Laatu- ja kehityspäällikkökoulutus, EOQ

Kesto: 13.0 pv
Valitse päivä
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Kuvaus

Hanki ammattitaitoa laatu- ja kehityspäällikön tehtävään! Laatu- ja kehitysammattilainen on ennen kaikkea liiketoiminnan kehittäjä, joka toimii laatujärjestelmän kautta koko organisaation hyväksi.

Laatu- ja kehityspäällikkökoulutus on laadun ja kehittämisen ammattilaisille suunniteltu käytännönläheinen ja kokonaisvaltainen koulutus.

Laatu- ja kehityspäällikkökoulutus, EOQ tarjoaa osallistujille erinomaisen kokonaiskuvan laadunhallinnasta erityyppisissä organisaatioissa. Se valmentaa osallistujia toimimaan organisaatioissaan laadun ja kehittämisen asiantuntijoina ja kouluttajina. Koulutuksen sisältö vastaa European Organisation for Quality (EOQ) vaatimuksia ja koulutuksen jälkeen tehtävän erillisen kokeen läpäisy oikeuttaa hakemaan EOQ:n Quality Manager -henkilösertifikaattia.

Ohjelma koostuu kuudesta lähi-/etäopetusjaksosta, ennakkotehtävästä sekä jaksojen välissä tehtävistä välitehtävistä. Koulutuksen EFQM -osuus vastaa EFQM-mallin perusteet -koulutusta, joten osallistuja saa koulutuksen päätteeksi kaksi todistusta (todistuksen Laatu- ja kehityspäällikkökoulutuksesta ja EFQM-mallin perusteet -koulutuksesta).

Koulutus antaa sinulle hyvän osaamisen siihen, miten organisaation tuotteiden ja palveluiden laatua sekä organisaation toimintatapoja voidaan kehittää, kun tavoitteena on aikaansaada parempi tulos.

Jaksojen teemat:

 • jakso: Johda laadun tuottamista
 • jakso: Kokonaisvaltainen organisaation arviointi ja asiakaslähtöiset prosessit
 • jakso: Laadun toteuttamisen ja seurannan välineet
 • jakso: Vaikuttava kehittämiskulttuuri
 • jakso: Ihmiset jatkuvan parantamisen toteuttajina
 • jakso: Tuloksellinen kehittäminen
 • Katso mitä aiemmin koulutukseen osallistuneet ovat kertoneet siitä, miksi osallistuivat ja mitä ovat saaneet koulutuksesta.

  Hyödyt

  Koulutuksessa opit

  • Laajan laadun ja toiminnan kehittämisen osaamisen ja kokonaiskuvan mm. menetelmistä ja työkaluista ja kuinka niitä sovelletaan käytäntöön
  • Uudistamaan organisaation toimintatapoja
  • Keinoja ja johtamistaitoja organisaation ja johdon mukaan saamiseen toiminnan kehittämisessä
  • Toimimaan sisäisenä laadun ja kehittämisen asiantuntijana kaikille organisaation tasoille sekä kouluttamaan laatujohtamiseen ja muihin johtamisjärjestelmiin liittyviä asioita
  • Yhdistämään ja integroimaan johtamisen eri standardeja sekä muita sisäisiä ja ulkoisia johtamismalleja, kuten
   • ISO 9000-sarjan standardit, EFQM ja CAF Excellence -mallit, Six Sigma, BSC
  • Edistämään johtamisjärjestelmän ymmärrystä ja kehittämistä organisaatiossasi, kuten
   • fasilitointi- ja ryhmämenetelmät, ihmisten johtaminen kehitysprojekteissa
  • Ihmiset jatkuvan parantamisen toteuttajana, kuten
   • Vuorovaikutustaidot, itsetuntemus,Peili-analyysi, Pilari-malli
  • Yleisimmät kansainväliset viitekehykset toiminnan kehittämiseen ja prosessijohtamisen perusteisiin, kuten
   • TQM, Lean, Demingin ja Juranin laatufilosofiat, PDCA
  • Analysoimaan ja arvioimaan laatuun ja asiakassuhteisiin liittyvää dataa sekä raportoimaan tuloksia organisaation sisällä, kuten
   • Kanon-malli, Garvinin laadun ulottuvuudet, SERVQUAL, asiakastiedon keruu- ja analysointimenetelmät, QFD, auditointi, ISO 19011, ISO 10005
  • Kehittämään laatujohtamisen järjestelmää kestävän kehityksen mukaisesti, kuten
   • ISO 14001, ISO 45001
  • Tärkeimmät laadun työkalut, kuten
   • 7QC, 7MP, DoE, SPC, MSA, laatutarina, 8D, DMAIC, DMADV

