Mielen hyvinvointi ja muutos

Kesto:45 min
Kieli:suomi
Teknologia:Muu teknologia (Zoom)

26.4.2024

Maksuton webinaari
klo9.00-9.45

Mielen hyvinvointi muutoksen keskellä

Muutokset ovat osa jokapäiväistä työnarkea tällä hetkellä. Viime vuosina käyttäytymisemme sekä tapamme olla vuorovaikutuksessa on muuttunut valtavasti. Tällä hetkellä taloudellinen tilanne, että tekoälyn laajempi hyödyntäminen kiihdyttää muutosvauhtiamme.

Onko meillä taitoa käsitellä muutoksen tuomaa psyykkistä kuormitusta. Epävarmuuden ja tiedon puutteen keskellä psyykkisen suorituskyvyn vaatimukset kasvavat koko ajan, ja myös mielen hyvinvointi on noussut tärkeään rooliin. Muutoksessa mielen hyvinvointi on mm. muutosten tuomien ajatusten sekä tunteiden ymmärtämistä sekä ihmisten erilaisten toimintamallien tukemista.

Vastuullinen yritys tukee muutoksessa ihmistä ja luo samalla sekä kilpailukykyistä että hyvinvoivaa kulttuuria. Ymmärrämmekö kuitenkaan mielen hyvinvoinnin todellista merkitystä ja otammeko riittävästi ihmisiä mukaan kehittämän muutoksiin tuomia haasteita ja mahdollisuuksia?

-Mielen hyvinvointi muutoksen keskellä

-Muutos prosessin vaiheet ja siihen liittyvät tunteet

-Ihmisten erilaiset ajattelu- ja toimintamallit muutoksiin

-Miten tuemme ihmisiä muutosten keskellä?

Valmentajasi
Oivaltamaan Oy:n Jaana Hautala on erittäin kokenut yritysvalmentaja, NLP kouluttaja, tietokirjailija sekä inspiroiva puhuja. Jaanan intohimo on psyykkinen hyvinvointi –henkinen suorituskyky, ajattelu- ja tunnetaidot sekä viisas vuorovaikutus kiihtyvästi muuttuvassa ympäristössä.

Hän haastaa osallistujia pysähtymään oman ajattelunsa ja toimintansa äärelle sekä antaa tilaa osallistujien ajattelulle ja kokemusten jakamiselle. Jaanan tapa kouluttaa ja luennoida on kokemuksellinen ja energinen sekä hän tuo uudenlaista näkemystä sekä käytännön vinkkejä työelämään ja suorituskykyyn.

Viimeisen viidentoista vuoden aikana Jaana on ollut reilusti yli sadassa organisaatiossa valmentajana, puhujana tai kouluttajana kehittämässä inhimillistä työelämä, jossa ihmisyys on keskiössä. Aikaisemmin hän toimi 15 vuotta erilaisissa esimiestehtävissä ja kouluttajana, jonka tarinoita ja kokemusta hän hyödyntää luennoissani. Jaana tuo rohkeutta, innovatiivisuutta ja näkemystä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sekä inhimilliseen työelämään, jossa luodaan kilpailukykyä.

Jaana on myös kokenut NLP kouluttaja ja Kalifornian NLPU:sta NLP Master Traineriksi. Jaana on koulutukseltaan myös Coach, mindfulness- ja rentoutusohjaaja. Jaana on kirjoittanut Otavan julkaiseman tietokirjan Mielen voimasta sekä toisen tietokirjan miten vapautua Uskomusten kahleista. Kolmannessa tietokirjassa Paremman työelämä Opas Jaana oli yhtenä kirjoittajista.

Vuoden 2024 alussa Jaana on lähtenyt mukaan sijoittaksi ja omistajaksi Kuullakseen, joka tarjoaa yritysten työntekijöille uudenlaista mielen valmennusta joustavana digipalveluna


OIVALTAMAAN OY

VOIMAKKUUS.FI

Järjestäjä