Dataprojektien tehokas johtaminen

Tarjouspyyntö asiakaskohtaisesta toteutuksesta

Kuvaus

Esittely

Tämän kurssin keskiössä ovat dataprojektien johtamisen konkreettiset täsmämenetelmät ja -konseptit. Nämä menetelmät ja konseptit ovat luotu kouluttajien vuosikymmenten aikana toteuttamien ja johtamien kymmenien ja kymmenien dataprojektien kokemusten kenttätestauksen kautta. Osallistujat viedään syvälle onnistumisen kannalta ratkaisevien dataprojektien erikoispiirteiden ymmärtämiseen ja sitä kautta tehokkaiden menetelmiin ja keinoihin niiden vieminen käytäntöön.

Kurssi kattaa seuraavat osa-alueet:

1.Eri tyyppiset dataprojektit

2.Projektin asettaminen ja Business casen laatiminen dataprojektista

3.Projektijohtamisen kannalta oleelliset dataprojektin erikoispiirteet

  • Dataan liittyvä kulttuuri organisaatiossa
  • Projektin omistajuus
  • Tuotosten määrittely ja rajaus
  • Arkkitehtuurit
  • Oma organisaatio
  • Osaaminen
  • Data laatu
  • Kollektiivinen viisaus
  • Monitoimittajatoteutus

4.Projektitoimituksen suunnittelu ja hankinta

  • Mitä pitää tietää kun lähtee tekemään alustavaa suunnittelua ja toimituksen hankintaa?

5.Menetelmät

  • Projektin ja datan omistajuuden rakentaminen
  • Käsitemallinnus osana projektin suunnittelua ja hallintaa
  • Datan laadun käsittelyn konseptit ja menetelmät projektissa
  • Projektin organisoituminen ja monitoimittajaympäristön hallinta
  • Ketterät dataprojektien työrutiinit (infoketterä)
  • Projektin kommunikaatio

6.Muutosjohtaminen

  • Toteutuksesta hyötyihin: yhteistyön rakentaminen liiketoiminnan ja käyttäjien kanssa
  • Yhteistoiminta johdon kanssa
  • Viestintä strategisena johtamisena työkaluna

 

Tavoitteena on, että osallistujat saavat kurssilta kolme asiaa avuksi työhönsä:

 1. Syvällinen ymmärrys dataprojektien erityispiirteistä ja niiden vaikutuksesta projektin suunnitteluun, organisoimiseen ja toteutuksen hallintaan.
 2. Käytännön menetelmät ja konseptit onnistuneen dataprojektin toteuttamiseksi.
 3. Käytännön näkemyksen ja työkalut liiketoiminnallisten tavoitteiden varmistamiseksi saavuttamiseksi

Maksimi osallistujamäärä: 20

Kouluttajat:

Veli-Matti Anttila

BEng (Bachelor of engineering in telecommunication)

Veli-Matti Anttila on kerännyt reilun 20 vuoden ajan laajan ja monipuolisen kokemuksen ja osaamisen projektien ja hankkeiden tehokkaasta hallinnasta ja toteuttamisesta.

Teollisuuden projektien, jatkuvan parantamisen sekä yrittäjyyden tuomien oppien soveltaminen dataprojekteihin sekä menetelmien kehitys on ollut Veli-Matin kiinnostuksen kohteena viime vuosien ajan.

Lue lisää 

Jari Ylinen

Toimitusjohtaja, Hovi Competence Development Oy

Toimitusjohtaja, Hovi Competence Development Oy. Jari  Ylisellä on monipuolinen kokemus CIO-tehtävistä sekä muutosjohtamisesta. Hän vetää sekä suomalaisten yritysten tietohallintojohdon yhteistyöryhmää, IT Forumia että liikkeenjohdon yhteistyöryhmää, Systeemiryhmää.

Hänen erityisaluettaan ovat organisaation IT-arkkitehtuuri ja tietovarastoinnin hyödyntäminen liiketoiminnassa.

Ohjelma

(Suuntaa antava)
8.30-9.00 Aamiainen
9.00-11.30 Opetus
11.30-12.30 Lounastauko
12.30-14.00 Opetus
14.00-14.15 Kahvitauko
14.15-16.15 Opetus

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Järjestäjä