Tiedon hallintaa ja tietojohtamista tietoarkkitehtuurilla

Kesto:1 t
Kieli:suomi
Teknologia:Muu teknologia (muu)

7.5.2019

Maksuton webinaari
klo9.00-10.00

Tiedolla johtaminen on terminä noussut kuumaksi puheenaiheeksi, jonka oppeja monet organisaatiot haluavat päästä hyödyntämään. Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ei kuitenkaan ole asia, joka lepää vain aloittamispäätöksen varassa. Jotta tietoa voidaan hyödyntää johtamisessa, on tietoa itsessään johdettava.

Tietojohtamisella viitataan tiedon kokonaisvaltaiseen johtamiseen organisaation tavoitteiden mukaisesti. Johtamiselle tyypillisesti johdettavasta kohteesta on oltava riittävät tiedot, jotta johtaminen on onnistunutta ja tehokasta. Tieto mielletään kuitenkin usein hankalaksi resurssiksi valjastaa sen abstraktin luonteen vuoksi.

Tätä ongelmaa me lähestymme kokonaisarkkitehtuurin keinoin. Mallintamalla organisaation keskeisin tieto ja tiedon liikkeet toiminnassa, on mahdollista saavuttaa tarkoituksenmukainen käsitys tietoon liittyvistä tekijöistä, joita johtamalla tieto on hallittua.

Tässä webinaarissa: 

  • Tutustut tiedon hallintaan ja tietojohtamiseen kokonaisarkkitehtuurin näkökulmasta

  • Saat ajatuksia siitä, minkälaisista asioista tiedon hallinta voisi koostua

  • Saat itsellesi kuvaa tietoarkkitehtuurin merkityksellisyydestä

Kenelle?

Webinaari on tarkoitettu kaikille tiedon hallinnasta ja kokonaisarkkitehtuurista kiinnostuneille.

 

KATSO WEBINAARIN TALLENNE

 

Webinaarin pitää:

Arterin konsultti ja tietojohtamisen asiantuntija Lassi Ropponen

Lassi auttaa työssään asiakkaita tietojohtamisen ja kokonaisarkkitehtuurin parissa. Hänen työpajoissaan asioita lähestytään konkretian kautta. Tärkeintä Lassille onkin asiakkaiden kokonaisvaltainen onnistuminen.

Järjestäjä