Empower – itSMF Finlandin vuosikonferenssi 2023

Tule mukaan palvelujohtamisen ajankohtaistapahtumaan! ItSMF Finland on itsenäinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on yhdistää ihmisiä ja organisaatioita, jakaa tietoa ja tehdä tutkimustyötä palvelujohtamisen alueella. Vuosikonferenssi on avoin kaikille palvelujohtamisesta kiinnostuneille.

Konferenssi sopii myös englanninkielisille osallistujille. Ohjelmaan tulee koko päivän ajalle englanninkielisiä puheenvuoroja.

Aika vapauttaa luovuuden ja tuottavuuden voima!

Todellinen onnistuminen on osaamisen ja sopimisen kautta syntyvä käyttökelpoinen kyvykkyys toimia! ItSMF Finlandin 19. vuosikonferenssissa keskitytään aiheeseen teemalla Empower, jossa jaetaan kokemuksia ja oivalluksia paremman ja vaikuttavamman toiminnan mahdollistamiseksi palveluita tuotettaessa ja kulutettaessa.

Digitaalisen transformaation ja sen automaation tulisi johtaa siihen, että ihmiset ja organisaatiot voivat toimia muotoiltujen ja sovittujen palveluiden ja toimintatapojen takia paremmin kuin aikaisemmin. Tämä vaatii paitsi omia kyvykkyyksiä henkilöiltä ja organisaatioilta niin myös hedelmällistä yhteistoimintaa näiden osapuolten kesken. Empower-teemalla keskitymme toisaalta henkilöiden ja organisaatioiden omien kyvykkyyksien kasvattamiseen, mutta ennen kaikkea pohdimme, miten voimaannutamme toisiamme vuorovaikutuksemme kautta toimimaan paremmin kaikkien osapuolten eduksi.

Tapahtuman esitysten teemoiksi olemme suunnitelleet mm.

 • Empowering organizations: Enterprise Service Management eli palveluiden tuottaminen myös IT:n ulkopuolella
 • Empowering people: Kokemuksia palveluiden tuottamiseen osallistuvien ihmisten johtamisesta ja kohtaamisesta palveluita tuotettaessa. Kuinka motivoida eri ikäkausien ihmisiä, jotta he, ja sitä kautta organisaatiotkin, saavat täyden potentiaalin käyttöön. Lopulta faktahan on se, että ihmiset tekevät kaiken työn organisaatioissa. Koneet ja tekoälykin tekevät osuutensa vasta ihmisten toimenpiteiden jälkeen ja valvonnan alla. Ja he tekevät sen paremmin ja kestävämmin voimalla hyvin. 
 • Empowering partners and suppliers: Suunnittelemme saavamme puheenvuoroja siitä, kuinka olla valistunut asiakas ja rakentaa ja johtaa toimittajia ja suhdetta heidän kanssaan olematta itse rajoite arvon tuottamiselle.
 • Empowering AI and automation: Koneoppiminen ja tekoäly konkretisoituivat vuoden alussa, kun kaikilla oli mahdollisuus saada omakohtaista kokemusta mm. ChatGPT:n avulla. Tavoitteenamme on saada joitakin puheenvuoroja soveltamisen kokemuksesta ja sen tuomista eettisistä ja käytännön haasteista ja niiden ratkaisemisesta.
 • Empowering assets: Organisaatioilla on vuosikymmentenkin jälkeen edelleen tekemistä omaisuutensa hallinnassa. Pyrimme tuomaan myös käytännönläheisiä esimerkkejä tutuistakin aiheista, kuten ohjelmisto- ja infrastruktuuri ja pilviomaisuuden hallinta.
 • Empowering sustainability: Organisaatioilla on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, minkälainen vaikutus heillä on toimintaympäristöön. Sekä organisaatiot itse, että heidän työntekijänsä, mutta myös asiakkaat ja yhteiskunta velvoittavat valinnoillaan organisaatioita toimimaan vastuullisesti. Yritämme koota puheevuoroja, jotka kertoisivat kokemuksesta minkälaisia vastuullisia valintoja organisaatiot ja heidän henkilönsä voivat tehdä palveluita tuottaessaan ja kuluttaessaan.

 

Vuosikonferenssi järjestetään torstaina, 2.11.2023, Helsingissä Sokos Hotel Presidentissä (Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki). Ohjelmaa ja puhujia julkaistaan viikottain, pysy siis kuulolla seuraamalla yhdistystä Linkedinissä!. Tervetuloa mukaan yksin tai yhdessä kollegoiden kanssa!

Konferenssissa julkistetaan myös vuoden 2023 palvelujohtamisen teko ja palvelujohtamisen tekijä -kilpailuiden voittajat!

Tapahtumapäivän virallisen osuuden päätyttyä siirrytään kevyempään tunnelmaan musiikin ja herkkujen saattelemana. Iltaohjelma, ruokailu ja ruokajuomat sisältyvät konferenssilipun hintaan.

