Palautumisen vahvistaminen sekä työkyvyn ja hyvinvoinnin rutiinit

Kesto:45 min
Kieli:suomi
Teknologia:Muu teknologia (Zoom)

23.11.2023

Maksuton webinaari
klo9.00-9.45

Palautumisen varmistaminen sekä työkyvyn ja hyvinvoinnin rutiinit

23.11.2023, kello 9.00-9.30

 

Työkyky on noussut syksyn aikana merkittäväksi puheenaiheeksi. Poikkeusaikojen keskellä työkyvyn johtaminen ja palautumisen varmistaminen on yhä tärkeämpää. Jatkuva muutos, epävarmuus ja ympäröivän maailman kompleksisuus haastavat meitä. Ne ovat osa jokapäiväistä arkea. Hybridimallista on tullut meille normaali tila, jonne on tärkeää kehittää uusia rutiineja, jotka auttavat meitä pysymään toimintakykyisinä sekä varmistavat riittävän palautumisen. Tarvitsemme myös rohkeutta muuttaa työkulttuuriamme ja työntekemiseen liittyviä uskomuksia. Luodaan yhdessä palautumisen kulttuuria, jonka tuloksena on hyvinvoiva henkilöstö. Webinaarissa saat oivalluksia siitä, miten pitää yllä optimaalinen toimintakyky ja samalla varmistaa pysyvä palautuminen arjen rutiinien avulla. 

Webinaarissa käsiteltäviä aiheita: 

· Tunnista kuormitus ja vahvista itsensä johtamista

· Henkisen kuorman ja informaatiotulvan vaikutus työkykyyn

· Viisaat hyvinvointirutiinit palautumisen ja työkyvyn ylläpitoon

· Miten luoda yhdessä palautumisen kulttuuria


Webinaarin aikataulu: 
8.45-9.00 Webinaariin liittyminen 
9.00-9.30 Aiheen käsittely ja yhteenveto

Tervetuloa mukaan!
Anniina ja Jaana

Oivaltamaan Oy:n Jaana Hautala on erittäin kokenut yritys- ja mentaalivalmentaja, NLP kouluttaja ja tietokirjailija. Jaanan intohimo on mentaalivalmennus – itsetuntemus, henkinen suorituskyky, ajattelu- ja tunnetaidot sekä vuorovaikutus kiihtyvästi muuttuvassa ympäristössä. Hän haastaa osallistujia pysähtymään oman ajattelunsa ja toimintansa äärelle sekä antaa tilaa osallistujien ajattelulle ja kokemusten jakamiselle. Jaanan tapa kouluttaa ja luennoida on kokemuksellinen ja energinen sekä hän tuo uudenlaista näkemystä sekä käytännön vinkkejä työelämään ja suorituskykyyn. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Jaana on ollut yli sadassa organisaatiossa valmentajana, puhujana tai kouluttajana kehittämässä inhimillistä kilpailukykyä, jossa ihmisyys on keskiössä. Aikaisemmin hän toimi 15 vuotta erilaisissa esimiestehtävissä ja kouluttajana, jonka tarinoita ja kokemusta hyödynnän luennoissani. Jaana tuo rohkeutta, innovatiivisuutta ja näkemystä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sekä inhimilliseen työelämään, jossa luodaan kilpailukykyä.

Jaana on kokenut NLP kouluttaja ja hänelle on kouluttajana takanaan jo 27 pitkää NLP koulutusta ( 16 päivän NLP Practitioner tai NLP Master Practitioner koulutusta ) Jaana on valmistunut Kalifornian NLPU:sta NLP Master Traineriksi 2019 ja verkostoituu sekä syventää NLP osaamista kansainvälisesti jatkuvasti. Jaana on kirjoittanut Otavan julkaiseman tietokirjan Mielen voimasta 2017 sekä toinen Jaanan tietokirja Rohkeiden Aikuisten kirja- Vapaudu Uskomusten kahleista julkaistiin marraskuussa 2019. 

OIVALTAMAAN OY


Taito Training Oy:n Anniina Hukari on oivalluttava kehittämis- ja muutosasiantuntija sekä kouluttaja, joka uskoo vahvasti organisaatioissa, tiimeissä ja yksilöissä olevaan potentiaaliin. Hän auttaa kirkastamaan tavoitteet ja puskee yksilöitä ja tiimejä positiivisesti niitä kohti – rinnalla kulkien ja yhdessä tehden. Suurena intohimona on parhaiden toimintatapojen rakentaminen organisaatioihin ja niiden kautta sekä tuloksellisuuden että työhyvinvoinnin lisääminen. Anniina on erittäin kokenut esimiesten ja johdon kouluttaja, fasilitaattori ja business coach. Anniinalla on yli 20 vuoden kokemus ihmisten valmentamisesta, kouluttamisesta ja ohjaamisesta. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri ja kansainvälisesti sertifioitu coach (PCC), pedagogisesti pätevä opettaja, stressinhallinta- ja palautumisvalmentaja, hypnoterapeutti ja NLP Trainer, joka on opiskellut myös mm.  aivotutkimusta. Anniinan ydinosaamista ovat: viisaan vuorovaikutuksen rakentaminen,coaching, oppiminen ja aivot muutoksessa ja kehittymisessä, uusien toimintatapojen ja mallien kehittäminen sekä vieminen käytäntöön, palautuminen, ihmisten erilaisuus, läsnäolo, vahvuusajattelu sekä valmentava työote.

TAITO TRAINING OY

Järjestäjä