  Pääset osaksi kattavaa laatuammattilaisten verkostoa, joka koostuu mm. opiskelijakollegoista ja kouluttajista. Se mahdollistaa jatkossakin ajatusten ja kokemusten vaihdon ja benchmarkingin.

  Sisältö & aikataulu

  Tulevien koulutuksien päivämäärät.

  Syksyn koulutuksessa päivät alkavat klo 8.30 ja päättyvät klo 16.30.


  Syksy 2022 koulutus

  • 28.-29.9. (lähi) & 12.10.2022 (etä)
  • 27.10. & 8.11.2022 (etä)
  • 23.-24.11.2022 (lähi)
  • 14.12.2022 & 18.1.2023 (etä)
  • 9.-10.2.2023 (lähi)
  • 7.-8.3.2023 (lähi)


  Kevät 2023 koulutus

  1.jakso

  • 21.3. klo 9.00 - 17.00 (lähi)
  • 22.3. klo 8.30 - 16.00 (lähi)
  • 30.3. klo 12.45 - 16.30 (etä)
  • 31.3. klo 8.30 - 12.00 (etä)

  2.jakso

  • 19.4. klo 12.45 - 16.30 (etä)
  • 20.4. klo 8.30-12.00 (etä)
  • 4.5. klo 8.30 - 16.30 (etä)

  3.jakso

  • 23.5. klo 8.30 - 16.30 (lähi)
  • 24.5. klo 8.30 - 16.30 (lähi)

  4.jakso

  • 6.6. klo 12.45 - 16.30 (etä)
  • 7.6. klo 8.30 - 12.00 (etä)
  • 15.6. klo 12.45 - 16.30 (etä)
  • 16.6. klo 8.30 - 12.00 (etä)

  5.jakso

  • 30.8. klo 8.30 - 16.30 (lähi)
  • 31.8. klo 8.30 - 16.30 (lähi)

  6.jakso

  • 26.9. klo 8.30 - 16.30 (lähi)
  • 27.9 klo 8.30 - 15.30 (lähi)

 • jakso: Johda laadun tuottamista
  • Ennakkotehtävä
  • Organisaatio, laatujohtaminen ja laadun prosessit
  • Strateginen johtaminen ja toiminnan suunnittelu
  • Riskienhallinta
  • ISO-standardit, auditointiprosessi ja johdon katselmointi johtamisen ja oppimisen välineenä
  • Etäopiskelu (8 h)

 • jakso: Kokonaisvaltainen organisaation arviointi ja asiakaslähtöiset prosessit
  • EFQM-mallin perusteet
  • Asiakastarpeista prosessien, palveluiden ja tuotteiden suunnitteluun
  • Asiakasajattelu laadun ytimessä
  • Etäopiskelu (10 h)
 • jakso: Laadun toteuttamisen ja seurannan välineet
  • Prosessien suorituskyvyn mittaaminen
  • Arvovirtakuvaus ja muut lean -työkalut
  • Prosessien johtaminen
  • Laadunhallinta ja systemaattinen havainnointi
  • Johtopäätösten tekeminen numerodatasta
  • Etäopiskelu (12 h)

  4. jakso: Vaikuttava kehittämiskulttuuri

  • Asiakastyytyväisyyden ja -kokemuksen mittaus
  • Vuorovaikutustaidot osana ammattitaitoa
  • Organisaatio- ja laatukulttuuri sekä jatkuva parantaminen
  • Laatupäällikön rooli osaamisen kehittämisessä
  • Muutosjohtaminen
  • Etäopiskelu

