Neuvotellen tuloksiin

Kurssin hinnoittelu

Asiakaskohtaisen kurssin hinta muodostuu kiinteästä kouluttajan hinnasta sekä oppilaskohtaisesta materiaali hinnasta
Kiinteä hinta
2490
Materiaalin hinta
5

Tarjouspyyntö asiakaskohtaisesta toteutuksesta

Kuvaus

Valmennus sisältää tietoiskuja neuvotteluista ja käytännön harjoituksia. Päivän aikana tehdään vuorovaikutustyylitesti ja harjoitellaan motivoivaa puhumista ja toteutetaan muutama aito neuvottelutilanne.
 
Valmennuksen sisällöt jakautuvat kahteen osaan:

Neuvottelu työvälineenä

 • Neuvotteluprosessin eri osat
 • Tavoitteellinen valmistautuminen neuvotteluun
 • Neuvottelustrategiat ja –taktiikat
 • Neuvottelijan tyylin ja osallistumistapojen vaikutus neuvottelun kulkuun
 • Ristiriitojen ratkaiseminen ja asian päätökseen vieminen

Taitavan osallistujan vuorovaikutustaidot

 • Myönteiseen keskusteluilmapiiriin vaikuttavat tekijät
 • Taitavilla kysymyksillä olennainen asia esiin
 • Kuuntelemisen ja argumentoinnin taidot neuvottelussa
 • Sanaton viestintä neuvottelussa
 • Motivoiva puhuminen ja vaikuttamisen taidot
 • Tunnereaktiot ja vaikutelmien hallinta

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Järjestäjä