Tehdasfysiikka - toiminnan lainalaisuudet

Tarjouspyyntö asiakaskohtaisesta toteutuksesta

Kuvaus

Tieto tulokseen vaikuttavien tekijöiden välisistä riippuvuussuhteista on tärkeää strategisesti tärkeiden toimenpiteiden suunnittelussa ja käytäntöön viemisessä. Palvelu- ja tuotantoympäristön operaatiota ohjaa 27 lainalaisuutta. Lakeja kuvataan malleilla ja niiden avulla voidaan ymmärtää taustalla vaikuttavat liikkeenjohdolliset konfliktit. Tunnistamalla vipuvaikutusalueet, voidaan johtamista, päätöksentekoa tehostaa ja auttaa saavuttamaan parempia tuloksia.

Tarjoamme

Koulutus käsittelee tuotanto- ja palveluprosessien toimintaa sääteleviä lainalaisuuksia, tehdasfysiikkaa. Koulutuksessa opit, kuinka asiakkaaseen ja omaan toimintaan vaikuttavat erilaiset ajat, kapasiteetti, läpimeno ja keskeneräinen työ sekä resurssien käyttösuhde riippuvat toisistaan.

Hyödyt kurssista ovat moninaiset

Pystyt koulutuksen oppien perustella paremmin ja objektiivisemmin arvioimaan nykyistä päivittäistä toimintaa ja kehitystyötä. Opit ymmärtämään kuinka saavutetaan ennustettavasti haluttu kassavirta, alhaiset kustannukset ja erinomaisen asiakaspalvelutason eli riittävän toimitusvarmuuden, nykyisellä systeemillä. Koulutuksen rinnalla on mahdollista toteuttaa projektityö, joka sitoo opetettavan teorian käytäntöön ja tuo organisaatiolle taloudellisesta hyötyä välittömästi.

Kohderyhmä

Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat oppia ymmärtämään operaatioiden toimintaa syvällisemmin ja parantamaan palvelu- ja tuotantoprosesseja. Soveltuu erinomaisesti valmistus-, toimitusketjuista ja jonoista vastuussa oleville johtajille, tuotannon suunnittelu- ja ohjaustoimista vastaaville päälliköille. Erittäin hyvä lisä Lean ja Six Sigma -ammattilaisille sekä kaikille, jotka parantavat tehtaan, prosessin, linjan, hoitoketjun jne. suoritusarvoja ja läpimenoa.

Palvelumme

Tehdasfysiikka - Toiminnan lainalaisuudet (Lean & Six Sigma) on laajuudeltaan 7-päiväinen kurssi, joka jakautuu kolmeen jaksoon. Koulutus pohjautuu W.J. Hopp ja M.L. Spearmanin luomaan Factory Physics -kirjaan ja konseptiin. Opetus tapahtuu luentojen, demonstraatioiden ja harjoitusten sekä vapaaehtoisen harjoitusprojektin avulla.

 

Ohjelma

Päivä 1

8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
9:00 Tehdasfysiikan tausta ja tavoitteet
Johdatus taloudellisiin mittareihin
Valmistuksen tiede
Mitä on formaalisyy
Ohjaavat ja kuvaavat mallit
Strategia ja operatiiviset tavoitteet
Strateginen asemoituminen (positiointi)
Parannusmetodi, kuinka edetä?

12:00 Lounas
13:00 Yrityksen perusdynamiikka
Määritelmät
Suoritusarvomittarit (Y)
Parametrit (x)

14:30 Kahvi
15:00 Yleistetään parametrien väliset suhteet
Epäbalanssilinja
Littlen laki
Sisäinen Benchmarking

16:00 Päivä päättyy

 

Päivä 2

8:15 Päivän aloitus
Operaatiotiede käytäntöön
TF -periaatteet ja perusrakenne
VUT – Variation x Utilization x Time
Jaksoaika vs käyttöaste
Tuotanto/varasto –täydennys-/korvausaika

