Power BI jatko - mallinnus

Kuvaus

Tällä 2-päiväisellä jatkokurssilla perehdytään käytännönläheisten esimerkkien avulla oleellisimpiin tietomallien toteutuksen toimenpiteisiin, tietomallin rakenteeseen sekä taulujen välisiin relaatioihin. Koulutuksessa opitaan sellaisia hyviä käytäntöjä, joita noudattamalla tietomalleista tulee helposti ylläpidettäviä ja ne tukevat DAX-laskentaa. Tällä kurssilla ei opiskella visualisointien ja raporttien luontia.  

Kurssilla keskitytään kolmeen aiheeseen:  

 1. taulujen rakenteisiin sekä usein tarvittaviin Power Query -transformaatioihin,  
 2. relaatioihin ja tietomallin rakenteeseen sekä mallinnustoimenpiteisiin,  
 3. DAX-kielen kontekstiajattelun ymmärtämiseen sekä oleellisimpiin DAX-funktioihin.  

Lisäksi kurssilla luodaan katsaus erilaisiin yhteyslajeihin, kuten DirectQuery ja tutustutaan ns. keskitetyn mallin ja erillisten raporttikokonaisuuksien toteutukseen esimerkiksi eri kohderyhmille. 

Kurssin kohderyhmä 

Kontrollerit, raportoinnin ammattilaiset ja vastaavat henkilöt, jotka toteuttavat erilaisia muille jaettavia raporttikokonaisuuksia ja analyysejä.   

Kurssin esitietovaatimukset 

Power BI peruskurssia vastaavat tiedot eli Power BI Desktopin työskentelyperiaatteiden hallitseminen. Tietokantojen peruskäsitteiden tuntemuksesta on etua, kuten perusavaimet ja relaatiot. 

Kurssin sisältö

Yhteydet tietolähteisiin 
 • Yhteystyypit ja mitä niistä tulee tietää: Import, Direct Query, Live connection 
 • Oleellisimpien tietolähteiden erityispiirteet, kuten tietokannat ja Excel-tiedostot 
 • Kyselyiden parametrointi
Tietomallin taulujen rakenne 
 • Hyvät käytännöt 
 • Tarpeelliset muunnokset 
Relaatiot 
 • Yhden-suhde-yhteen, yhden-suhde-moneen, monen-suhde-moneen 
 • Useita yhteyksiä taulujen välillä 
 • Ristiinsuodatuksen vaikutus raportteihin ja laskentaan (cross-filter) 
Dimensionaalinen tähtimalli 
 • Dimensiot ja faktat 
 • Miksi dimensionaalinen malli?  
 • Entä jos data ei ole dimensiona ja faktoina 
Kalenteri-taulu 
 • Kalenterin luontitavat ja määritys 
Muut mallinnustoimenpiteet 
 • Kenttien muotoilut, luokittelut, lajittelujärjestykset, ryhmittelyt, hierarkiat, teknisten kenttien piilotus  
Johdanto DAX-kieleen 
 • DAX:in oppimisessa oleellista 
 • Peruskielioppi 
 • Kaavalajit: sarakkeet, mittarit, taulut 
Kontekstiajattelun ymmärtäminen ja kontekstin vaikutus 
 • Rivikonteksti, suodatuskonteksti 
 • Miten konteksti vaikuttaa kaavan suoritukseen 
Esimerkkejä hyödyllisimmistä funktiosta 
 • CALCULATE, FILTER, ALL, ALLSELECTED, SELECTEDVALUE, jne. 
 • Aika-älykkyys, kuten kumulatiivisuus ja aikavertailut (TOTALYTD, SAMEPERIODLASTYEAR, DATEADD, DATESBETWEEN) 
Power BI pilvipalvelu 
 • Keskitettyihin tietojoukot (datasets) sekä tietovuot (dataflows) 

Peruutusehdot

Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. 

Järjestäjä