Kokeileva Kata ja Kaizen-työpajat

Tarjouspyyntö asiakaskohtaisesta toteutuksesta

Kuvaus

Lisää kehittämisosaamista

Prosessien kehittämisessä henkilöstön kehittämisosaamista lisäävä tekniikka Toyota KATA on tehokas niin esimiehen valmennustaitoja, kuin henkilöstön ongelmanratkaisutaitoja edistävä pienten askelten tekniikka.

Esimies hakee ja tuo tiimille kehittämistekniikoita, kouluttaa niitä ja haastaa tiimiä etenemään askel askeleelta kohti prosessille asetettua haastetta kohti. Henkilöstö suunnittelee miten edetä seuraava askel kohti välitavoitetilaa, toteuttaa sen, arvioi yhdessä esimiehen kanssa, miten onnistuttiin ja mitä opittiin ja esimies haastaa miettimään seuraava kokeilevaa askelta. Toyota Kaizen työpajat toimivat kehityspurskeina, joissa suunnitellaan ratkaisuja prosessin tai arvovirtakuvauksessa tunnistettujen ongelmien poistamiseksi. Kaizen työpajat koostuvat ratkaistavien ongelmien tai kehitystarpeiden tunnistamisesta, ratkaisutiimien valinnasta, ennakkovalmistautumisesta, ratkaisun luovista työpajapäivistä, toteuttamisesta ja tulosten varmentamisesta.

Miksi osallistua?

  • Opit valmennus- ja parannuskatan periaatteet, esimiehen valmentavan roolin avaintehtävät, henkilöstöä tehokkaasti osallistavan kokeilevan parannuskatan vaiheet ja kehitysaskelten A3-kirjaamisen, harjoitteita ja esimerkkejä soveltaen
  • Opit Kaizen-työpajojen suunnittelu-, toteutus- ja seurantavaiheiden olennaiset seikat, sekä työpajojen eri vaiheissa käytettävät työpohjat
  • Hahmotat Katan ja Kaizeneiden kompastuskohdat, kun onnistumisen edellytykset käydään läpi omaan organisaatioon peilaten
  • Saat ajankohtaisen luettelon tuoreimmista Kata ja Kaizen kirjallisuusviitteistä

Kenelle?

Päälliköt, prosessin omistajat, kehittäjät. Koulutus soveltuu niin Lean periaatteita tunteville kuin prosessien jatkuvan parantamisen tekniikoista kiinnostuneille.

Oppimismenetelmät

Koulutuspäivä koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä, organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista ja päivän aikana tehtävistä harjoitteista.

Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen sisäisten auditointien tueksi. Saat oppimasi asiat heti hyötykäyttöön ja osaat toteuttaa seuraavat projektit itsenäisesti

Ohjelma

08:30 Aamukahvit ja ilmoittautuminen

09:00 Päivän avaus

* Esittäytyminen

* Koulutuspäivän ohjelma ja tavoitteet

Valmentava ja parantava (Toyota) Kata

* Jatkuvan parantamisen periaatteita

* Johtamis- ja osallistamisen kulttuuri Katan tukena

* Esimiehen rooli ja henkilöstön rooli Katassa

* Katan rooli parantamisessa

* Prosessin kehityshaasteen asettaminen ja ymmärtäminen

* Prosessin nykytilan ymmärtäminen

* Prosessin haasteeseen liittyvien välitavoitteiden asettaminen

* Kokeilujen kautta kohti välitavoitetilaa ja edelleen uutta tavoitetilaa

* Esimies ja valmennuskata tukemassa ihmisten oppimista, kasvamista ja kehittymistä

* Ongelmanratkaisutekniikat kokeilujen toteuttamisessa

* Katan käytön onnistumistekijöitä ja sudenkuoppia

* Esimerkkejä

* Soveltavia harjoitteita omaan organisaatioon liittyen

Auditoinnin suunnittelu

* Vuosisuunnitelma

* Arviointikäynnin ohjelma, haastateltavat, ajankäyttö ja vinkit sisällöstä

* Ryhmän tehokas toiminta

* Painopistealueet ja lähestymistavan valinta (tuote-, prosessi-, järjestelmä-, kipupiste-, kilpailukyky-, horisontaali- tai vertikaaliauditointi)

Soveltuvia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua

12:00 Lounastauko

Kaizen työpajat prosessiongelmien ja kehitystarpeiden toteuttamisessa

* Kaizen Event, Burst, Blitz, Rullaava Kaizen, Web-Kaizen käsitteet

* Johtamis- ja jatkuvan parantamisen kulttuuri työpajojen tukena

* Kaizen työpajan periaate tiivistetysti

* Plan Do Study Act työpajan ytimessä

* Prosessiongelmia ja kehitystarpeita, joissa Kaizenia tyypillisesti sovelletaan

* Kaizen kehityskohteen valinta

* Tiimin nimeäminen ja tehtävän anto

* Ennakkotehtävät

* Kaizen työpajapäivät ja niiden tyypillinen sisältö

* Kehityssuunnitelman toteutus ja seuranta

* Työpajan jälkipuinti

* Kaizen työpajan eri vaiheiden työkalupohjat

* Kaizenien menestystekijät ja sudenkuopat

* Esimerkkejä

* Soveltavia harjoitteita omaan organisaatioon liittyen

14:00 Kahvitauko

14:15 Kaizen-työpajat jatkuu

15:45 Yhteenveto ja keskustelu

16:00 Koulutuspäivä päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Järjestäjä