Uskomukset onnistumisten ja kehityksen mahdollistajina

Kesto:30 min
Kieli: suomi
Teknologia:Oppia (GoToWebinar)

31.5.2019

Maksuton webinaari
klo9.00-9.30

31.05.2019  09:00 - 09:30

·     Miten uskomukset vaikuttavat kehitykseen?

·     Uskomukset hyvinvointikulttuurin taustalla

·     Mitä ne uskomukset oikein ovat?

Uskomukset onnistumisten ja kehityksen mahdollistajina

Meillä kaikilla on rajoittavia uskomuksia siitä, mikä meille itselle ja ihmiselle yleisesti ottaen on tässä maailmassa mahdollista, ja mitä pidämme meille mahdottomana. Me jokainen myös luomme koko ajan maailmaamme omilla käsityksillämme ja uskomuksillamme. Uskomuksemme koskevat niin ympäristöämme, käyttäytymistämme, taitojamme kuin meitä itseämme. Myös työyhteisöihin olemme luoneet paljon uskomuksia, joista on tullut meille vahva ajattelu- ja toimintastrategia.

Werbinaarin sisältöä muun muassa:

· Mitkä uskomukset tai ajattelumallit sinun/tiimisi toimintaa ohjaavat?

· Miten negatiivisia uskomuksia lähtee muuttamaan?

· Miksi uskomukset mahdollistavat onnistuneen toimintaenergian

Webinaarin aikataulu:

8.45-9.00 Webinaariin liittyminen

9.00-9.30 Aiheen käsittely, yhteenveto ja aikaa kysymyksille

Kouluttaja:

Jaana Hautala

on erittäin kokenut yritys- ja mentaalivalmen­taja, NLP kouluttaja ja tietokirjailija. Jaanan intohimo on mentaalivalmennus – itsetuntemus, henkinen suorituskyky, mielentaidot  sekä vuorovaikutus kiihtyvästi muuttuvassa ympäristössä. Hän tuo rohkeutta, innovaatisuutta ja uudenlaista näkökulmaan kokonaivaltaiseen hyvinvointiin. Työotteeltaan Jaana on vahvasti läsnäoleva, innostava ja oivalluttava. Hän haastaa osallistujia pysähtymään oman ajattelunsa ja toimintansa äärelle sekä antaa tilaa osallistujien ajattelulle ja kokemusten jakamiselle. Tietosisällön lisäksi toiminnallisuus sekä omakohtainen tekeminen ja harjoittelu ovat Jaanan koulutusten keskiössä.

Coachina Jaanan ydinosaamista ovat: itsetuntemus, erilaisuuden ymmärtäminen, aito vuorovaikutus, mielentaidot, palautuminen, suorituskyvyn ylläpito, pysähtyminen sekä muutoksessa toimiminen.

Jaana on aktiivinen linkedinissä, joten luodaanhan verkosto sitä kautta.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/jaana-hautala/

Oivaltamaan Oy

www.oivaltamaan.fi

 

Järjestäjä