  5. jakso: Ihmiset jatkuvan parantamisen toteuttajina

  • Ongelmanratkaisun ja jatkuvan parantamisen menetelmät osa 1
  • Ihmisten johtaminen ja erilaisuus voimavarana
  • Motivaatiotekijät ja ryhmädynamiikka
  • Vuorovaikutustyylit
  • Etäopiskelu

  6. jakso: Tuloksellinen kehittäminen

  • Ongelmanratkaisun ja jatkuvan parantamisen menetelmät
  • Päätöksenteko ja kehittämistoimenpiteiden tuloksellisuus
  • Laatupäällikön ammatillisuuden osoittaminen ja jatkuva kehittyminen
  • Stressi haastaa laadullisen ajattelun – luovuus liikkeelle
  • Kertaus

  Jokaisen jakson välillä tehdään erilaisia välitehtäviä, jotka vahvistavat lähijaksolla opittua tai ennakoivat seuraavan jakson sisältöä.

  Kokonaistuntimäärä 160h

  Materiaalit

  Oppimismateriaali jaetaan osallistujille verkko-oppimisympäristössä. Lisäksi valmennukselle osallistuville jaetaan seuraavat materiaalit:

  • EFQM-malli
  • Ideapakka
  Koulutuspaikka & toteutustapa

  Excellence Finlandin etäyhteydellä järjestettävät koulutukset toteutetaan osallistujille maksuttomilla ohjelmilla (Teams, Zoom). Osallistujat saavat tiedon käytettävästä ohjelmasta sekä linkin koulutukseen tervetuloviestin yhteydessä.

  Lähikoulutukset järjestämme Excellence Finlandin tiloissa:

  Excellence Finland
  Keilaranta 8
  02150 Espoo

  Kohderyhmä

  Koulutus sopii sekä tuleville ja aloitteleville että jo pidempään laatu- ja kehitystehtävissä työskennelleille, jotka tarvitsevat uusinta osaamista ja laaja-alaisesti haltuunsa laatutyön ulottuvuudet.

  Koulutus antaa sinulle hyvän osaamisen siihen, miten organisaation toiminnan ja sen eri osa-alueiden laatua voidaan kehittää, kun tavoitteena on aikaansaada parempi tulos.

  Laatu -ja kehityspäällikkökoulutus järjestetään myös tarpeen mukaan räätälöitynä yhdelle organisaatiolle tai esimerkiksi saman verkoston useammalle yritykselle.

  Koulutusryhmän koko on enintään 20 henkilöä, jotta sisältöä voidaan painottaa osallistujien tarpeiden mukaisesti.

  Kouluttajat

  Kouluttujina toimivat mm. Petri Lehtipuu, Anja Aatsinki, Niina Suuronen, Päivi Heikinheimo, Jari Ojasti, Jaakko Laurikainen, Marjo-Riitta Ristikangas, Ina Virkki-Ukeleghe ja Pirjo Ahonen

  Palautteita

  "Valmennus oli kokonaisvaltainen ja antoi hyvän kuvan laadunhallinnasta ja -johtamisesta. Sisällössä oli sopivasti kaikkea ja se antoi aiheita, joihin on helppo perehtyä tarkemmin. Pidin valmennuksen käytännönläheisyydestä ja ryhmä- ja parityöskentelyistä luennoinnin lomassa."

  "Paras koulutus ikinä! Olen kasvanut todella paljon ammattilaisena. Perspektiivini asioihin on laajentunut ja monipuolistunut. Olen saanut perhtyä kokonaisuuksiin, mutta myös saanut aivan käytännön työkaluja. Suosittelen antaumuksella kaikille kiinnostuneille!"

