Troubleshooting simulation

Tarjouspyyntö asiakaskohtaisesta toteutuksesta

Kuvaus

Kurssin tavoitteena on omaksua rationaalinen ja tehokas tapa ratkaista haastavia toiminnallisia tilanteita – teoriaa käsitellään vähän ja harjoitellua on paljon, jotta toimintamallin hyödyt tulevat konkreettisiksi ja helpommin miellettäviksi. 

Kurssi on suunnattu kaikille häiriön- ja ongelmanhallintaan osallistuville tahoille. Suositeltava osallistujamäärä on minimissään 8 henkilöä. Kurssilla harjoitukset tehdään pienryhmissä ja osa harjoituksista on suunniteltu toteutettavaksi 2-4 eri roolia käsittävällä ryhmällä, jolloin voidaan harjoitella myös hajautetun tiedon käsittelyä sekä eri sidosryhmien toimintaa osallistujien roolien pohjalta.

Harjoitukset kuvaavat aitoja tuotannollisia tilanteita teollisuusympäristössä ja tässä yhteydessä nämä on toteutettu legoroboteilla. Legorobotti kaikkine komponentteineen voidaan käsittää minä tahansa IT-palveluympäristönä. Ryhmien tehtävänä on saada ratkaistua simuloidut häiriötilanteet (kaikki on aidosti toistettavissa) ja kaikki toimenpiteet ovat seurattavissa sekä mitattavissa joten tätä kautta saadaan hyvää, faktapohjaista tietoa kurssin aikana opittujen asioiden vaikutuksesta työhön.

Kurssin minimi kesto on 2 päivää. Toteutus vaihtoehtona on myös kolmen päivän kurssi, jolloin viimeisenä päivänä voidaan painottaa Ongelmanhallintaan liittyviä osa-alueita. 

Ohjelma

Ohjelma mukautetaan asiakaskohtaisesti ja toteutuksen keston mukaan.

Järjestäjä