Tarvitsetko majoitusta?

Tapahtumaan on helpointa osallistua konferenssipaikan hotellissa majoittuen. Katso saatavuus hotellin sivulta: Original Sokos Hotel Presidentti.

Haluatko mukaan puhujana?

CALL FOR PAPERS on julkaistu ja voit ladata sen tästä >>

Haluatko olla mukana kumppanina?

Ota yhteyttä lari.peltoniemi@itsmf.fi ja katsomme teille sopivan paketin!

Join us at our annual conference filled with the very latest developments and key topics influencing the service management future! ItSMF Finland is an independent and non-profit foundation with the aim to bring together people and organisations to share knowledge, experiences and research in the area of service management.

Conference is also suitable for english-speaking participants. There will be a full track of program in english.

Time to unleash the power of creativity and productivity!

Real success is the usable ability to act that comes from competences and agreed and understood ways of working! ItSMF Finland's 19th annual conference will focus on this theme with the theme Empower, sharing experiences and insights to enable better and more effective ways of delivering and consuming services.

Digital transformation and automation should lead to people and organisations being able to function better than before, thanks to designed and agreed services and ways of working. This requires not only the capabilities of individuals and organisations, but also fruitful collaboration between them. In Empower, we focus on how to build the capabilities of individuals and organisations, but above all how to empower each other through our interactions to work better for the benefit of all parties.

We have planned the following themes for the event:

 • Empowering organisations: Enterprise service management - delivering services beyond IT
 • Empowering people. How to motivate people of different age so that they, and therefore organisations, can reach their full potential. After all, the fact is that people do all the work in organisations. Even machines and artificial intelligence only do their part after human intervention and under human control. And they do it better and more sustainably when their wellbeing is ensured. 
 • Empowering partners and suppliers: we plan to have presentations on how to be an enlightened customer and how to build and manage your suppliers and your relationship with them without being a constraint to value creation.
 • Empowering AI and automation: machine learning and AI were put into practice at the beginning of the year when everyone had the opportunity to get first-hand experience, for example through ChatGPT. Our aim is to get some contributions from the application experience and the ethical and practical challenges it brings and how to overcome them.
 • Empowering assets: even after decades, organisations are still struggling to manage their assets. We also aim to bring practical examples from familiar topics such as software, infrastructure and cloud asset management.
 • Empowering sustainability: Organisations have a lot of opportunities to influence the impact they have on the environment in which they operate. Also consumer and society make choices that enforce externally organizations to act in sustainable way. We are trying to bring presentations that would illustrate from experience the kinds of responsible choices that organisations and their people can make when providing and consuming services.

 

The annual conference is taking place on Thursday 2.11.2022 in Sokos Hotel Presidentti (Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki). Program and speakers are announced on a weekly basis so stay tuned by following it Service Management Forum Finland in Linkedin! Welcome aboard by yourself or together with colleagues!

The conference will also announce the winners of the 2023 Service management organisation and Service management act -competitions!

After the official conference agenda we shall move into a more casual feeling and activities. We shall enjoy the delights of food, drinks and most importantly each other in form of networking together. The evening program, food and beverages are included in the conference ticket.

Need accommodation?

By far the easiest way to enjoy conference is to book a room from the same hotel that the conference takes place. Check out availability and rates at Original Sokos Hotel Presidentti.

Interested to speak in the conference?

The Call for Speakers is now open for our annual conference. Click here to submit your speaker outline >>

Interested to participate as partner?

Contact lari.peltoniemi@itsmf.fi and we will find a proper package for you!

