Tehdasfysiikka - toiminnan lainalaisuudet

Kesto: 8.0 pv
Valitse päivä
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Kuvaus

Tieto tulokseen vaikuttavien tekijöiden välisistä riippuvuussuhteista on tärkeää strategisesti tärkeiden toimenpiteiden suunnittelussa ja käytäntöön viemisessä. Palvelu- ja tuotantoympäristön operaatiota ohjaa 27 lainalaisuutta. Lakeja kuvataan malleilla ja niiden avulla voidaan ymmärtää taustalla vaikuttavat liikkeenjohdolliset konfliktit. Tunnistamalla vipuvaikutusalueet, voidaan johtamista, päätöksentekoa tehostaa ja auttaa saavuttamaan parempia tuloksia.

Tarjoamme

Koulutus käsittelee tuotanto- ja palveluprosessien toimintaa sääteleviä lainalaisuuksia, tehdasfysiikkaa. Koulutuksessa opit, kuinka asiakkaaseen ja omaan toimintaan vaikuttavat erilaiset ajat, kapasiteetti, läpimeno ja keskeneräinen työ sekä resurssien käyttösuhde riippuvat toisistaan.

Hyödyt kurssista ovat moninaiset

Pystyt koulutuksen oppien perustella paremmin ja objektiivisemmin arvioimaan nykyistä päivittäistä toimintaa ja kehitystyötä. Opit ymmärtämään kuinka saavutetaan ennustettavasti haluttu kassavirta, alhaiset kustannukset ja erinomaisen asiakaspalvelutason eli riittävän toimitusvarmuuden, nykyisellä systeemillä. Koulutuksen rinnalla on mahdollista toteuttaa projektityö, joka sitoo opetettavan teorian käytäntöön ja tuo organisaatiolle taloudellisesta hyötyä välittömästi.

Kohderyhmä

Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat oppia ymmärtämään operaatioiden toimintaa syvällisemmin ja parantamaan palvelu- ja tuotantoprosesseja. Soveltuu erinomaisesti valmistus-, toimitusketjuista ja jonoista vastuussa oleville johtajille, tuotannon suunnittelu- ja ohjaustoimista vastaaville päälliköille. Erittäin hyvä lisä Lean ja Six Sigma -ammattilaisille sekä kaikille, jotka parantavat tehtaan, prosessin, linjan, hoitoketjun jne. suoritusarvoja ja läpimenoa.

Palvelumme

Tehdasfysiikka - Toiminnan lainalaisuudet (Lean & Six Sigma) on laajuudeltaan 7-päiväinen kurssi, joka jakautuu kolmeen jaksoon. Koulutus pohjautuu W.J. Hopp ja M.L. Spearmanin luomaan Factory Physics -kirjaan ja konseptiin. Opetus tapahtuu luentojen, demonstraatioiden ja harjoitusten sekä vapaaehtoisen harjoitusprojektin avulla.

 

Ohjelma

PäivämääräAloitusaikaPäättymisaika
10.10.20249.0016.00
11.10.20248.1516.00
7.11.20248.1516.00
8.11.20248.1516.00
4.12.20248.1516.00
5.12.20248.1516.00
9.1.20258.1516.00
10.1.20258.1516.00

Päivä 1

8:30  Ilmoittautuminen ja kahvi
9:00 Tehdasfysiikan tausta ja tavoitteet
Johdatus taloudellisiin mittareihin
Valmistuksen tiede
Mitä on formaalisyy
Ohjaavat ja kuvaavat mallit
12:00 Lounas
13:00 Yrityksen perusdynamiikka
Määritelmät
Suoritusarvomittarit (Y)
Parametrit (x)
14:30 Kahvi
15:00 Yleistetään parametrien väliset suhteet
Epäbalanssilinja
Littlen laki
16:00 Päivä päättyy

 

Päivä 2

8:15 Päivän aloitus
Littlen laki jatkuu
Sisäinen Benchmarking
Sisäinen Benchmarking -laskuharjoitus
11:30 Lounas
12:30 Esimerkkilaskentaa esimerkkidatalla
Pullonkaulan määrittäminen
Parannuksen suunnittelu läpimenolle ja jaksoajalle
Työkaluna käytetään virtauskuvaa (TH ja CT – Best ja PWC)
14:00 Kahvi
14:30 Voitto, virtaus ja tehdasfysiikka
Esimerkin kolikkolinja 2
16:00 Koulutuksen 1. jakso päättyy

