PeopleCert DevOps Engineer

Tarjouspyyntö asiakaskohtaisesta toteutuksesta

Kuvaus

Tuotekuvaus / Esittely

Valmennus esittelee osallistujille mitä DevOps tarkoittaa tuotetiimin kehittävän ja ylläpitävän jäsenen näkökulmasta. Valmennuksen jälkeen osallistujat tunnistavat nykyaikaisen DevOpsin mukaisen tiimin avainperiaatteet ja -käsitteet sekä tiedostavat yksityiskohtaiset keinot kehittää ja ylläpitää sovelluksia jatkuvan toimituksen putkea hyödyntäen. Kurssin jälkeen osallistuja pystyy työskentelemään tehokkaasti DevOps-tiimin jäsenenä analysoimalla ja soveltamalla näitä opittuja taitoja ja tietoja.

Valmennuksen jälkeen osallistujilla on hyvät valmiudet suorittaa PeopleCert DevOps Engineer -sertifiointitesti.

Tavoite / Oppimistavoitteet

Tämän valmennuksen tarkoituksena on vahvistaa, että tutkinnon suorittajalla on riittävät tiedot, ymmärrys ja DevOps-insinöörin avaintaidot ja -työkalut ja hän pystyy työskentelemään tehokkaasti yhdessä muiden kanssa joko tiimin jäsenenä  tai sen johtajana.

Valmennus antaa sen haltijoille DevOps Engineer -roolin edellyttämän tietämyksen ja sertifioi, että hänellä on vankka ymmärrys DevOps Engineer -käytännöistä eri työkalujen avulla ja että hän pystyy soveltamaan näitä DevOps-käytäntöihin liittyvässä jokapäiväisessä työssä.

Engineer-tason kurssilla hakijat syventyvät DevOpsin käyttämiin käsitteisiin, termeihin, periaatteisiin ja työkaluihin. DevOps Engineer selventää ja suunnittelee DevOps-muutosta, validoi ja ylläpitää tuota muutosta, suunnittelee miten DevOps Full Stack -lähestymistapa voidaan ottaa käyttöön ja toteuttaa organisaatiossa ja miten se voidaan sovittaa yhteen arvon tuottamisen kanssa. Lisäksi tutuksi tulevat Scrum-metodologia, ihmiset ja kulttuuriin liittyvät vaikutukset sekä käytännöt, prosessit, automaatio ja teknologia, joita käytetään DevOpsin mukauttamiseen organisaatiossa.

PeopleCert DevOps Engineer -sertifikaatin haltijat pystyvät osoittamaan osaamisensa, ymmärryksensä ja käytännön soveltamisensa seuraavissa asioissa:

  • DevOps Engineerin tärkeimmät ominaisuudet ja keskeiset taidot.
  • Τeknisen velan, suunnittelemattoman työn ja IT-työn todelliset vaikutukset liiketoiminnan arvon tuottamiseen.
  • Arkkitehtuuri ja toiminnallisuus nykypäivän suosituimpien DevOps-työkalujen käyttöönotossa ja jatkuvan toimituksen putkessa.
  • Pilvipalveluiden ja erityisesti julkisten pilvipalvelualustojen ominaisuudet.
  • Ketterät ja vesiputousprojektien hallinnan periaatteet ja miten ne voivat tehdä DevOpsista toimivan tai rikkoa sen
  • DevOpsin kolme tapaa ja viisi ideaalia.
  • Miten mikropalvelut ovat keskeinen tekijä DevOps-aloitteen onnistumisessa.
  • Infrastruktuuri koodina (Infrastructure as code) ja sen vaikutus konfiguraationhallintaan.
  • DevOps-insinöörille välttämättömät tietoturvan perusteet.

