Laajenna laatujärjestelmää kohti laatujohtamisen (TQM) periaatteita

Tarjouspyyntö asiakaskohtaisesta toteutuksesta

Kuvaus

QF Koulutus Laajenna laatujärjestelmää kohti laatujohtamisen (TQM, Total Quality Management) periaatteita

Johtamisjärjestelmästandardien uudistamisessa johtajuuden ja johdon sitoutumisen osoittamisen vaatimukset lisääntyivät selvästi aikaisempiin versioihin nähden, mutta edelleenkin päivitettyjen standardien vaatimukset ovat kompromissi, jotka eivät edusta ns. viimeisimpiä parhaita käytäntöjä. Standardien käyttötarkoitus on toimia tarvittaessa kahden osapuolen vaatimusliitteinä keskinäisissä sopimuksissa. Standardit palvelevat tavallaan ns. perusasioiden julistuksina laatu-, ympäristö. työturvallisuus-, tietoturva- ym. asioissa, joihin sopimusosapuolet voivat sitoutua.

Laadunhallintastandardia ISO 9001:2015 ei ole suunniteltukaan olemaan vaatimuslista viimeisimmistä laadunhallinnan menettelyistä ja periaatteista. ISO 9001 -standardin Plan-Do-Check-Act -periaate mahdollistaa erinomaisen hyvin laadunhallintajärjestelmän laajentamisen ns. Total Quality Management -vaatimuksia sisältäväksi laadukkaan johtamisen järjestelmäksi.

Tässä koulutuksessa paneudutaan muutamiin TQM-näkökulmiin, joiden avulla organisaatio voi laajentaa peruslaatujärjestelmää kokonaisvaltaisemmaksi laadukkaan johtamisen järjestelmäksi. TQM-periaatteet soveltuvat laadunhallinnan lisäksi niin ympäristöjohtamiseen, työturvallisuus- kuin tietoturvajohtamiseen ja antavat uutta otetta järjestelmien vaikuttavuuden lisäämiseen.

Miksi osallistua?

  • Perehdyt Total Quality Management (TQM) ajattelun viimeisimpiin periaatteisiin, joiden avulla omaa laadunhallintajärjestelmää/toimintajärjestelmää voidaan laajentaa kokonaisvaltaisemmaksi ja lisätä järjestelmien kykyä saavuttaa johdon määrittelemät halutut tulokset
  • Perehdyt TQM-ajattelun laajennettuun laatukäsitteeseen ja asiakaskeskeisyyteen
  • Lisäksi pääset oppimaan TQM-ajattelun johtajuusnäkemyksestä, tavoiteasetannasta, laatukulttuuriajatuksista, jatkuvan parantamisen näkemyksestä sekä henkilöstön osallistamisesta

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu johto-, laadunhallinta-, ympäristö-, turvallisuus- ja lean kehittämistoiminnoista vastaaville. Koulutus sopii laatu-, kehitys-, ympäristöpäälliköille, prosessinomistajille, sisäisille auditoijille, esimiehille ja johdolle sekä kaikille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita tavoitteellisesta toiminnasta, mittaamisesta, ja organisaation jatkuvasta kehittämisestä.

Oppimismenetelmät

Koulutus on yksipäiväinen (1 pv) ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista.

Koulutuspäivän päätteeksi osoitetaan selvästi, miten osallistujat voivat jatkaa tästä. Kurssilaiset saavat tuhdin paketin erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi.

Ohjelma

08:30 Aamukahvit ja ilmoittautuminen

09:00 Päivän avaus, ohjelma ja tavoitteet

* Total Quality Management käsite ja historiaa

* Laatukäsite Total Quality Management-ajattelussa

* TQM-gurujen keskeisimpiä teesejä laadukkaan johtamisen piirteistä

* TQM-ajattelun ja ISO 9001:2015 näkökulman merkittävimmät erot

* Laatukulttuurin piirteitä, jotka tukevat kokonaisvaltaista toimintajärjestelmien hallintaa ja tuloskuntoa

* Mikromanageerauksesta kohti kokonaisvaltaista systeemien johtamista

Alustukset, keskustelut, pienharjoitteet

11:30 Lounas

12:15 Ohjelma jatkuu

* TQM ja asiakaskeskeisyys

* TQM-näkemys tavoitteiden asettamisesta, kytkennästä strategiaan ja jalkauttamisesta aina henkilökohtaiselle tasolle ml. tavoiteasetannan menetelmäesimerkkejä

* Prosessijohtamisen avainasioita TQM-ajattelussa - tiivistelmä

* TQM-näkemyksiä henkilöstön roolista, osallistamisesta, aktivoinnista,
osaamisen ja ongelmanratkaisutaitojen kehittämisestä, innostamisesta,
palkitsemisesta, itseohjautuvuuden lisäämisestä, asenteiden ja ilmapiirin
kehittämisestä (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 ovat tässä
näkökulmassa varsin rajoittuneita)

Alustukset, keskustelut, pienharjoitteet

14:00 Kahvi

14:15 Ohjelma jatkuu

* Toimittaja- ja asiakaskumppanuuden vahva rooli TQM-ajattelussa
* Kumppanuuden avainasiat ja hyödyt organisaation toiminnassa
* Kumppanuuden mittaaminen ja arviointi
* Kumppanuuden kypsyysasteikot
* TQM-ajattelun painotukset jatkuvassa parantamisessa

  • Jatkuvan parantamisen työkaluja (Ongelmanratkaisu, Kaizen, Kata, benchmarkkaus, leanin hukka- ja arvoanalyysit, laatutyökalut, six sigma, toc…) - tiivistelmä

Yhteenvetokeskustelu

Miten jatkaa tästä?

16:00 Koulutuspäivä päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Järjestäjä