Puhujat

KEYNOTE

Tereza Kretinska

Head of Talent Development & Experience

DHL IT Services

KEYNOTE

Sam Rosbergen

Brunel Principal DevOps Consultant / Digital Sherpa / DASA Influencer

DevOps Agile Skills Association

Akshay Anand

Principal Solution Engineer

Atlassian

Timo Eräkangas

Palvelutuottaja, IT-johdon konsultti

Justin Group Oy

Claudine Koers

Business Development Manager

GamingWorks

Harri Koskinen

CEO

Rossum Oy

Jussi Meriläinen

Head of Service Management

Yle

Mauri Mikkonen

Chairman of the board

itSMF Finland

Lari Peltoniemi

Head of Annual Conference

itSMF Finland ry

Juhamatti Tillonen

IT Manager

Itä-Suomen yliopisto

Risto Tulenheimo

CIO

A-Insinöörit Oy

Ohjelma

2.11.2023

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
SALI1 - Pääsali
SALI 2
SALI 3 - Sponsors
SALI 4 - Sponsors
08:00 - 09:00
Sali1
Rekisteröityminen ja aamupala / Registration and morning coffee
09:00 - 09:10
Konferenssin avaus
09:10 - 09:20
Konferenssin avaussanat / Opening words
09:20 - 10:10
Sali1
KEYNOTE
Brunel Principal DevOps Consultant / Digital Sherpa / DASA Influencer
Sam Rosbergen
DevOps Agile Skills Association
10:10 - 10:30
Sali1
Kahvitauko / Coffee break
10:30 - 11:10
Sali1
Palvelujohtamisen modernisointi Ylellä
Head of Service Management
Jussi Meriläinen
Yle
10:30 - 11:10
Sali2
TBA
10:30 - 11:10
Sali3
Tekoäly: parempaa palvelua vai…?
Palvelutuottaja, IT-johdon konsultti
Timo Eräkangas
Justin Group Oy
10:30 - 11:10
Sali4
Using Product Management techniques to manage your ITSM platform
Principal Solution Engineer
Akshay Anand
Atlassian
11:10 - 11:25
Kahvitauko / Coffee break
11:25 - 12:05
Sali1
Prosessien suunnittelu ESM-ympäristössä
11:25 - 12:05
Sali2
TBA
11:25 - 12:05
Sali3
TBA
11:25 - 12:05
Sali4
TBA
12:05 - 13:05
Sali1
Lounas / Lunch
13:05 - 13:45
Sali1
TBA
13:05 - 13:45
Sali2
Allianssimalli IT-palvelutuotannossa
CIO
Risto Tulenheimo
A-Insinöörit Oy
13:05 - 13:45
Sali3
TBA
13:05 - 13:45
Sali4
TBA
13:45 - 14:00
Quick break to the next presentation
14:00 - 14:40
Sali1
Fabulous, unbelievable, mind-blowing are just some of the adjectives that can describe your team...right?
Business Development Manager
Claudine Koers
GamingWorks
14:00 - 14:40
Sali2
Enterprise Service management yliopistomaailmassa
IT Manager
Juhamatti Tillonen
Itä-Suomen yliopisto
14:00 - 14:40
Sali3
TBA
14:00 - 14:40
Sali4
TBA
14:40 - 14:55
Kahvitauko / Coffee break
14:55 - 15:35
Sali1
TBA
14:55 - 15:35
Sali2
Prosessien suunnittelu ESM-ympäristössä
CEO
Harri Koskinen
Rossum Oy
14:55 - 15:35
Sali3
TBA
14:55 - 15:35
Sali4
TBA
15:35 - 15:50
Kahvitauko / Coffee break with Snack
15:50 - 16:40
Sali1
Empower yourself to empower others
Head of Talent Development & Experience
Tereza Kretinska
DHL IT Services
16:40 - 17:00
Sali1
Seminaarin päätössanat
17:00 - 18:00
Sali1
Kuohuviinit & kevyttä minglailua
18:00 - 23:30
Sali1
Iltaohjelmaa, ruokaa, juomaa ja verkostoitumista / After party

Hinnat

Empower – itSMF Finlandin vuosikonferenssi 2023 (ei jäsen)
590.00
+ alv %
Siirry ostamaan
3 PACK Empower – itSMF Finlandin vuosikonferenssi 2023 (ei jäsen)
1665.00
+ alv %
Siirry ostamaan
5 PACK Empower – itSMF Finlandin vuosikonferenssi 2023 (ei jäsen)
2650.00
+ alv %
Siirry ostamaan
10 PACK Empower – itSMF Finlandin vuosikonferenssi 2023 (ei jäsen)
5100.00
+ alv %
Siirry ostamaan
Empower – itSMF Finlandin vuosikonferenssi 2023 (jäsen & julkishallinto)
490.00
+ alv %
Siirry ostamaan
3 PACK Empower – itSMF Finlandin vuosikonferenssi 2023 (jäsen & julkishallinto)
1350.00
+ alv %
Siirry ostamaan
5 PACK Empower – itSMF Finlandin vuosikonferenssi 2023 (jäsen & julkishallinto)
2100.00
+ alv %
Siirry ostamaan
10 PACK Empower – itSMF Finlandin vuosikonferenssi 2023 (jäsen & julkishallinto)
4000.00
+ alv %
Siirry ostamaan
Peruutusehdot

Huomioithan, että lippuja voi ostaa jo ennakkoon ja ilmoittaa osallistujat myöhemmin.

Kun paikka tapahtumaan on ostettu, on osallistuminen sitova. Ilmoittautuminen laskutetaan tilauksen yhteydessä (maksutavat lasku yritykselle tai luottokortti). Jos estyt itse osallistumasta tapahtumaan, voit luovuttaa paikan kollegallesi. Peruutusehdot koskevat myös sairastapauksia. Muutoksista tilaukseen tulee olla yhteydessä info@oppia.fi tai Elina Halonen p. +358 40 735 9265.

Kumppanit

Kulta
Hopea
Pronssi

Sijainti

Hotel Presidentti
Osoite:
Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki