Tietosuojasta vastaavan verkkokurssi

Kesto: 4.0 tuntiaTyyppi: eLearning

Kuvaus

Tietosuojasta vastaavan verkkokurssi:

  • nopea ja helposti omaksuttava koulutus
  • käytännön esimerkkejä yrityksen arjessa käytettäväksi
  • osallistujat pystyvät toteuttamaan organisaation tietosuojan ja ylläpitämään sitä.

Verkkokurssi antaa valmiudet toteuttaa mm. seuraavat toiminnot

  • Organisaation käsittelemät henkilötiedot ja niiden tietovirtakuvaukset.
  • Riskien arviointien, tasapainotestien ja vaikutustenarviointien (DPIA) tekeminen.
  • Tietosuojaselosteiden toteutus sekä selosteet käsittelytoimista.
  • Tietosuojan hallinta, toimenpiteiden suunnittelu, tietojen siirtäminen, henkilöstön ohjeistukset ja koulutukset, toimittajien ja alihankkijoiden arviointi ja niihin liittyvät toiminnot, uutiskirjemarkkinointi ja tietosuojadokumentaation hyödyntäminen arjen toiminnoissa.
  • Tietopyyntöjen ja tietoturvaloukkausten hallintaprosessit ja käytännön toimintamallit niiden toteuttamiseksi sekä tietoturvatoimenpiteet ja tietoturvaselvitys.
  • Sakot ja sanktiot
  • Raportointi johdolle ja sidosryhmille

Verkkokurssin jälkeen organisaation tietosuojasta vastaavan käytännön tekemisen askelmerkit ovat selkeät ja käytännön toimet helposti toteutettavissa.

Peruutusehdot

Verkkokurssin tilaus on aktivoinnin jälkeen sitova. Ennen aktivointia tilauksen voi perua 14 päivän kuluessa tilauksesta kirjallisesti osoitteseen info@oppia.fi