Päivä 3

8:15 Ilmoittautuminen ja kahvi
9:00 Vaihtelun perusteet
Vaihtelu ja satunnaisuus
Prosessin vaihtelu
Virtauksen vaihtelu
12:00 Lounas
13:00 Vaihtelun perusteet jatkuu
Vaihtelun keskinäisvaikutukset – jonoutuminen
14:30 Kahvi
15:00 Yleinen estomalli
Vaihtelun poolaaminen
16:00 Päivä päättyy

 

Päivä 4

8:15 Päivän aloitus
Laskuharjoituksia
Jonoutuminen
Vaiheiden ketjuttaminen (estomallit)
11:30 Lounas
12:30 Tuotannon virtauskäyrät
Operaatiotiede käytäntöön
TF-periaatteet ja perusrakenne
VUT – Variation x Utilization x Time

Jaksoaika vs. käyttöaste
14:00 Kahvi
14:30 Tuotanto/varasto -täydennys-/korvausaika
Varaston tehokkuusreuna
Varasto ja virtaus, eräkokokäyrä
Strategia ja operatiiviset tavoitteet
Strateginen asemoituminen (positiointi)
Parannusmetodi, kuinka edetä?
16:00 Koulutuksen 2. jakso päättyy

 

Päivä 5

8:15 Kolmannen jakson aloitus
Virtauksen mallinnus
Littlen laki, kapasiteetti, kokonaistehokkuus
Paras-tapaus suoritusarvo (BCP)
Vaihtelun vaikutus virtaukseen
Jonoutuminen
Vaihtelun mittarit
Jonoutumisen vaikutukset
Aikojen laskeminen (TCT, RPT, jne.)
Imusysteemi
Varastojen ja virtauksen yhdistäminen
Kassavirran optimoiminen
12:00 Lounas
13:00 Vaihtelun heikentävä vaikutus virtaukseen
Vaihtelun lajit
Joustavuus
Virtauksen lait
14:30 Kahvi
15:00 Kapasiteetin laki
Käyttöaste/-suhde
Erien lajit
16:00 Päivä päättyy

Päivä 6

8:15 Toisen päivän aloitus
  Läpimenoajan laki
Suorituskyky ja vaihtelu
Diagnostiikka ja parannukset
Vaihtelun heikentävä vaikutus virtaukseen
Imuohjaus ja imusysteemin magia
CONWIP
11:30  Lounas
12:30 CONWIP:n vertailu MRP:n kanssa
CONWIP ja Kanban -vertailu
14:00 Kahvi
14:30 Imu(ohjauksen) suunnittelurakenne
Kokonaisuuden hajoittaminen
Kokonaisuuden rakentaminen
Imuohjauksen suunnittelu
Imuohjauksen hierarkkinen suunnittelu
16:00 Koulutuksen 3. jakso päättyy

Päivä 7

8:15 Neljännen jakson aloitus
Taktiikoiden, ohjauksien ja mittausten soveltaminen optimaalisten tulosten saavuttamiseksi
Kysynnän ennustaminen
Varastotaktiikat ja varastotasojen määrittäminen
Kapasiteettitaktiikat
Valmistuspäivän määrittäminen
12:00 Lounas
13:00 Operaatiot, strategia, suunnittelu
Kokonaisuuden hajottaminen
Strategia, taktiikat, ohjaukset ja mittarit
Toteutus ja toimeenpano
Tuotannonohjaus ja IT
14:30  Kahvi
15:00 Ihminen ja toimintojen johtaminen
Inhimilliset lait
Esterajoitettu optimointi
Fanaatikon teho
Loppuunpalaminen
Suunnittelu ja motivointi
Vastuu ja valta
16:00 Päivä päättyy 

 

Päivä 8

 

8:15 Päivän aloitus
TQM – laatujohtaminen jatkuu
Laatujohtamisen lyhyt historia
Mitä laatu on?
Tilastollinen laadunohjaus
Six Sigma
Laatu ja operaatiot
Virheen mallinnus
Laatu ja toimitusketju
11:30 Lounas
12:30 Käytännön ohjaus
Tehdaslattian ohjausfunktio
CONWIP
14:00  Kahvi
14:30 Yhteenveto tehdasfysiikasta
Laskuharjoitus, jossa yhdistetään opittua kokonaisuudeksi
Synteesi
16:00 Koulutus päättyy 

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle.

Asiakaskohtainen tarjouspyyntö
Järjestäjä
Antti Piirainen
Kouluttaja
Quality Knowhow Karjalainen Oy
Sibeliustalo
Ankkurikatu 7
Lahti