Python-ohjelmointi

Tarjouspyyntö asiakaskohtaisesta toteutuksesta

Kuvaus

Python on vakiinnuttanut asemansa yhtenä suosituimmista skriptikielistä monipuolisen käytettävyytensä sekä hyvän ilmaisuvoimansa takia. Pythonilla voidaankin toteuttaa yksinkertaisia apuskriptejä esimerkiksi tiedostojen käsittelyä varten, verkkokommunikaatioon kykeneviä palvelinsovelluksia tai sitten graafisia käyttöliittymäsovelluksia.

Tavoite
Kurssilainen oppii Python-ohjelmointikielen perusteet siten, että hän voi sujuvasti lähteä toteuttamaan erityyppisiä Python-sovelluksia.

Ohjelma

Käsiteltävät aiheet

1. päivä

Python-kieli

 • Versiot ja niiden erot
 • Skriptin toteutus
 • Kirjoitustapa, editorin valinta

Perusrakenteet

 • Muuttujat ja tyypit
 • Merkkijonojen käyttö
 • Tulosteet ja syötteet
 • Tyyppimuunnokset
 • Ehto- ja silmukkarakenteet
 • Poikkeuskäsittely

Kokoelmat

 • Listat
 • Dictionaryt

2. päivä

Kokoelmat jatkuu

 • Muut kokoelmatyypit
 • List comprehension
 • Generaattorit

Olio-ohjelmoinnin perusteet

 • Johdanto oliotyyppeihin
 • Oliotyypppien käyttö
 • Oliotyyppien toteutus

Modulit

 • Standardikirjaston modulit
 • Modulien käyttö
 • Oman modulin toteutus
 • pip-työkalu

3. päivä

Tiedostojen käsittely

 • Tekstitiedostot
 • Binääritiedostot

Verkkokommunikointi

 • Socket-kommunikointi
 • http-protokollan käyttö

Säikeistys

 • Säikeet Pythonissa
 • Synkronointi
 • Thread pool
 • Futures

Muita piirteitä

 • Katsaus GUI-ohjelmointiin

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Järjestäjä