Vuoden asiakaspalvelu -kilpailu

Tyyppi: Muu digitaalinen sisältö

Kuvaus

Mikä on Vuoden asiakaspalvelu -kilpailu?

Vuoden asiakaspalvelu -tittelistä kisaavat asiakaspalvelutiimit! Kilpailun voittajan valintaperusteina käytetään kansainvälisen ja Euroopassa vahvistettuun SFS-EN ISO 18295-1:2017:en standardin ja suomalaisen asiakaspalvelun parhaiden käytäntöjen (Asiakaspalvelun kompetenssi, CCA) kriteeristöä, jossa palvelukeskuksen toiminta arvioidaan kuuden keskeisen osa-alueen osalta.

30 ydinkysymystä, yli 130 palvelukeskusjohtamisen käytäntöä toiminnan kehittämiseksi. Kun ilmoittaudut kilpailuun, kriteeristö sisältyy hintaan. Voit myös ostaa kriteeristön Oppiasta!

Entistä vaivattomampi tapa osallistua: itsearviointi ja nopea itsearvioinnin palaute asiakaspalvelun kypsyystasosta.

Kilpailussa palkitaan Vuoden asiakaspalvelu -voittaja sekä myönnetään tunnutstus asiakaspalvelun jatkuvaan parantamiseen ja oppimiseen sitoutumisesta.

Kilpailun vaiheet
Kilpailuun ilmoittaudutaan Oppia.fi -verkkokaupassa, jonka jälkeen osallistuva organisaatio saa ohjeet jatkoon ja itsearvioinnin tekemiseen. Kilpailu sisältää arviointikäynnin sekä palautekeskustelun. Kilpailun vaiheet tarkemmin on esitetty Wave asiakaspalveluverkoston sivulla.

Kokemuksia kilpailusta
Katso Waven sivulta kokemuksia kilpailusta eli mitä aiempien vuosien osallistujat kertovat kilpailusta.

Hinta
Kilpailun hinta sisältää kilpailumenetelmän mukaisen itservioinnin ja finalistien arviointikäynnin. Hinta on Wave-jäsenille 4 900 euroa ja muille 5 290 euroa + alv. Hintaan lisätään arvioijien toteutuneet matkakulut ja mahdolliset päivärahat. Hinta sisältää: Itsearvioinnin toolkit (ohjeet, kriteeristö, arviointilomakkeisto) ja yhden toimipisteen auditoinnin kirjallisella palauteraportilla. 

Kilpailun arviointialueet
Arvioit kuusi keskeistä toiminnan osa-aluetta. Nämä ovat kuvattu alla.


Johtajuus – Miten teillä toteutuu tavoitteellinen, vahva ja valmentava johtajuus?


Sidosryhmien, teknologian ja tilojen rooli erinomaisen asiakaskokemuksen tuottamisessa

 


Asiakaskokemus – Tunnetaanko asiakkaan polku, miten asiakaskohtaamiset hoidetaan?

Henkilöstön johtaminen ja työntekijäkokemus – Miten henkilöstöresursseja, sitoutumista, osaamista ja suoritusta johdetaan?


Saumattomat prosessit ja asiakaslähtöiset palvelut – Miten keskeiset prosessit on kuvattu?


Tulokset – Minkälaisia tuloksia toimintamallit tuottavat?

 

Kilpailun pääarvioijana Elina Soukola, Kehittämistoimisto PraktoLisätiedot
Timo Keinänen, liiketoimintajohtaja, Wave asiakaspalveluverkosto
040 573 7790, timo.keinanen(at)wakaru.fi

Peruutusehdot