Digitaalinen Palvelukatalogi (Online)

Kesto: 1.0 pv
Valitse päivä
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Kuvaus

Mistä tässä on kyse?

Riippumatta siitä tuottaako organisaatiosi palveluita myydäkseen niitä ulkoisille asiakkaille vai tukeakseen oman organisaatiosi sisäistä toimintaa, on palveluportfolio ja palvelukatalogi avain monen ongelman ratkaisuun.

Palveluportfolio ja palvelukatalogi mahdollistavat palveluiden selkeän jäsentelyn ja sen myötä monimutkaistenkin palvelukokonaisuuksien hallinnan. Asianmukaisesti rakennetut ja ylläpidetyt palveluportfolio ja palvelukatalogi ovat edellytys jokaisen palveluita tuottavan organisaation sujuvalle ja tehokkaalle toiminnalle. Parhaimmillaan ne auttavat palveluorganisaatioita

 • kommunikoimaan palveluiden tuottaman arvon asiakkaille
 • kuvaamaan ja versioimaan palveluitaan
 • selkeyttämään palveluiden tuotantoon liittyviä vastuita
 • systematisoimaan palveluiden kehitystä
 • tunnistamaan palveluiden tuottamiseen liittyviä kustannuksia
 • hinnoittelemaan palveluja systemaattisesti.

Palveluportfolion ja palvelukatalogin sekä niiden hallintamallien kehittäminen on aina lähes koko organisaatiota koskettava asia ja sen vuoksi on tärkeää ymmärtää useita eri näkökulmia ennen kehittämishankkeen aloitusta.

Justinin Digitaalinen Palvelukatalogi © -koulutus tarjoaa kattavasti näkökulmia palvelun määrityksestä, palvelustrategiaan, palvelutarjoomaan, palvelu- ja tuoteluetteloihin, palvelumuotoiluun sekä palvelukehitykseen ja -blueprinttaukseen.

Koulutustoteutukset ja -sisältö?

Päivän mittainen (2 x 0,5 päivää) koulutus sisältää luentomuotoisen opetuksen lisäksi harjoitustehtäviä ja kouluttajan fasilitoimaa keskustelua. Luento-osiossa käsitellään seuraavat asiat:

 • Moduuli 1: Yleiskuvaus
 • Moduuli 2: Määritelmät
 • Moduuli 3: Palvelustrategia, -tarjooma ja -portfolio
 • Moduuli 4: Palvelu- ja tuotekatalogit
 • Moduuli 5: Palvelumuotoilu
 • Moduuli 6: Palvelukehitys ja -blueprinttaus
 • Moduuli 7: Yhteenveto

Koulutuksesta on tarjolla sekä julkisia että asiakaskohtaisia toteutuksia. Julkiset toteutukset ovat tarjolla Oppia.fi-koulutusportaalissa ja ovat aina muodoltaan vakioita. Asiakaskohtaiset toteutukset sovitaan tapauskohtaisesti ja niihin voidaan sisällyttää mm. asiakkaan toiminnan kannalta keskeisiä painotuksia.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus soveltuu ICT-palveluiden kehityksestä vastaaville kuin myös esim. HR-, kiinteistö-, talous tai muiden konsernipalveluiden parissa työskenteleville henkilöille. Esimerkiksi seuraavissa työtehtävissä työskentelevät henkilöt ovat kokeneet koulutuksen hyödylliseksi.

 • Palveluomistajat ja palvelupäälliköt, prosessinomistajat ja -päälliköt
 • Palvelu- ja kehitysjohtajat
 • Palvelutuotteistajat ja -suunnittelijat, portfoliomanagerit
 • Palveluliiketoiminnan ja –hallinnan asiantuntijat

Koulutustapa & materiaalit

 • Luokka- tai onlinekoulutus & harjoitustehtävät
 • Koulutusmateriaalit (EN, PDF)
 • Todistus osallistumisesta.

 Kesto

 • Online toteutuksena 2 x 0,5 päivää (klo 12.00 - 16.00 peräkkäisinä päivinä)

Esitiedot ja -tehtävät

Ymmärrys palvelunhallinnan parhaista käytännöistä, kuten ITIL:istä on hyödyksi, mutta ei välttämättömyys. Osallistujien tulee opiskella tarjottu videomateriaali ennen koulutukseen osallistumista.

 • Osa 1 – Palveluportfolio, katalogit ja digitaalisten palveluiden tuottaminen (12 min.):  Palveluportfolio on ennen kaikkea johtamisen työkalu. Mitä tarkoittaa palveluportfolio ja mitä palvelukatalogi? Voiko portfolioita olla useita? Miten kaikki liittyy yhteen?
 • Osa 2 – Palveluluettelo ja palvelupyyntökatalogi (6 min.): Mitä eroa on palveluluettelolla ja palvelupyyntökatalogilla. Monesti nämä kaksi hyvin samankaltaista käsitettä sekoitetaan toisiinsa ja jo se itsessään aiheuttaa ongelmia palveluiden kuvaamisessa.
 • Osa 3 – Mikä on tuotekatalogi? (2min): Tuote ja palvelu on eri asia, mutta palvelusuunnittelussa on tärkeää ymmärtää niiden erot ja kuinka ne liittyvät toisiinsa.
 • Osa 4 – Konfiguraationhallinta ja CMDB (5 min.): Miksi konfiguraationhallinta on niin tärkeä prosessi palveluiden tuottamisen ja liiketoiminnan kannalta.

Tutustu myös näihin:

 • Video: Palvelustrategia (9 min.): Mitä tarkoittaa palvelustrategia ja miksi sen ymmärtäminen on niin tärkeää palveluliiketoiminnalle.
 • Video: Palvelun monet kasvot (10 min.): Onko olennaista ymmärtää syvällisemmin palveluja ja niiden luonnetta sekä rakennetta. Mikä on tai mitä tarkoittaa sana "palvelu" entä mikä on palvelun ja tuotteen ero?

Ohjelma

PäivämääräAloitusaikaPäättymisaika
5.11.202412.0016.00
6.11.202412.0016.00

Koulutuksen aikana käydään läpi useita eri osioita. Osiot ovat kestoltaan n. 30-60 minuuttia riippuen hieman osa-alueesta, harjoitustehtävien suoritusnopeudesta sekä kysymysten ja keskustelun määrästä.

Toivomme, että osallistujat osallistuisivat täysiaikaisesti koulutukseen. Koulutuksessa on paljon tärkeää asiaa ja mikään osio ei ole toista tärkeämpi, vaan yhdessä muodostavat loogisen kokonaisuuden

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Järjestäjä
Aki Käck
Principal Consultant
Justin Group Oy