Mitä on Lean ja miten HICCS OHD auttaa kokonaisvaltaisen Leanin käyttöönotossa?

Kesto:1 t
Kieli: suomi
Teknologia:Oppia (GoToWebinar)

14.12.2018

Maksuton webinaari
klo10.30-11.30

Mitä on LEAN? Tuohon kysymykseen voidaan vastata hyvin erilaisilla painotuksilla. Webinaarissa lähdetään liikkeelle aiheen alkulähteiltä ja kerrotaan miten länsimaat ”löysivät” Leanin. Samoin tuodaan esiin, miten HICCS OHD auttaa kokonaisvaltaisen Leanin käyttöönotossa?

Nykyajan suuri haaste on saavuttaa kokonaisvaltainen 'Lean' toiminalle, ja se voidaan ainoastaan saavuttaa kun katsotaan yhtiötä ja sen tehokuutta kokonaisaltaisesti 'organisimi' ajatuksella. Organismi 'yleisesti ottaen' toimii vain optimitasolla, kun kaikki osa-alueet ovat terveitä ja se tekee jatkuvasti työtä sen eteen että se sopeutuisi ja selviää omassa elinympäristössä. Hyvä yhtiö on organisimi joka kehittyy orgaanisesti, liian hitaasti se jää jalkoihin ja liian nopeasti se tuhoaa itsensä.

HICCS OHD Platform tuo meille työkalun, jolla voidaan kartoittaa yhtiön 'organismin' terveys ja kehitystarpeet helpolla liikennevalo vertauksella. Käytäntö perustuu siihen, että yhtiön tehokkuus ja valmius hoitaa tarvittavat tehtävät ja kartoitetaan kokonaisvaltaisesti kysely muodossa [MS Excel], josta saadaan kuva yhtiön tilasta osa-alueittain.

Kartoituksen perusteella voidaan tehdä jatkuvuus ja kehityssuunnitelmia, jotka ovat kustannustehokkaita ja aidosti tarpeellisia kokonaiskuvaan ja kehitystarpeisiin nähden. Kannattaa muistaa ja huomioida, että nykymaailmassa ei ole yhtäkään yhtiötä, jolla ei olisi kehitystarpeita.

Tulevaisuuden 'Lean' yhtiö arvioi itseään kriittisesti, on valmis tekemään vaikeitakin päätöksiä nopeasti, ei hitaasti kuten nykypäivänä ja seuraa omaa kehitystä tarkasti [past, present, future]. OHD tarjoaa yhtiöille mahdollisuuden ottaa ensi-askel kohti kokonaisvaltaista 'Lean' tulevaisuutta.

Webinaarissa käymme läpi mm. 

 • Katsaus Lean filosofiaan ja sen eri elementteihin / periaatteisiin
 • Katsotaan mikä on arvoa lisäävä, ja mikä ei
 • Tarkastellaan arvovirtaa, arvovirta kartoituksen periaatteita ja esimerkkejä
 • Käydään hukat ja hukan muodot läpi, vilkaistaan mitä on 5S, mitä on visuaalinen johtaminen ja mitkä on sen tasoja
 • Briiffataan virtaus, imu ja siihen liittyen resurssitehokkuus versus virtaustehokkuus
 • Kuvataan Lean ajatusmaailmaa pienellä sarjakuvalla ja katsotaan tyypillisiä tuloksia
 • Mietitään mitä kehitettävää suomalaisissa Lean ”projekteissa on havaittu
 • HICCS OHD Tehokkuuskartoitus Lean käyttöönotossa

Agenda:

 • 10.30-10.33 Aloitus
 • 10.33-11.03 Esitys "Mitä on Lean?" (Kalevi Kaski)
 • 11.03-11.23 Esitys "Miten HICCS OHD auttaa kokonaisvaltaisen Leanin käyttöönotossa?" (Niklas Christides)
 • 11.23-11.30 Q & A

Kalevi Kaski

Kalevilla on kattava 18 vuoden kokemus Lean Six Sigma ja Lean menetelmien menestyksellisestä soveltamisesta useassa Euroopan maassa. Kalevi on sertifioitu Lean Six Sigma Master Black Belt ja Lean Master.

Niklas Christides

Niklas on työskennellyt useissa korkean profiilin ja paineen alaisissa muutosympäristöissä erityisesti UK:ssa, hänellä on hyvin laajakatseinen tapa katsoa yhtiöitä ja niiden toimintaa, minkä avulla hän löytää helposti kehitettäviä osa-alueita tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseski. Niklas on työskennellyt pitkään lean ympäristössä Rolls-Royce:in kanssa, erityisesti keskittyen siihen miten lean toimintamentelmiä voidaan hyödyntää osana kokonaisvaltaista operatiivista toimintaa. Niklas johti Royce-Royce:illa Business Management toimintoa ennekuin siirtyi omatoimisen konsultoinnin pariin yli 5 vuotta sitten. Vankka kansainvälinen kokemus ja syväjohtamisen erikoistuntemus valmennuksen kautta tekevät Niklaksesta tehokkaan muutosvalmentajan.

Tervetuloa!

Järjestäjä