Laatu- ja kehityspäällikkövalmennus

Kesto: 3.0 pv
Valitse päivä
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Kuvaus

Koulutuspäivät ovat 11.9., 9.10. ja 13.11.2019

Kehitystyö vaatii ideoita, taustatietoja ja tavoitteita. Innostava ja kannustava ote on suureksi hyödyksi niin, että henkilöstö pääsee kiinni laadunhallintaan ja menestyksen tekijöihin. Kun toiminta on suunnitelmallista, asiat tehdään kerralla oikein, hyvällä asiakaspalvelulla ja ammattinsa osaavan henkilöstön toimesta niin tulokset näkyvät kysynnässä, asiakastyytyväisyydessä ja kannattavuudessa.

 Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on:

 • antaa hyvät valmiudet laatu- ja kehityspäällikkönä toimimiseksi,
 • perehtyä tuloksellisen toiminnan tekijöihin,
 • tarjota kehittämisen malleja, työkaluja ja välineitä,
 • osoittaa jatkuvan parantamisen polkuja,
 • jakaa hyviä käytäntöjä,
 • auttaa muutosten hallinnassa sekä
 • verkostoitua ja oppia muilta.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu toimintajärjestelmän rakentajille ja uudistajille. Koulutus sopii laatu- ja kehityspäälliköille, prosessinomistajille, sisäisille auditoijille, esimiehille ja johdolle sekä kaikille toiminnan kehittämisestä kiinnostuneille.

Oppimismenetelmät

Koulutus on kolmipäiväinen (3 pv) ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista. Koulutusta edeltää orientoiva ennakkotehtävä, joka pohjustaa koulutuspäivien antia. Kurssipäivien päätteeksi pohjustetaan välitehtävät, mitkä osallistujat valmistelevat päivien välissä ja mitkä puretaan seuraavalla kerralla. 

Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä toimittaja-arvioinnin ja organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi.

Tervetuloa koulutukseen!

Ohjelma

PäivämääräAloitusaikaPäättymisaika
14.9.20229.0016.00
11.10.20229.0016.00
9.11.20229.0016.00

Ensimmäinen päivä - laadunhallinta, ympäristö ja turvallisuus

08:30 Aamukahvit ja ilmoittautuminen

09:00 Päivän avaus

 • Esittäytyminen
 • Ohjelma ja tavoitteet

Ennakkotehtävän purku, kysymykset ja keskustelua

1. Miten laadunhallinta tukee liiketointaa ja menestystä?

 • Tuotteen/palvelun, toiminnan ja tulosten näkökulma
 • Laadun suunnittelu, ohjaus, varmistaminen ja johtaminen
 • Hyödyt ja mahdollisuudet
 • Käsitteet, määritelmät ja periaatteet

2. Miten asiakaslähtöisyys muuttuu käytännöksi?

3. Miten luoda, ylläpitää ja kehittää toimintajärjestelmää?

 • Strategiset aikomukset ja sidosryhmien odotukset/vaatimukset hallitaan
 • Toiminnan yhtenäistäminen ja vakiointi
 • Tiedon tuottaminen ja vastauksen antaminen
 • Toimintakäsikirja, työnkulut, tiedonhallinta, mittaaminen ja palautteen hallinta
 • Riskienhallinta
 • Viitekehyksien huomioiminen mm. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2015, EFQM

4. Miten standardit ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO/DIS 45001:2016 ohjaavat järjestelmällisyyttä ja kehitystyötä?

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

12:00 Lounas

13:00 5. Miten kytkeä ympäristö- ja työturvallisuus luonotevaksi osaksi toimintajärjestelmää?