Kohderyhmä

Tämä sertifiointi on osa PeopleCertin DevOps-pätevyysjärjestelmää, ja se on suunnattu kaikille, jotka haluavat tulla tehokkaaksi johtavaksi jäseneksi DevOps-ympäristöön, ja se edellyttää, että hakijoilla on ja osoittaa vankkaa tietoa ja ymmärrystä DevOps-termeistä, -periaatteista, -työkaluista ja -käytännöistä sekä osoitettava, että he osaavat käyttää työkaluja tehokkaasti ja tuloksellisesti. Sertifiointi voi myös palvella henkilökohtaista sertifiointia hakevia osallistujia.

Sertifikaatti antaa sen haltijoille DevOps Engineer -tehtävissä vaadittavan tietämyksen tason ja todistaa, että hänellä on vankka ymmärrys DevOps Engineer -käytännöistä eri työkalujen avulla ja että hän pystyy soveltamaan niitä jokapäiväisessä työssä, johon liittyy DevOps-käytäntöjä. Taitojen ja tietojen perustasoa käsitellään seuraavissa tutkintojärjestelmän PeopleCert DevOps Fundamentals -tasolla.

Esitietovaatimukset

Valmennukseen suositellaan ja kurssisisältö olettaa osallistujien omaksuneen PeopleCert DevOps Fundamentals -kurssin asiasisällön. Muodollista koulutukseen osallistumisen tai sertifioinnin esitieto/ennakkovaatimusta ei ole.

Koulutuspäivän aikataulu

3 päiväinen valmennus
Koulutuspäivän aikataulu on klo 9-17.

Valmentajat

Valmentajina toimivat Wakarun kokeneet ja PeopleCert DevOps Engineer-sertifoidut valmentajat.

Kurssimateriaali

Kurssimateriaali on englanninkielinen. Kurssimateriaali toimitetaan oppilaille etukäteen pdf-muodossa. (suosittelemme ottamaan oman tabletin tai läppärin mukaan, jotta voit hyödyntää materiaalia paremmin kurssin aikana). Kurssilla ei ole harjoitustehtäviä, joiden tekemiseen tarvitaan laitetta.

Osaamisen todistaminen sertifioinnilla

Monivalintatentti, 40 kysymystä
Läpipääsyraja: 28/40 (70%)
Tenttiaika: 60 min (+ kielilisä 25% ei-natiivikielellä olevasta tentistä) = 75min
Ei oheismateriaalia
Vaatimustaso: Bloomin taso 1 -4

Valmennuksen aikana suoritettavat harjoitukset valmentavat samalla osallistujia kurssin jälkeen suoritettavaan sertifiointitestiin. Tarkemman tiedon toteutuksen tentistä näet koulutussivulta ja kutsussa on tiedot erikseen tenttityypin mukaan:

Suosittelemme vahvasti käyttämään etänä tehtäviin sertifiointitesteihin omaa kannettavaa tietokonetta tai yrityksen hallinnoimien tyäaseman tapauksessa pyytämään adminoikeuksia kokeen suorituksen ajaksi. Etänä tehtävän kokeen aikana käytettävä ohjelma tarvitsee kameran, mikrofonin, näytön ja näppäimistön seurannan oikeudet.

Etävalvottu onlinetentti: Saat tenttivoucherin, jonka avulla voit varata itsellesi etävalvotun, omatoimisesti suoritettavan online-tentin. Tentti suoritetaan omalla koneella. Rekisteröintiohjeet löydät täältä [JI1] ja seikkaperäiset ohjeet tenttiä varten: Windows[JI2] , Mac. Huomioithan voimassaoloajan saamastasi Peoplecertin viestistä.

Muut PeopleCert DevOps-kurssit ja sisältö
 

PeopleCert DevOps Fundamentals luokkakurssina: https://oppia.fi/kurssit/2637/wakaru/peoplecert-devops-fundamentals

PeopleCert DevSecOps luokkakurssina: https://oppia.fi/kurssit/2637/wakaru/peoplecert-devops-fundamentals

Katso webinaaritallenne DevOps palvelunhallinnan näkökulmasta: https://oppia.fi/webinaarit/852/wakaru/devops-palvelunhallinnan-nakokulmasta

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Järjestäjä