Minitab - Analysoi mittaustuloksia ja dataa

Kesto: 4.0 pv
Valitse päivä
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Kuvaus

Tämän päivän laadunparannusprojektit ovat paljon monimutkaisempia kuin ennen. Johtavat menetelmät kuten Lean Six Sigma vaativat, että tehdään yhä syvällisempiä datan analyyseja sekä tuotetaan mitattavia tuloksia.

Tarjoamme

Koulutuksessa tutustutaan laatutekniikan keskeisimpään ohjelmistoon ja opitaan analysoimaan dataa tehokkaasti sekä tekemään päätöksiä sekä sanomaan, millä todennäköisyydellä näin tapahtuu.

Hyödyt kurssista ovat moninaiset

Koulutuksessa tutustut laatutekniikan keskeisimpään ohjelmistoon ja pääset sisälle tilastolliseen päätöksentekoon. Opit analysoimaan dataa tehokkaasti sekä tekemään päätöksiä ja sanomaan, millä todennäköisyydellä näin tapahtuu.

Kohderyhmä

Koulutus sopii kaikille Minitab -ohjelmaa työssään tarvitseville sekä muille ohjelmasta kiinnostuneille.

Palvelumme

Koulutus on neljän päivän mittainen. Koulutus koostuu teoriaosuuksista sekä esimerkkiharjoituksista, joita tehdään kouluttajan johdolla ja avustamana.
 

Koulutuspäivien sisällöt ja ohjelmat

1. Päivä, MINITAB:n perusteet
Kurssilla opitaan käyttämään MINITAB:ia mahdollisimman kätevästi. Opit navigoimaan MINITAB:in ikkunoissa nopeasti ja järjestämään dataa kunnolla. Lisäksi opit, miten mukautat MINITAB:in valikoita ja pikanappuloita luomalla esim. suosikit valikon, josta löytyy kaikki tarvitsemasi työkalut nopeasti. Näet, kuinka sujuvasti MINITAB toimii yhteen muiden ohjelmien kanssa mm. Office-paketti.

Kurssilla opit, kuinka luodaan, käytetään ja tulkitaan MINITAB:in graafeja. Opit arvioimaan datan normaalisuutta käyttäen avuksesi graafeja ja perustilastoja. Opit muokkaamaan graafeja ja lisäämään niihin erilaisia tietoja. Lisäksi opit, miten luot näyttävän näköisiä raportteja ja esityksiä MINITAB:in avulla.
 

2. Päivä, Tilastollinen analyysi
Täydennä graafisen analyysin taitojasi käyttäen MINITAB:in erinomaisia tilastollisia työkaluja. Kurssilla opit määrittämään sopivan näytekoon, jolla varmistat analyysituloksien luotettavuuden. Opit myös tutkimaan mahdollisia suhteita muuttujien välillä käyttäen korrelaatiota, regressiota ja matriisikuvia. Opit, kuinka prosessin muutokset tai parannukset todistetaan käyttämällä t-testejä, ANOVA -tekniikkaa ja varianssitestejä. Kurssi keskittyy hyvän liiketoimintapäätöksen tekoon, käyttäen avuksi tilastollisia sovelluksia.

Opiskelijan olisi hyvä hallita ennestään MINITAB:in perusteet tai osallistua MINITAB:in perusteet päivään.
 

3. Päivä, Tilastolliset laatutyökalut
Opit, kuinka arvioidaan mittausprosesseja (Gage R&R), prosessin kyvykkyyttä (normaalille /epänormaalille datalle) ja prosessin stabiilisuutta (attribuutti ja variaabeli ohjauskortit).

Opit arvioimaan Gage R&R avulla, kuinka mittauslaitteen ja operaattorin tarkkuus vaikuttavat mittausprosessin vaihteluun sekä opit määrittämään mittausprosessin stabiilisuuden ajan suhteen käyttäen Gage Stability tutkimusta.

Kurssilla harjoitellaan, kuinka priorisoidaan laatuongelmia ja keskitytään parannustoimenpiteisiin Pareto-kaavioiden avulla sekä organisoidaan ideat mahdollisista syistä syy-seuraus diagrammin avulla. Lisäksi tunnistetaan ei-satunnaisia kuvioita aikadatasta käyttäen run chartteja. Kurssilla arvioidaan prosessin ohjausta (SPC) käyttäen Xbar, R, S ja historiallisia kortteja sekä analysoidaan prosessin ohjausta ja kyvykkyyttä käyttäen Capability Sixpack:iä. Opit myös arvioimaan kyvykkyyttä käyttäen kyvykkyysanalyysiä ja arvioimaan ei-normaalin datan kyvykkyyttä käyttäen Box-Cox muunnosta.

