Älykkyyttä osaamisen johtamiseen: SMART CAPABILITY MANAGEMENT

Kesto:30 min
Kieli:suomi
Teknologia:Oppia (GoToWebinar)

8.3.2019

Maksuton webinaari
klo9.00-9.30

Suomalaisissa yrityksissä panostetaan joka vuosi entistä enemmän osaamisen kehittämiseen; rekrytoidaan osaajia, käydään kursseilla, ostetaan konsultteja. Kulut kasvavat, mutta lisääntyykö kyvykkyys saada aikaan oikeita tuloksia?

Smart Capability Management on uusi älykäs toimintatapa varmistaa yritysten strategian tai hankkeen onnistuminen.  Tämä Vallum Oy:n kehittämä kyvykkyyksien systemaattisen johtamisen palvelu on suoraviivainen ja yksinkertainen toteuttaa, ja sillä on nopea vaikutus toiminnan tuloksellisuuteen sekä kustannustehokkuuteen.

Kehittämämme menetelmä on Suomelle mahdollisuus lisätä yritysten kilpailukykyä, ja sitä myöten voittaa mm. huoltosuhteen heikkenemisestä maallemme aiheutuvat riskit. Kansallisen Smart Capability Management -hankkeen missiona on auttaa yrityksiä menestymään globalisoituvassa ja digitalisoituvassa maailmassa. Hankkeeseen kutsutaan mukaan kaksikymmentä maamme kärkiyritystä, joissa tehdään merkittävä kyvykkyysloikka ajanjaksolla 2019-2022.


Tässä tiikerinloikassa rima on korkealla. Hankkeeseen osallistuville yrityksille lupaamme uuden, juuri kullekin organisaatiolle sopivimman tavan johtaa organisaationsa kyvykkyyttä. Kullekin loikkaajalle muotoillaan alkukartoitukseen perustuva yrityskohtainen tiekartta, jonka hallitussa toteutuksessa myös autamme. Hankkeen yritykset oppivat toisiltaan yhteisissä työpajoissa ja tilaisuuksissa, joissa päästään vertailemaan tiikerinloikan alkuvaihetta, tiekarttaa ja tuloksia – luonnollisesti luottamuksellisesti yhdessä sovituin osin.

Naistenpäivän maksuttomassa webinaarissa kuulemme Smart Capability Management -konseptin kehittäneen Vallum Oy:n toimitusjohtaja Timo Vallin ja strategisen osaamisen kehittämisen huippuasiantuntijan Kirsi Elina Kallion ajatuksia järkevämmästä osaamisen hallinnasta ja kyvykkyyksien strategisesta kehittämistyöstä.

 

Puhujat:

Timo Valli (FM, eMBA) on johtaja, joka on tehnyt pitkän työuran vakuutus- ja terveyspalvelualoilla sekä julkisen hallinnon suurissa organisaatioissa. Timo muistetaan mm. Valtiovarainministeriön ict-johtajana ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin hallituksen puheenjohtajana. Tällä hetkellä hän toimii digi- ja alusta-ajan uutta työtä (New Work) jäsentävän Vallum Oy:n toimitusjohtajana ja strategiakonsulttina.

Kirsi Elina Kallio (FL) on kokenut työtoiminnan kehittäjä ja tutkija. Hän on opettanut, valmentanut ja tutkinut työelämän oppimiseen ja muutokseen liittyviä teemoja yrityksissä ja yliopistoissa yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Yrittäjänä Kirsin erityisalaa on kasvattaa asiakasyritystensä kilpailukykyä tarjoamalla tieteellisesti testattuja välineitä strategisten kyvykkyyksien rakentamiseen.

 

Lisää aiheesta:

www.vallum.fi

www.kirsielinakallio.fi

Järjestäjä