Master data käytännössä – MDM in practice

Tarjouspyyntö asiakaskohtaisesta toteutuksesta

Kuvaus

Master data ja sen hallinta kaikkine osa-alueineen tuntuu monesti hankalalta ymmärtää ja vaikealta toteuttaa. Liiketoiminta ja IT puhuvat eri kieltä asian tiimoilta eivätkä master datan hallitsemiseksi tehdyt toimenpiteet useinkaan kohtaa liiketoiminnan tarpeita. Näin ei pitäisi olla.

Tällä kurssilla saat kattavan peruskäsityksen master datasta ja sen hallintaan liittyvistä osa-alueista, niin datan laadun hallinnasta, data governancesta kuin liiketoimintahyödyistä, arkkitehtuuria unohtamatta. Saat teorian lisäksi työkaluja master datan hallinnan tekemiseksi ja eteenpäinviemiseksi organisaatiossasi ja käytännön esimerkkejä siitä, mitä master datan hallinnan eri osa-alueet tarkoittavat ja mihin ne vaikuttavat. Olipa organisaatiosi digiajan natiivi, valmistavan teollisuuden konkari, säädellyllä toimialalla toimiva yritys tai perinteisen palvelualan toimija, kurssilla opitun avulla voit parantaa master datan hallintaa organisaatiossasi.

Kurssin sisältö:

 • OSA 1: Mitä master data on ja master datan hallinta (data management)
  • Master data – peruskäsitteet
  • Yleisimmät Master Data -tietoalueet
  • MDM – Master Data Management
  • MDM:n suhde organisaation toimintaan ja sitä tukeviin järjestelmiin
 • OSA 2: MDM:n liiketoimintahyödyt
  • Tyypilliset syyt investoida master datan hallintaan
  • Liiketoimintahyötyjen tunnistaminen
  • MDM:n tarpeellisuuden perusteleminen organisaatiossa
 • OSA 3: Master datan määrittely ja standardointi
  • Yhteisesti sovittujen käsitteiden merkitys ja hyöty
  • Master data -entiteettien, -attribuuttien, -relaatioiden ja metadatan määrittäminen liiketoiminnalle ymmärrettävällä tavalla
  • Olemassa olevien mallien hyödyntäminen
 • OSA 4: Master datan elinkaari ja prosessit
  • MDM-perusprosessit: master datan luominen, päivittäminen, arkistoiminen ja laadunvasmistus
  • Master data -prosessien kuvaaminen ja kehittäminen läpi datan elinkaaren
  • Master data -prosessien implementoiminen organisaation toimintaan
 • OSA 5: Master datan hallintamalli (governance)
  • Mitä on data governance ja miksi se on välttämätöntä?
  • Master datan omistajuus ja vastuut
  • Miten toteuttaa datan hallintamalli
 • OSA 6: Master datan arkkitehtuuri ja järjestelmät
  • MDM osana organisaation arkkitehtuuria
  • Erilaisia arkkitehtuurilähestymistapoja MDM:ään
  • MDM-järjestelmien keskeisimmät toiminnallisuudet
 • OSA 7: Master datan laadun mittaaminen ja parantaminen
  • Elä tai kuole datan laadun mukana
  • Miten datan laatua mitataan ja parannetaan
  • Datan laadun mittareiden ja käytäntöjen jalkauttaminen

Kenelle koulutus sopii:

Koulutus sopii kaikille MDM-alueesta kiinnostuneille, niin liiketoiminnassa kuin IT:ssäkin, business analysteille, alueen esimiehille ja projektipäälliköille, MDM-vastaaville, arkkitehdeille, tietovarastoasiantuntijoille. Koulutus sopii sekä yritysten että julkishallinnon henkilöille.

Kouluttajamme:

Kaikki kouluttajamme ovat kokeneita datan asiantuntijoita, joilla on vuosien kokemus käytännön dataprojekteista. Muutaman vuoden aikana koulutuksemme ovat saavuttaneet huikean suosion. Saamiemme palautteiden keskiarvo on ollut kaikissa koulutuksissamme 4,5 (asteikolla 1–5), ja osallistujat ovat kokeneet saaneensa konkreettisia työkaluja datahankkeisiinsa.

Tervetuloa oppimaan ja kuulemaan alan parhaat käytännöt sekä menetelmät, joilla voit saavuttaa yritykseesi konkreettisia parannuksia riskien hallinnasta kustannustehokkuuteen!

Loihde Advisory - Keitä olemme?

Luomme digitaalisen aikakauden menestystarinoita. Yhdistämme datan, pilviteknologian, ketterät toimintamallit ja kokemuksen asiakkaidemme liiketoiminnan kasvuvoimaksi. Tutkimuksemme mukaan asiakkaamme arvostavat erityisesti ratkaisukeskeisyyttämme, kykyämme kuunnella ja ymmärtää heidän tarpeitaan sekä taitoamme tarjota palveluita esitettyyn ongelmaan. 

Asiakkaidemme mukaan he ovat valmiita suosittelemaan meitä muun muassa ketterille muutosmatkoille, digitaalisen liiketoiminnan konseptointiin, dataan ja analytiikkaan sekä sisällönhallintaan - toisin sanoen kaikille alueille, joilla tarjoamme palveluita.

Tutustu meihin ja palveluihimme osoitteessa www.loihdeadvisory.fi

 

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Järjestäjä