11:30 Lounas
12:30 Tuotannon virtauskäyrät
Täydennysaika x kysyntä – varianssiyhtälö
Varaston investointi vs täyttöaste
Varaston tehokkuusreuna
Varasto ja virtaus, eräkokokäyrä

14:00 Kahvi
14:30 Vaihtelun perusteet
Vaihtelu ja satunnaisuus
Käytännön matematiikka – varastojen mallinnus
Täydennysaika
Ennustevirhe ja läpimenoaika

16:00 Päivä päättyy

 

Päivä 3

8:15 Päivän aloitus
Vaihtelun perusteet jatkuu
Varaston suoritusarvomittarit
Prosessin vaihtelu
Prosessiajan vaihtelun syitä
Virtauksen vaihtelu
Vaihtelun keskinäisvaikutukset - jonoutuminen
Yleinen estomalli
Vaihtelun yhdistäminen (pooling)

11:30 Lounas
12:30 Virtauksen mallinnus
Littlen laki
Kapasiteetti
Kokonaistehokkuus
Paras-tapaussuoritusarvo (BCP)
Vaihtelun vaikutus virtaukseen
Jonoutuminen
Vaihtelun mittarit

14:00 Kahvi
14:30 Jonoutumisen vaikutukset
Aikojen laskeminen (TCT, RPT, jne.)
Imusysteemi
Varastojen ja virtauksen yhdistäminen
Kassavirran optimoiminen

16:00 Koulutuksen 1. jakso päättyy

 

Päivä 4

8:30 Koulutuksen 2. jakso alkaa
Vaihtelun heikentävä vaikutus virtaukseen
Vaihtelun lait
Joustavuus
Virtauksen lait
Kapasiteetin laki

12:00 Lounas
13:00
Käyttöaste/suhde
Erien lait
Läpimenoajan laki
Suorituskyky ja vaihtelu
Diagnostiikka ja parannukset

14:30 Kahvi
15:00 Voitto
Virtaus
Tehdasfysiikka

16:00 Päivä päättyy

 

Päivä 5

8:15 Päivän aloitus
Vaihtelun heikentävä vaikutus virtaukseen
Imuohjaus
Imusysteemin magia
CONWIP
CONWIP:n vertailu MRP:n kanssa
CONWIP ja Kanban -vertailu

11:30 Lounas
12:30
Imu (ohjauksen) suunnittelurakenne
Kokonaisuuden hajottaminen
Kokonaisuuden rakentaminen

14:00 Kahvi
14:30
Imuohjauksen suunnittelu
Imuohjauksen hierarkkinen suunnittelu
16:00 Koulutuksen 2. jakso päättyy

 

Päivä 6

8:30 Koulutuksen 3. jakso alkaa
Operaatioiden ja strategia ja suunnittelu
Kokonaisuuden hajottaminen
Strategia, taktiikat, ohjaukset ja mittarit
Toteutus ja toimenpano
Tuotannonohjaus ja IT

12:00 Lounas
13:00
Taktiikoiden, ohjauksien ja mittausten soveltaminen optimaalisten tulosten saavuttamiseksi
Kysynnän ennustaminen
Varastotaktiikat

14:30 Kahvi
15:00
Kapasiteettitaktiikat
Valmistuspäivän määrittäminen
16:00 Päivä päättyy

 

Päivä 7

8:15 Päivän aloitus
Ihminen ja toimintojen johtaminen
Inhimilliset lait
Esterajoitettu optimointi
Fanaatikon teho
Loppuun palaminen
Suunnittelu ja motivointi
Vastuu ja valta

11:30 Lounas
12:30
TQM – laatujohtaminen
Laatujohtamisen lyhyt historia
Mitä laatu on?
Tilastollinen laadunohjaus
Six Sigma
Laatu ja operaatiot
Virheen mallinnus
Laatu ja toimitusketju

14:00 Kahvi
14:30
Käytännön ohjaus
Tehdaslattian ohjausfunktio
CONWIP
Yhteenveto tehdasfysiikasta
Synteesi

16:00 Koulutus päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle.

Järjestäjä