Opiskelijan olisi hyvä hallita ennestään MINITAB:in perusteet tai osallistua MINITAB:in perusteet päivään.
 

4. Päivä, Koesuunnittelu
Kurssilla opitaan luomaan ja analysoimaan täys- ja osittaistekijäkokeita käyttäen MINITAB:ia. Opit, kuinka luot koesuunnitelman, kuinka analysoit koesuunnitelmaa sekä tulkitset Pareto-kaavioita ja normaalisuuskuvia vaikutuksista, kuutiokuvia ja päävaikutuskuvia sekä keskinäisvaikutuskuvia yhdessä tilastollisen ulostulon ja responce optimizerin kanssa. Opit, kuinka valitset asetukset, jotka optimoivat yhden tai useamman vasteen tai opit määrittämään suunnan seuraavalle kokeelle.

Opiskelijan olisi hyvä hallita ennestään MINITAB:in perusteet sekä tilastollisen analysoinnin perusteet.

Ohjelma

PäivämääräAloitusaikaPäättymisaika
26.9.20229.0016.00
27.9.20229.0016.00
28.9.20229.0016.00
29.9.20229.0016.00

Päivä 1

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00 Avaus, esittely ja ohjelma
09:15 MINITAB -ohjelmiston historia ja kehittyminen
MINITAB:n tiedostotyypit
Datan ja graafien siirtäminen toiseen sovellukseen
Raportin luonti ReportPadissa
Datan tuominen, graafien luonti, datan tulkitseminen
Pareto Chart, Pylväsdiagrammi, Syy- ja seurauskaavio
12:00 Lounas
13:00 Graafiset analyysit - Kuvien ja ulostulojen tulkitseminen
14:00 Kahvi
Graafien räätälöinti
EXEC-makrojen luominen ja käyttö
16:00 Keskustelu ja 1. päivän päätös


Päivä 2

09:00 Päivän aloitus
09:00 Johdatus johtopäätösstatistiikkaan
Hypoteesitestaus, luottamusvälit, teho-analyysi, t-testit ja osuuksien testit
12:00 Lounas
13:00 Jatkuvien muuttujien välisten suhteiden arviointi
Korrelaatio, regressio, moniregressio ja mallin pienentäminen
14:00 Kahvi
15:00 Keskiarvojen testaaminen varianssianalyysillä
One Way ANOVA, Balanced ANOVA, General Linear Model
16:00 Keskustelu ja 2. päivän päätös


Päivä 3

09:00 Päivän aloitus
09:00 Mittaussysteemin analysointi
Gage R&R (Variaabeli & Attribuutti)
Gage Stabiilisuus ja Gage Linearity ja Bias Study

12:00 Lounas
13:00 Aikasarja-analyysit
Time Series Plot, Run Chart, I-mR
SPC - Ohjauskortit variaabelidatalle
Kyvykkyysanalyysit variaabelidatalle
14:00 Kahvi
15:00 SPC - Ohjauskortit attribuuttidatalle
Kyvykkyysanalyysit attribuuttidatalle
Binomi ja Poisson -jakauman suorituskykyanalyysi
16:00 Keskustelu ja 3. päivän päätös


Päivä 4

09:00 Päivän aloitus
09:00 Johdatus faktorikokeisiin
Täystekijäkoesuunnitelmat
Perättäiset kokeet
Osittaistekijäkoesuunnitelmat
Keskipisteet faktorisuunnitelmissa

12:00 Lounas
13:00 Taguchi -kokeet
Lego-harjoitus: DOE / Taguchi
Harjoituksen analysointi
Esimerkit Taguchi -kokeista

14:00 Kahvi
15:00 Useiden vasteiden optimointi
16:00 Keskustelu ja kurssin päätös

 

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. 

Asiakaskohtainen tarjouspyyntö
Järjestäjä
Kimmo Liuksiala

Quality Knowhow Karjalainen Oy
Sibeliustalo
Ankkurikatu 7
Lahti