 • Ympäristönäkökohdat, vaarat ja haitalliset tekijät
 • Ympäristövaikutusten merkittävyys ja riskien arviointi
 •  Lakisääteiset vaatimukset
 • Viranomaisvelvoitteet
 • Dokumentit, tiedostot ja tallenteet
 • Häiriö- ja hätätilanteet
 • Ulkopuolinen työvoima
 • Ympäristö- ja turvallisuusmittarit
 • Hankinnat
 • Yhdistää ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmä luontevasti muihin järjestelmiin
 • Ympäristö- ja turvallisuusarvioinnit
 • Palautemenettelyt
 • Johdon katselmus

6. Mitä on riskienhallinta?

 • Käsitteet, määritelmät ja periaatteet
 • Tunnistus ja arviointi
 • Riskienhallinnan keinot
 • Tilanteen seuranta ja vahingoista oppiminen

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

Välitehtävän pohjustus

16:00 Koulutuspäivä päättyy

 

Toinen päivä - henkilöstö tekijänä, prosessit ja tietotekniikka

08:30 Aamukahvit

09:00 Päivän avaus

Välitehtävän purku, kysymykset ja keskustelua

7.  Miksi prosessilähtöinen toimintatapa?

 • Hyödyt ja mahdollisuudet
 • Tunnistus, prosessikartta ja arkkitehtuuri
 • Kuvaus ja määrittely
 • Ohjaus, mittaus ja tuloskunto
 • Prosessin omistajuus ja linjavastuut, vuorovaikutus

8. Millainen laatu- ja kehityspäällikön tehtäväkenttä?

 • Mitä ominaisuuksia laatupäällikkö tarvitsee?
 • Suunnittelija, valvoja ja ohjaaja
 • Innostaja, kannustaja ja hengenluoja

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

12:00 LOUNAS

13:00 9. Miten hallita muutokset?

 • ihmisten hyvä johtaminen
 • viestintä
 • asian tai idean myyminen
 • riskien arviointi

10. Miten soveltaa ja hyödyntää tietoteknisiä ratkaisuja?

 • rakentamisen ja kehittämisen alustat
 • johtamisen, toiminnan ja ICT:n tasapainoinen kehittäminen
 • tietovarastojen, järjestelmien ja infrastruktuurin yhteen toimivuus
 • kokonaisarkkitehtuuri

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

Välitehtävän pohjustus

16:00 Koulutuspäivä päättyy

 

Kolmas päivä - jatkuvan kehittämisen ja tehostamisen toimintamallit

08:30 Aamukahvit

09:00 Päivän avaus

Välitehtävän purku, kysymykset ja keskustelua

11. Miten luoda organisaation arviointivalmiudet?

 • Sisäinen auditointi
 • Itsearviointi
 • Toimittaja-arviointi
 • Prosessien arviointi

12. Miten mitata organisaatiota ja toimintaa tasapainoisesti?

 • mitattavien tekijöiden tunnistaminen
 • mittariston rakenne, näkymät ja rakentaminen
 • tavoitteet, toimintasuunnitelmat ja seuranta
 • Tulosten analysointi, johtopäätökset ja toimenpiteet

13. Miten hallita tehtävät ja projektit?

 • Indikaattorit
 • Tehtävät, vastuut, aikataulu ja seuranta
 • Priorisointi ja yhdistäminen

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

12:00 LOUNAS

13:00 14. Miten kehittää toimintaa ja prosesseja jatkuvasti?

 • Ongelma-, menetelmä- ja tavoitelähtöinen kehittäminen
 • Yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen asiakkaan kanssa

15. Miten kerätä ja hyödyntää erilaiset palautteet?

 • tunnistus, kirjaus ja korjaavat toimenpiteet

16. Miten hyödyntää ongelmanratkaisun ja juurisyyanalyysin käytäntöjä?

 • merkitys
 • toimintamallit
 • työkalut ja tekniikat
 • käyttöönotto

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

Miten jatkaa tästä?

Koulutuksen yhteenveto

16:00 Koulutuspäivä päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Järjestäjä
Jari Saali
Advisor/Consultant
Arter Oy
Taitotalon kongressikeskus
Valimotie 8
Helsinki