Palautetaidot esimiehen työssä

Kesto:45 min
Kieli:suomi
Teknologia:Oppia (GoToWebinar)

7.3.2019

Maksuton webinaari
klo10.00-10.45

Esimiestehtävissä toimivalta henkilöltä vaaditaan tilanneherkkyyttä ja taitoa tehdä havaintoja. Erityisen tärkeää on osata kuunnella viestintäkumppaneita ja toimia rakentavasti palautteenantajana. On hyvä tietää, millainen palaute on tehokasta, ja miten toimia palautekeskustelun onnistumiseksi. Valta on kykyä toimia yhdessä.

Hyödyt osallistujalle 

 • tiedostaa esimiehen viestinnän vaikutuksen työyhteisön ilmapiiriin  
 • ymmärtää tavoitteellisen, asiallisen ja tilanneherkän viestinnän merkityksen   
 • saa vinkkejä, kuinka kehittyä palautteen antajana ja saajana 
 • saa välineitä haastavissa tilanteissa toimimiseen 

Webinaarin sisältö 

Esimies vaikuttaa ihmissuhdetasolla 

 • esimiehen viestinnän vaikutus työyhteisön ilmapiiriin ja tuloksellisuuteen  
 • luottamuksellisuuden ja vuorovaikutushalukkuuden osoittaminen 
 • tilanneherkkyys ja kuuntelemisen taidot – aito läsnäolo 
 • herkkyys tunnistaa reaktiot ja tunnelmat 

Esimies palautteenantajana ja vastaanottajana 

 • tarkoituksenmukaiset palautemenetelmät 
 • perustellulla ja kannustavalla palautteella tuloksiin 
 • palautetiedon käsitteleminen ja arviointi 
 • esimiehen jatkuva itsensä arviointi 

Monikansallisen työyhteisön haasteet palautteen annossa 

 • luottamuksen rakentaminen - edellytys tuloksiin 
 • sanattoman viestinnän kulttuurisidonnaisuus 
 • kulttuuriset erityispiirteet viestinnässä 

Valmentaja

Valmentaja Marsa Bäck on kouluttanut yli 45 vuoden ajan. Hänen rautainen kokemuksensa ja erikoistuminen niin työyhteisön viestintä ja vuorovaikutustaitoihin kuin myös esiintymistaidon valmentamiseen on auttanut lukuisia ihmisiä ja yrityksiä parempaan vuorovaikutukseen. Marsa käyttää valmennuksissa runsaasti yhteistoiminnallisia menetelmiä ja käy valmennuksen aikana oppimiskeskusteluja. Hänen mottonaan on: ”Koulutettavaa ei jätetä yksin ongelmien kanssa!”.    

Valennukset

Tutustu ja ilmoittaudu työyhteisö- ja johtamisviestintä valmennuspäivään 9.4.2019!

Puheakatemia: Työyhteisön vuorovaikutustaidot - Avoin valmennuspäivä

Järjestäjä