Oppimisen oppiminen, tapa kehittyä monialaiseksi ”superosaajaksi”

Kesto:45 min
Kieli:suomi
Teknologia:Oppia (GoToWebinar)

25.2.2020

Maksuton webinaari
klo9.00-9.45

Oppimaan oppiminen ymmärretään tärkeäksi taidoksi. Sitä ei ole kunnolla ymmärretty parhaimmissakaan yliopistoissa, vaikka systeemitiede on juuri tarkoitettu selvittämään millaisia kukin ympäristö ja aihe olisivat tuottamassa emergenssiä eli superkykyä. IT-alaa oppisi vaivattomimmin systeemisin keinoin. Millainen on tietokoneen semantiikka, entä arkkitehtuurit tai prosessit kehitettäessä softaa ja tekoälyä, johdettaessa organisaatioita?

Lähes kaikki kehittämisen periaatteet ovat systeemisiä, ja niitä on satoja/tuhansia. Logiikan tulisi mennä niin, että kun jäsennämme kohteemme tietyillä pelisäännöillä (kuten IT-mallinnus), saamme tärkeimmät tavoitteemme toimintoineen ja bisneksineen synkronoiduksi toisiinsa ylemmällä tasolla kuin perinteiset SWOT:it ja QFD:t ja BMC:t, jotka jättävät vaarallisia aukkoja väleihinsä. Systeemialan tutkimus on tuottanut arvokasta tietämystä, mitä yhdistelemällä rakentuu yhtenäinen kuva jopa yhteiskunnasta ”metayhteiskuntana”.

Webinaarin suosittama lääke aukkoihin on itseoppiminen metakognition kautta, laadullinen kehittyminen, mutta ei määrä. Aihe on laaja tarjoten valtavasti näkökulmia eri sektoreilta. Tämä esitys keskittyy kolmeen teemaan:

  1. Käsitteellinen mallintaminen IT-alan systeemisten piirteiden oivaltamiseen omassa työssäsi
  2. Viestinnän kehittämisen menetelmä teknologiaoppimiseen ja nettityöskentelyyn (joukkoistus)
  3. Tekoälyn linjaaminen vastuullisena agenttina siten, että päästään rakentamaan vastuullista yhteiskuntaa kybernetiikan parhaan tiedon mukaan

Kaikki liittyy kaikkeen. Ken Wilberin Integral teoria (AQAL) jakaa ajattelumme sisäiseen ja ulkoiseen, yksilölliseen ja kollektiiviseen. Sen mukaisesti kohta 1 tuo oppijalle emergenttiä tietoa itse tiedosta, alasta riippumattomasti. Kohta 2 edistää verkostoitumista kulttuurissaan ja kohta 3 konkretisoi tämän suhteessa yhteiskuntaan. Teoria kuvaa myös ihmistä, kuinka suhtaudumme toisiimme. Tärkeää tietoa sekin!

Metayliopiston viestintä- ja visualisointikonsepti on ainutlaatuinen tapa kuvata mitä tahansa haastetta. Oppiminen alkaa kiihtyä yhtenäisen ajattelutavan ansiosta ehkä jopa satakertaisesti, riippuen kontekstista. Ja kun Wikipedia on tekniikka jakaa faktatietoa, kybernetiikka antaa viisauden lahjat oppia vaikutusta, oppivuutta ja ohjausta. Systeemi selittää.

Eki Laitila

Ekin työura on edennyt vuosikymmenten tahdittamana Nokian ITC-softaprojekteista alkaen. Jo 80-luvulla Eki heräsi symbolisen tekoälyn ideaan ja koko 90-luvun sovelsi sitä teollisuusprojekteissa. 00-luvulla Eki alkoi tutkia softakehityksen automatisointia palkitussa startupissaan sekä yliopistossa väitökseen asti. 10-luvun hän on jalostanut systeemistä IT-metodiikkaa soveltamaan viitekehystä: Tieto & Järki & Ymmärrys. https://thesystemsthinker.com/ on yksi monista verrokkiyhteisöistä.

Softainsinöörinä Eki on ohjelmoinut koneelle tärkeimmät visionsa, metatasolla oliomalleina. Kokemusten perusteella hän ennakoi, että kyberneettinen menetelmä (yhteinen äly) tulee mullistamaan opetuksen ja yhteiskuntakehityksen, sekä IT-opetuksen.

Sosiotekninen systeemi on kaikki, minkä eteen töitä teemme. Keskittykäämme epäoleellisen sijasta tämän tavoitteen saavuttamiseen jo tänään!

Järjestäjä