Epävarmuudessa toimiminen ja keskeneräisyyden hyväksyminen

Kesto:30 min
Kieli: suomi
Teknologia:Oppia (GoToWebinar)

8.5.2020

Maksuton webinaari
klo9.00-9.30

Epävarmuudessa toimiminen ja keskeneräisyyden hyväksyminen

  • Mitä työkaluja voin käyttää, jotta pystyn toimimaan epävarmuudessa?
  • Miten uskallan olla avoimesti keskeneräinen?
  • Miten voimme rakentaa luottamusta ja läsnäolevaa tunneilmapiiriä?

Elämme jatkuvassa epävarmuudessa. Epävarmuudesta on tullut normaali tila, joten on tärkeä kehittää taitoja, jotka auttavat meitä toimimaan. Epävarmuudessa toimiminen vaatii meiltä tunnetaitoja, tilannetajua sekä myös omien pelkojen ja haavoittuvuuden tutkimista. Läsnäolo auttaa tuomaan meille lisää tietoisuutta niistä. Läsnäolon lisääminen kohtaamisiin ja tunneilmapiirin tietoinen rakentaminen antaa tilaa toimia keskeneräisenä oma itsenä. Me tarvitsemme lisää rohkeutta ja kykyä kohdata toisemme sekä toimia ilman hallinnan tai kontrollin tarvetta. Tarvitsemme luottamusta toisiimme ja uskallusta toimia vaihtuvissa tilanteissa ilman varmuutta onnistumisesta.

Webinaarin aikataulu:

8.45-9.00 Webinaariin liittyminen

9.00-9.30 Aiheen käsittely, yhteenveto ja aikaa kysymyksille

Kouluttaja

Jaana Hautala

on erittäin kokenut yritys- ja mentaalivalmen­taja, NLP kouluttaja ja tietokirjailija. Jaanan intohimo on mentaalivalmennus – itsetuntemus, henkinen suorituskyky, mielentaidot sekä vuorovaikutus kiihtyvästi muuttuvassa ympäristössä. Hän tuo rohkeutta, innovatiivisuutta ja uudenlaista näkökulmaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Työotteeltaan Jaana on vahvasti läsnäoleva, innostava ja oivalluttava. Hän haastaa osallistujia pysähtymään oman ajattelunsa ja toimintansa äärelle sekä antaa tilaa osallistujien ajattelulle ja kokemusten jakamiselle. Tietosisällön lisäksi toiminnallisuus sekä omakohtainen tekeminen ja harjoittelu ovat Jaanan koulutusten keskiössä.

Coachina Jaanan ydinosaamista ovat: itsetuntemus, erilaisuuden ymmärtäminen, aito vuorovaikutus, mielentaidot, palautuminen, suorituskyvyn ylläpito, pysähtyminen sekä muutoksessa toimiminen.

Oivaltamaan Oy

Järjestäjä