielekkäiden työpäivien rakentamiseen omassa tiimissämme - siihen miten hyvinvointi ja tunteet mahdollistavat onnistumiset. 

OLE ENSIMMÄISTEN JOUKOSSA HYÖDYNTÄMÄSSÄ YHDISTETYN ESIMIESVALMENNUKSEN JA TIIMIVALMENNUKSEN EDUT

Etävalmennussessiot toteutetaan kahdella huippuosaavalla valmentajalla per sessio. Valmennuksessa hyödynnetään helppokäyttöistä ja monipuolista verkko-oppimisalustaa. Kolme valmentajaamme sparraavat tiimin kehittämistehtävien toteuttamisessa. 

Valmennuksesta tarkemmin

Yhtä matkaa - tiimivalmennuksen sisältö HRMWIZ.COM

Etävalmennussessiot sisältävät kuusi puolen päivän valmennussessiota, jotka toteutetaan kahdella huippuosaavalla valmentajalla per sessio. Valmennuksessa hyödynnetään helppokäyttöistä ja monipuolista verkko-oppimisalustaa. Kolme valmentajaamme sparraavat tiimin kehittämistehtävien toteuttamisessa. 

Kuikkaparven lailla parviälyä hyödyntäen

Meille kolmelle luonnolla on suuri merkitys voimavarana ja palautumisen lähteenä. Olemme kehittäneet tätä valmennusohjelmaa yhdessä kuten toistensa lomassa järvellä piirileikkiä tanssiva ja yhdessä kalastava kuikkaparvi. Harmonisesti ja toistemme vahvuuksia hyödyntäen. 

Kutsumme nyt myös teidän tiiminne mukaan kuikkaparveemme.

​Tervetuloa mukaan! 

Tarja, Riitta ja Tarja

Valmentajamme antavat mielellään lisätietoja valmennuksesta.

Ota yhteyttä! ​

riitta.hyppanen@cmhr.fi

tarja.kyllonen@3ksavo.fi

 

tarja.eloranta@kmfuture.fi

Peruutusehdot

Järjestäjä