Prosessien FMEA

Kesto: 2.0 pv
Valitse päivä
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Kuvaus

FMEA on edelleen yksi keskeisiä perustyökaluja laadun toteuttamisessa ja suunnittelussa. Prosessi FMEA (PFMEA) menetelmän perustarkoituksena on auttaa tuotteisiin ja niiden valmistusprosessiin liittyvien riskien pienentämisessä, sekä mahdollistaa oikeiden toimenpiteiden toteuttaminen.

AIAG & VDA 2019 FMEA 1st edition uudistaa maltillisesti vanhaa ja tuo selkeämmän rakenteen FMEA:n toteuttamiseen ja toimenpiteiden priorisointiin. Uudistusten keskeisenä tarkoituksena on luotettavammat prosessit ja tuotteet, virheiden estäminen ja huonon laadun kustannusten alentaminen tuotantoketjuissa.

Kurssin teemat lyhyesti

  • Siirtyminen uuteen homogenisoituun AIAG & VDA FMEA -formaattiin ja erot vanhaan 
  • Uudet ja päivitetyt asiat, tarkoituksena ymmärtää muutokset ja niiden vaikutukset toimintaan
  • Uuden 7-osoisen FMEA-prosessin soveltaminen ja menetelmän harjoittelu
  • Pohjatietovaatimukset: kurssilla ei ole pohjatietovaatimuksia

Kenelle

Prosessin suunnittelijoille, prosessi-insinööreille, laatuinsinööreille, projektipäälliköille, FMEA-fasilitaattoreille, laatupäälliköille, auditoijille, muille henkilöille jotka joutuvat tekemisiin prosessi FMEA:n kanssa.

Koulutuksen laajuus
Koulutus on kahden päivän mittainen. Julkiset toteutukset järjestetään Lahden Sibeliustalossa. Koulutuspäivään mahdollista osallistua myös etänä Teamsin välityksellä.

 

 

Ohjelma

PäivämääräAloitusaikaPäättymisaika
4.12.20239.0016.00
5.12.20238.1516.00

1. päivä

8:30 Kahvi ja ilmoittautuminen
9:00 Avaus ja esittely, ohjelma
Johdanto riskiperustaiseen ajatteluun
Riskit ja liitokset laadun johtamisen järjestelmiin (ISO 9001 ja IATF 16949)
FMEA:n tarkoitus ja rajoitteet
FMEA menetelmänä suunnittelussa ja prosessissa
Prosessi-FMEA:n toteuttaminen
PFMEA askeleet 1-7 lyhyesti
12:00 Lounas
13:00 PFMEA 1/7: Suunnittelu ja valmistelu (Planning and preparation)
– Projektin määrittely (5T) ja rajat
– PFMEA projektin suunnitelma
– Pohja tai vertailu PFMEA:n tunnistaminen
PFMEA 2/7: Rakenteen analyysi (Structure analysis)
– Prosessin vuokaavio ja rakennepuut
– Toimittajan ja asiakkaan suunnittelutiimien yhteistyö rajapinnoissa
– Funktioanalyysin perusta
PFMEA 3/7: Funktioiden analyysi (Function analysis)
– Funktion määritelmä ja funktioiden välisten suhteiden visualisointi
– Vaatimukset
– Tiimien välinen yhteistyö turvallisuus, systeemi ja komponenttitasoilla
14:30 Kahvi
15:00 PFMEA 4/7: vikaantumisen analyysi (Failure analysis)
– Vian määritelmä ja vikaantumisketju
– Termien määritelmät: vian vaikutukset, vikamuoto ja vian seuraus (failure effects, failure mode, failure cause)
– Vikaantumisen analyysi ja dokumentointi
– PFMEA:n ja DFMEA:n väliset yhteydet
– Yhteistyö asiakkaan ja toimittajan välillä (vian vaikutus, failure effects)
– Vikaantumisanalyysi riskianalyysin pohjana
Päivän sisällön kertaus ja yhteenveto
16:00 Ensimmäinen päivä päättyy

 

2. päivä

8:15 Toinen koulutuspäivä alkaa
Kertaus FMEA prosessiin ja edeltäviin vaiheisiin 1-4
PFMEA 5/7: Riskien analyysi (Risk analysis)
– Nykyiset estävät ohjaukset (Prevention Controls)
– Nykyiset havaitsevat ohjaukset (Detection Controls)
– Arviointi (Severity, Occurance, Detection)
– Toimintaprioriteetti (AP, Action Priority)
– Riskianalyysi pohjana optimoinnille
11:30 Lounas
12:30 PFMEA 6/7: Optimointi (Optimization)
– Vastuiden määrittäminen ja jatkuva parantaminen
– Toimenpiteiden tila ja tehokkuuden määrittäminen
– Yhteistyö FMEA-tiimin, johdon, asiakkaiden ja toimittajien välillä
14:00 Kahvi
14:30 PFMEA 7/7: Tulosten dokumentointi (Results documentation)
– FMEA Raportti
FMEA -prosessin arviointi ja sisäinen auditointi
Kertaus ja keskustelu
16:00 Koulutus päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. 

Järjestäjä
Matti Pesonen

Quality Knowhow Karjalainen Oy
Sibeliustalo
Ankkurikatu 7
Lahti