Laadukas vuorovaikutus hybridityössä

Kesto:45 min
Kieli: suomi
Teknologia:Muu teknologia (Zoom)

3.2.2022

Maksuton webinaari
klo9.00-9.45

Laadukas vuorovaikutus hybridityössä

Aloitamme vuoden monikanavaisesti töitä tehden. Monikanavaisuus on jotain, mikä kannattaa huomioida sekä tilaisuuden suunnittelussa, että toteutuksessa. Se ei koskaan ole optimivaihtoehto vaan parasta olisi, että koko osallistujajoukko olisi samassa mediassa kasvokkain tai etänä. Tämä ei kuitenkaan aina ole mahdollista tai eri syistä tavoiteltavaakaan.

Viisailla valinnoilla ja teoilla saamme myös hybridimalliset kohtaamiset toimimaan tuloksellisesti ja onnistuneesti. Hybriditilaisuuksiin ei kannata lähteä ilman suunnitelmaa, suoraan toisesta tilaisuudesta syöksyen. Etukäteissuunnittelulla ja valmistautumisella varmistamme yhteisen ajan viisaan käytön sekä mahdollistamme hyvän vuorovaikutuksen sekä yhteyden osallistujien välille.

Webinaarin teemoja:

  • Onnistuneen kohtaamisen rakentaminen hybridimallissa
  • Yhteisen ymmärryksen varmistaminen
  • Vaaralliset väärintulkinnat vuorovaikutuksessa
  • Vuorovaikutuksen johtaminen ja yhteisen ajattelun fasilitointi hybridissä

Webinaarin aikataulu:
8.45-9.00 Webinaariin liittyminen
9.00-9.45 Aiheen käsittely ja yhteenveto

Valmentajanasi webinaarissa:
Jaana Hautala

on erittäin kokenut yritys- ja mentaalivalmentaja, NLP kouluttaja ja tietokirjailija. Jaanan intohimo on mentaalivalmennus – itsetuntemus, henkinen suorituskyky, mielentaidot sekä vuorovaikutus kiihtyvästi muuttuvassa ympäristössä. Hän tuo rohkeutta, innovatiivisuutta ja uudenlaista näkökulmaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Työotteeltaan Jaana on vahvasti läsnäoleva, innostava ja oivalluttava. Hän haastaa osallistujia pysähtymään oman ajattelunsa ja toimintansa äärelle sekä antaa tilaa osallistujien ajattelulle ja kokemusten jakamiselle. Tietosisällön lisäksi toiminnallisuus sekä omakohtainen tekeminen ja harjoittelu ovat Jaanan koulutusten keskiössä.
Coachina Jaanan ydinosaamista ovat: itsetuntemus, erilaisuuden ymmärtäminen, aito vuorovaikutus, mielentaidot, palautuminen, suorituskyvyn ylläpito, pysähtyminen sekä muutoksessa toimiminen.

Oivaltamaan Oy

Anniina Hukari
on oivalluttava kehittämis- ja muutosasiantuntija sekä kouluttaja, joka uskoo vahvasti organisaatioissa, tiimeissä ja yksilöissä olevaan potentiaaliin. Hän auttaa kirkastamaan tavoitteet ja puskee yksilöitä ja tiimejä positiivisesti niitä kohti – rinnalla kulkien ja yhdessä tehden. Suurena intohimona on parhaiden toimintatapojen rakentaminen organisaatioihin ja niiden kautta sekä tuloksellisuuden että työhyvinvoinnin lisääminen. Anniina on erittäin kokenut esimiesten ja johdon kouluttaja, fasilitaattori ja business coach.
Anniinalla on yli 20 vuoden kokemus ihmisten valmentamisesta, kouluttamisesta ja ohjaamisesta. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri, opettaja ja business coach master, joka on opiskellut myös mm NLP:tä sekä aivotutkimusta.
Business coachina Anniinan ydinosaamista ovat: oppiminen ja aivot muutoksessa ja kehittymisessä, uusien toimintatapojen ja mallien kehittäminen sekä vieminen käytäntöön, ihmisten erilaisuus, läsnäolo ja vuorovaikutus, vahvuusajattelu sekä esimiesten työote ja valmentaminen.

TAITO TRAINING

Tutustu myös 17.3.2022 järjestettävään JAKSAMISTA JA HYVINTOINTIA TYÖYHTEISÖÖN -tapahtumaan! Tässä virtuaalisesti järjestettävässä Expert -seminaaripäivässä sinulla on mahdollisuus kartoittaa omat ja tiimisisi työuupumuksen riskitekijät Maslach Burnout Inventory -profiilin avulla. Lisäksi opimme erilaisista työkaluista ja menetelmistä, jotka edistävät työkykyä ja jaksamista sekä henkilökohtaisesti että työyhteisönä. LUE LISÄÄ TÄÄLTÄ >>

Järjestäjä