  "Paljon oli hyviä, suoraan käytäntöön vietäviä asioita, sitten oli vain otsikkotasolla olleita ja niin on mielestäni hyvä. Laatu on laaja käsite, on parempi syventyä joihinkin olennaisempiin asiakokonaisuuksiin tarkemmin kuin kaikkiin vain pintatasolla ja tätä kannattaa miettiä jatkossakin enemmän, erityisesti mittauksesta olisi saanut ihan loistavia käytännön esimerkkejä, joiden kautta mittausta olisi voitu tehdä."

  "Valmennus oli todella kattava ja mielestäni oli hyvä, että meitä oli useilta eri aloilta, jolloin saatiin erilaisia näkemyksiä eikä ryhmä ollut homogeeninen. Kouluttajat olivat ammattitaitoisia ja kiinnostavia."

  "Erinomainen kokonaisuus, varsinkin kun laatuasiat ovat uusia. Asiat opetettiin todella hyvin, luokassa oli mukava, luonteva ja avoin ilmapiiri jossa pystyi esittämään "tyhmiäkin" kysymyksiä."

  Peruutusehdot

  Ilmoittautuminen on sitova. Myöhemmin kuin 14 vrk ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % osuuden koulutuksen hinnasta. Jos varattu paikka jätetään peruuttamatta, veloitamme koko hinnan. Jos olet estynyt osallistumasta, organisaatiosi voi vaihtaa osallistujaa kuluitta ilmoittamalla siitä Excellence Finlandille ennen koulutuksen alkua.

  Yhteystiedot

  Mikäli organisaatiostasi on osallistujia vähintään kolme, pyydä ryhmätarjous!

  Leena Huotari

  050 5513 663
  leena.huotari@excellencefinland.fi

  EOQ QM-henkilösertifiointi

  Laatu- ja kehityspäällikkökoulutuksen pohjalta on mahdollista hakea EOQ Quality Manager sertifikaattia. Sertifikaatti on vahva osoitus haltijansa ammatillisesta pätevyydestä ja se on laajasti tunnettu koko Euroopassa. EOQ on myöntänyt yli 100 000 sertifikaattia vuodesta 1995 alkaen.

  EOQ, European Organization for Quality on määritellyt Quality Manager -osaamisvaatimukset ja kehittänyt sertifiointimenettelyn. Suomessa EOQ:n edustajana sertifiointiasioissa toimii SLY Sertifiointi, joka on Suomen Laatuyhdistyksen erillinen yksikkö.

  Lisätietoa sertifioinnista saat Excellence Finlandin kotisivujen ”HENKILÖSERTIFIOINTI” -osiosta, Laatu- ja kehityspäällikkökoulutuksen aineistoon kuuluvasta Quality Manager -oppaasta sekä sertifiointipalveluistamme vastaavalta Heikki Niemeltä (heikki.niemi@excellencefinland.fi)

  EOQ-henkilösertifikaatti ei sisälly Laatu- ja kehityspäällikkökoulutuksen hintaan.

  LKP alumni

  LKP Alumni on Excellence Finlandin laatu- ja kehityspäällikkökoulutuksen käyneille henkilöille tarkoitettu jatkokehittymisen foorumi ja verkottumiskanava. Laatu- ja kehityspäällikkökoulutuksen käyneitä on Suomessa jo noin 2 000.

  • Pidämme yllä koulutuksen käyneiden ajantasaista tietoa laatuasioista ja laatukentän muutoksista
  • Toimimme koulutuksen käyneiden jatkokehittymisen foorumina ja verkostoitumisen apuna
  • LKP alumnin toteutamme vuosittain. Tilaisuuksien aiheet ovat lähellä laatu- ja kehityspäälliköiden käytännön työtä ja niissä pyritään myös esittelemään uusia tuulia käytännönläheisesti.

  Ohjelma

  PäivämääräAloitusaikaPäättymisaika
  21.3.2023
  22.3.2023
  23.3.2023
  24.3.2023
  25.3.2023
  26.3.2023
  27.3.2023
  28.3.2023
  29.3.2023
  30.3.2023
  31.3.2023
  1.4.2023
  2.4.2023

  Peruutusehdot

  Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.
  Järjestäjä
  Ilmoitetaan myöhemmin