Whistleblowing kanavan käyttöönoton ydinasiat

Tarjouspyyntö asiakaskohtaisesta toteutuksesta

Kuvaus

Tausta

Whistleblowing tulee! Oletko valmis?

1 tammikuuta 2023 Suomeen astui voimaan laki joka velvoittaa kaikkia suomalaisia organisaatioita, joiden henkilöstömäärä ylittää 50, perustamaan ns. whistleblowing kanavan. Tällä ilmoituskanavalla pyritään tunnistamaan eettisiä rikkeitä ja taloudellisia väärinkäytöksiä, ennen kun niistä syntyy maine- tai taloushaittaa.

Laki perustuu hyväksyttyyn EU direktiiviin ja sen tarkoituksena on suojata ilmiantajaa ja samalla edistää kestävää liiketoimintaa. Toimiva ilmoituskanava mahdollistaa turvallisen ja nimettömän raportoinnin, helppokäyttöisen ratkaisun kautta. Kanavan perustaminen edesauttaa oman toiminnan läpinäkyvyyttä. Sillä jalkautetaan toimintatapa-ohjetta ja se vahvistaa arvojen viemistä käytäntöön.

 

Tavoitteet

Koulutus antaa osallistujille:

  • 7 stepin mallin whistleblowingin käyttöönottamiseksi
  • Tietoa uuden whistleblowing lain vaatimuksista
  • Vinkkejä whistleblowing toiminnon organisoimiseksi, mm. käsittelyorganisaation ja prosessien perustamiseksi
  • Suosituksia whistleblowing ratkaisun hankintaan, mm. hyödylliset toiminnallisuudet ja käytettävyyttä helpottavat tekijät
  • Hyviä käytäntöjä whistleblowing toiminnon viestintään ja tutkintakäytänteiden kehittämiseen

 

Kohderyhmä

Koulutus on suunniteltu kaikille niille tahoille joiden tehtävään kuuluu whistleblowing kanavan hankinta ja siihen liittyvien toimintojen suunnittelu ja käyttöönotto. Koulutus soveltuu erityisesti organisaation lakiasiain, sisäisen tarkastuksen, vastuullisuus, compliance, HR, viestintä, IT ja liiketoiminnankehitys yksiköissä toimiville henkilöille.

 

Sisältö

Kurssi tarjoaa hyödyllistä tietoa ja hyviä käytänteitä oman whistleblowing tehtävän tueksi. Koulutuksessa hyödynnetään osallistavia ryhmätöitä.

 

9.00 Päivän avaus, tavoitteet ja esittelyt

 

Johdanto – Miksi, Mitä ja 7 stepin toteutusmalli

Mitä on Whistleblowing?

Mitä hyötyä Whistleblowing tarjoaa?

7-stepin toteutusmalli

 

Lähtökohta - Organisaatiokulttuuri ja lainmukaisuus

 

Whistleblowing ilmoitusten käsittelyorganisaation perustaminen

Whistleblowing ilmoitusten käsittelyn periaatteet ja tiimin jäsenten roolit ja vastuut

Whistleblowing prosessin kehittäminen (raportoija ja vastaanottaja)

 

Whistleblowing ratkaisun valinta ja hankinta

Kanavaratkaisun toiminnallisuuksien arviointi ja valinta

Käytännön tutustuminen todelliseen kanavaratkaisuun (raportoijan ja raportin vastaanottajan näkymä erikseen)

 

Whistleblowing ratkaisun käyttöönotto ja hallinta

Ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien odotukset ja tarpeet

Tiedottamisen ja tutkinnan keskeiset käytänteet

 

12.00 Valmennuksen johtopäätökset ja päättäminen

 

Valmentaja

Niklas Reuterillä (Oy Projnik Ab, www.projnik.fi) on pitkä tausta yritysvastuun ja kestävän liiketoiminnan parissa. Toimiessaan ihmisoikeusasiantuntijana kansainvälisissä organisaatioissa hän on mm. edistänyt EUn jäsenyyttä hakevia maita ihmisoikeusvaatimusten saavuttamisessa. Suomalaisissa konsulttiyrityksissä hän on arvioinut organisaatioiden, ohjelmien ja projektien toimintaa, mm. yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden näkökulmista. Hän on myös avustanut yritysvastuun toimintapolitiikan rakentamisessa sekä arvojen ja hyveiden määrittelemisessä osana johtamisen kehittämistä. European Business Ethics Network Suomen (EBEN Suomi) monivuotisena puheenjohtajana hän on myös edistänyt yritysetiikan näkyvyyttä ja toimivuutta Suomessa. Varsinkin luomalla kohtaamisia etiikkatutkimuksen ja yritysten vastuullisuutta edistävien tahojen välillä. Niklas on kokenut valmentaja, joka on valmentanut satoja suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä. Niklaksen valmennuksiin on osaalistunut tuhansia henkilöitä jo yli 15 vuoden aikana. Vuodesta 2017 lähtien hän on toiminut tiiviissä yhteistyössä Whistleblowing ratkaisua toimittavan yrityksen kanssa. Tässä työssä hän on mm. johtanut whistleblowing kanavaratkaisujen käyttöönottoprojekteja.

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Järjestäjä