AgileSHIFT®

Kesto: 2.0 pv

Kuvaus

AgileSHIFT® yhdistää ketterät johtamismenetemät ja Lean-ajattelun yhdeksi systemaattiseksi viitekehykseksi, jonka avulla yritykset voivat valmistautua ja varautua liiketoiminnan disruptiivisiin muutoksiin eli murrostilanteisiin.

Mitä transformaatio tarkoittaa?

Liiketoiminnan transformaatiolla tarkoitetaan merkittävää muutosta tapaan, jolla organisaatio harjoittaa koko liiketoimintaansa tai osaa siitä. Transformaatiota tapahtuu monissa muodoissa, pienimuotoisista paikallisista prosesseista tai työkalujen muutoksista laajamittaisiin muutoksiin, jotka muokkaavat tapoja, joilla organisaatio toimii vuorovaikutuksessa asiakkaidensa kanssa ja palvelee niitä.

Suurin osa nykyisistä organisaatioista pyrkii muuttamaan toimintatapojaan. Riippumatta siitä, millä alalla ne toimivat, perinteiset työskentelytavat eivät enää riitä säilyttämään kilpailukykyä ja selviämään. Tähän ovat vaikuttaneet mm.

  • Kasvava asiakaskysyntä ja -odotukset
  • Markkinaa muokkaavien kilpailijoiden nousu
  • Perinteiset prosessit, jotka eivät enää palvele tarkoitustaan
  • Yrityskulttuuri, joka ei tue ketterää mukautumista markkinoiden muutoksiin

Kaikkein merkityksellisin ja voimakkaimmin vaikuttava tekijä on ollut digitalisen teknologian yleistyminen. Digitalisaatio on tuonut markkinoille uusia toimijoita, jotka pyrkivät muuttamaan markkinoiden lainalaisuuksia.

Mikä on AgileSHIFT?

AgileSHIFT on helposti räätälöitävä viitekehys, joka opastaa organisaatiot johtamaan liiketoiminnan muutosta ja menestymään jatkuvasti kehittyvillä tai murroksessa olevilla markkinoilla. AgileSHIFTIN kantavia periaatteita on luoda arvoa asiakkaalle varhain ja useasti tapahtuvilla julkaisuilla.

Kurssin kohderyhmä

Kurssi soveltuu yrityksen johdolle, toiminnan kehittäjille, projektitoimistoissa työskenteleville, projektipäälliköille, sekä kaikille, joiden työrooliin kuuluu merkittävien muutosten aikaansaanti tai niiden edistäminen (mm. muutoskonsultit, coachit ja valmentajat).

Kurssin käyjät oppivat

  • Ymmärtämään tarpeen yrityksen laajuisen ketteryyden kehittämiselle
  • Tunnistamaan muutosmahdollisuudet
  • Toimimaan muutoksen moottoreina tai katalyytteinä                      
  • Soveltamaan AgileSHIFT-viitekehystä muutoksen ketterään johtamiseen pienten, inkrementaalisten muutosten kautta

Agenda

 PÄIVÄ 1

Moduli 1: AgileSHIFTin yleiskuvaus

• Moduli 2: Liiketoiminnan muuttuva toimintaympäristö

• Moduli 3: AgileSHIFTin viitekehys

• Moduli 4: AgileSHIFTin periaatteet

• Moduli 5: AgileSHIFTin toimintamallit

PÄIVÄ 2

• Moduli 6: AgileSHIFTin roolit

• Moduli 7: AgileSHIFTin työjono

• Moduli 8: AgileSHIFTin iteraatiot

• Moduli 9: Harjoituskoe

Kouluttaja

Kouluttaja Aaro Ollikaisella on lähes 20 vuoden kokemus yrityskohtaisista valmennuksista ja liikkeenjohdon konsultoinnista. Hän on kirjoittanut ihmisten johtamisesta projekteissa bisnesromaanin Avain – muutosprojektista menestys.AgileSHIFT® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.
The SwirlTM is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.
Wakaru Oy is an Accredited Training Organisation for AgileSHIFT®.

 

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Järjestäjä