Lean-johtajakoulutus

Tarjouspyyntö asiakaskohtaisesta toteutuksesta

Kuvaus

Tieto ja taito ovat tärkeitä onnistuneessa parannustoiminnan johtamisessa. Asiakkaasi vaatii ketterämpää toimintaa ja parempaa toimitusvarmuutta. Samalla organisaatiosi pitäisi parantaa tuottavuutta. Haluat tietää, kuinka nämä tavoitteet saavutetaan ja kehitystoimenpiteet organisoidaan käytännön toimenpiteiksi. 

Tarjoamme
Koulutuksessa käsitellään toiminnan ja tuottavuuden parantamista kokonaisvaltaisesti. Koulutus auttaa ajattelemaan uudella tavalla, kehittämään osallistujan kykyä tutkia ja kehittää toimintaympäristöä ja prosesseja huomioiden ihmiset ja heidän erilaisuudet. Se auttaa ymmärtämään miksi, kuinka ja missä erityyppiset Lean -menetelmät ja työkalut toimivat ja auttavat saavuttamaan tavoitteesi. Koulutuksessa käsitellään Leanin taustalla tuotanto- ja palveluorganisaatioissa olevia lainalaisuuksia, vaihtelua, ihmisten johtamista sekä Lean -työkaluja.

Hyötysi
Opit ymmärtämään miksi ja millaisessa ympäristössä Lean -työkalut toimivat. Ymmärrät johtamisjärjestelmän roolin kehitystoiminnassa ja sen koordinoinnissa. Koulutuksen rinnalla toteutettava projektityö sitoo opetettavan teorian käytäntöön ja tuo organisaatiolle taloudellisesta hyötyä välittömästi. Lisäksi saat hyvän lähtökohdan ja syvällisen ymmärryksen Lean -muutokseen organisaatiossa. 

Kohderyhmä
Koulutus sopii kaikille taustasta, tehtävästä tai organisaatiosta riippumatta. Koulutus on suunnattu niille, jotka haluavat oppia ymmärtämään Lean -ajattelua syvällisemmin sekä parantamaan toimintaa kokonaisvaltaisesti. 

Palvelumme 
Lean -johtajakoulutus on laaja 20-päiväinen kokonaisuus, joka noudattaa ASQ:n tietosisältöä (Body of Knowledge, BOK). Lean -johtajakoulutus ei ole pelkästään työkalujen käsittelyä ja omaksumista vaan koulutuksessa käsitellään laajemmin Lean -filosofiaa ja johtamista. Opetus tapahtuu luentojen, demonstraatioiden ja harjoitusten avulla.

Suomenkielinen toteutus
Koulutuskielenä on suomi. Koulutus pitää sisällään erittäin laajan suomenkielisen Lean -koulutusmateriaalin sekä tiedostot ja lomakepohjat muistitikulla. 

Konkreettista hyötyä projektityöllä
Koulutuksen teoriajaksojen välissä opiskelijat tekevät valmennusprojektia omaan organisaatioonsa. Oma projekti on tärkeä. Sen avulla opiskelija oppii paremmin, muistaa paremmin ja voi osoittaa koulutuksen hyödyn yritykselle. Opiskelijat soveltavat oppimaansa todelliseen kehityshankkeeseen hankkien näin erinomaisen tietotaidon Lean -ajatteluun ja -työkaluihin. Kokenut kouluttaja tukee projektityötä koulutuksen aikana ja antaa etätukea jaksojen välissä sekä vielä koulutuksen jälkeen.

Sertifiointi
Lean-projektityön hyväksytysti suorittaneelle myönnetään arvostettu Quality Knowhow Karjalainen Oy:n Lean -johtaja sertifikaatti.

Aikaisempaa osaamista Leanista ei vaadita
Osallistujilla ei tarvitse olla aikaisempaa tuntemusta Leanista ja sen soveltamisesta. Kaiken tarvittavan opit ja sisäistät kurssilla.

Kouluttaja

Antti Piirainen

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. 

Järjestäjä