Yhteys-esiseminaari: Tulevaisuuden tiedolla johtaminen

Tervetuloa Tulevaisuuden tiedolla johtamisen esiseminaariin!

Opit päivässä tarkastelemaan organisaatiosi tiedolla johtamista osana tulevaisuuskestävää liiketoimintaa. Esiseminaari antaa kokonaiskuvan siitä, mitä tulevaisuuden tiedolla johtaminen on, mistä osa-alueista se muodostuu ja mitkä ovat tulevaisuuden tiedolla johtamisen konkreettiset rakennus- ja kehitysvaiheet. Päivä haastaa arvioimaan oman organisaation tulevaisuuskyvykkyyttä ja tutkimaan tiedon hyödyntämistä ja rikastamista toivotun tulevaisuuden tekemisessä.

  • Syvennä ymmärrystä tulevaisuuden tiedosta organisaation strategian toteuttamisessa.
  • Hahmota tulevaisuuden tiedolla johtamisen osa-alueita ja menestystekijöitä.
  • Innostu mahdollisuuksista, joilla tulevaisuuden tiedolla johtamista voi alkaa kehittää jo tänään!

Esiseminaari koostuu alustuksista, keskustelusta ja osallistavista harjoitteista. Päivä sisältää esiseminaarin ohjelman, tarjoilut (aamukahvi, lounas ja iltapäiväkahvin) sekä materiaalin.

Tiedolla johtaminen

Tiedon älykäs hyödyntäminen johtamisessa on keskeinen organisaatioiden menestyksen mahdollistaja. Tällä hetkellä tietoa hyödynnetään erityisesti arjen operatiivisessa johtamisessa. Toimintaympäristön jatkuvassa ja kiihtyvässä muutoksessa tulevaisuusajattelusta ja ennakoinnista on tullut oleellinen osa erilaisten yritysten ja yhteisöjen muutoskyvykkyyttä.

  • Miten tutkia ja tehdä tulevaisuutta tietoa hyödyntäen?
  • Miten tuoda tulevaisuusajattelu osaksi tämän päivän tiedolla johtamista?
  • Mitä tulevaisuuden strateginen tiedolla johtaminen on?

Kohderyhmä

Päivä on suunnattu ensi sijassa tiedolla johtamisesta kiinnostuneille esimiehille, johtajille ja asiantuntijoille. Kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.

Ennakko-osaaminen tiedolla johtamiseen ei ole välttämätöntä. Tärkeintä on, että olet kiinnostunut organisaation toiminnasta, johtamisesta ja haluat kuulla uusia ajatuksia sekä jalostaa aiemmin oppimaasi siitä, miten tieto voi auttaa tulevaisuuden johtamisessa ja organisaation menestyksessä.

Ohjelma 18.5.2022

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit
9.00 Aloitus ja orientoituminen päivään

OSA I: Tiedolla johtaminen ja tulevaisuus 
Mikä on se muutos, josta meidän tulisi kiinnostua?

Tiedolla johtaminen eilen, tänään ja huomenna
- Hyvät käytännöt
- Haasteet ja mahdollisuudet

Tulevaisuusajattelu
- Tulevaisuus kilpailuetuna
- Tulevaisuuden ajattelu ja tekeminen

OSA II: Tulevaisuuden tieto
Millaisella tiedolla voisimme tulevaisuutta johtaa?

Mitä on tieto ja tiedolla johtaminen?
- Tiedon ulottuvuudet ja tiedon jalostuminen viisaudeksi
- Tiedolla johtaminen, sisältö ja määrittely

Tulevaisuustieto
- Muutostekijät
- Mahdolliset maailmat

OSA III: Tulevaisuuden tiedolla johtaminen 
Miten voisimme johtaa tulevaisuutta tietoa hyödyntäen?

Tiedon ja johtamisen symbioosi
- Strateginen tiedolla johtaminen
- Tiedolla johtamisen strategia

Tulevaisuuden tiedolla johtaminen
- Tulevaisuuden tiedolla johtamisen rakenteet
- Käytännön lähestymistapoja tulevaisuuden tiedolla johtamiseen

15.30 Yhteenvedot ja lopetus
16.00 Esiseminaari päättyy


Puhujat

JANI LISTENMAA

Kokemus: Yli 10 vuoden ja usean sadan asiakastoimeksiannon kokemus. Toimeksiannoille yhteistä on se, että niissä kaikissa pyritään älykkään tiedon avulla saamaan aikaan optimaalisesti kohdennettua toimintaa ja uusia toimintatapoja, jotka tuottavat ja saavat aikaan tavoiteltua vaikuttavuutta.
Erityisosaaminen: Tiedolla johtamisen kokonaisvaltainen kehittäminen, tiedolla johtamisen kypsyysarvioinnit, tiedolla johtamisen strategia, tiedolla johtamisen mittarit ja mallintaminen, tiedolla johtamisen kouluttaminen, laajojen projektien johtaminen.

Tiedolla johtamisen kouluttajana mm.  Jyväskylän yliopisto – Executive eMBA, Menestyksen strategiat – Tiedolla johtamisen koulutus, Tampereen yliopisto, Kiinko – Kira eMBA – Tiedolla johtamisen koulutus
Tiedolla johtamisen julkaisuja: Parempi tiedolla johtaja – opas johtamisen arjen helpottamiseen (Innolink Research Oy) ja Parempi tiedolla johtaja tutkimus 2019 (Innolink Research Oy)
Lue lisää: tulevaisuudentiedollajohtaminen.fi


TEEMU RUOHONEN

Kokemus: Kehittäjä, kokeilija, kouluttaja ja valmentaja, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus yhteisöllisten toimintamallien ja oppimisratkaisujen kehittämisestä. Työhistoriassa painottuvat tavoitteellinen kehittäminen, tekemällä oppiminen ja valmentava työote.
Erityisosaaminen: Yhteiskehittämisen ja kokeilutoiminnan fasilitointi ja valmentaminen, toiminnallinen ennakointi ja tulevaisuustyöskentely, oppimisen muotoilu.
Kouluttajana mm. Haaga-Helia AMK – Digitaalisten palveluiden kehittämisen lehtori – Innovointi, palvelumuotoilu ja digitaalinen liiketoiminta
Kirjoituksia: www.teemuruohonen.fi
Lue lisää: tulevaisuudentiedollajohtaminen.fi

Osallistuminen

Tapahtuman lipunmyynti on päättynyt.