Vähennä etätyön kuormitusta – luo hyvät itsensä johtamisen rutiinit

Kesto:30 min
Kieli:suomi
Teknologia:Oppia (GoToWebinar 3)

17.4.2020

Maksuton webinaari
klo9.00-9.30

Vähennä etätyön kuormitusta – luo hyvät itsensä johtamisen rutiinit 

Epävarmuuden ja muutosten keskellä, hyvä arkirutiinit, nousevat tärkeään rooliin. Rutiinit luovat meille etätyöläisille turvallisuutta sekä muodostavat päivät rakenteen. Hyviin rutiineihin liittyy paljon terveyttä ja luovuutta edistäviä vaikutuksia. Kotoa työskentely tarjoaa myös monelle meistä järjestää vanhat arkirutiinit uudella tavalla.  Vaikka koko maailma on myllerryksessä ja olo tuntuu voimattomalta, automaattisesti toistuvat hyvinvointirutiinit auttavat väsymykseen ja stressiin. 

  • Tee uudet itsensä johtamisen rutiinit arvo ja hyvinvointi pohjalta 

  • Suunnittele jokainen päivä aamulla varmistaen etätyön tauot 

  • Aloita jo tänään askel kerrallaan lempeästi- tunnista ja muuta vanhat ajatusrakenteet 

  • Muuta toistoilla tapoja ja myös aivojen neurologiaa  

Webinaarin aikataulu:

8.45-9.00 Webinaariin liittyminen

9.00-9.30 Aiheen käsittely, yhteenveto ja aikaa kysymyksille

Kouluttaja

Jaana Hautala

on erittäin kokenut yritys- ja mentaalivalmen­taja, NLP kouluttaja, puhuja  ja tietokirjailija. Jaanan intohimo on mentaalivalmennus – itsetuntemus, henkinen suorituskyky, mielentaidot sekä vuorovaikutus kiihtyvästi muuttuvassa ympäristössä. Hän tuo rohkeutta, innovatiivisuutta ja uudenlaista näkökulmaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Työotteeltaan Jaana on vahvasti läsnäoleva, innostava ja oivalluttava. Hän haastaa osallistujia pysähtymään oman ajattelunsa ja toimintansa äärelle sekä antaa tilaa osallistujien ajattelulle ja kokemusten jakamiselle. Tietosisällön lisäksi toiminnallisuus sekä omakohtainen tekeminen ja harjoittelu ovat Jaanan koulutusten keskiössä.

Coachina Jaanan ydinosaamista ovat: itsetuntemus, erilaisuuden ymmärtäminen, aito vuorovaikutus, mielentaidot, palautuminen, suorituskyvyn ylläpito, pysähtyminen sekä muutoksessa toimiminen.

Oivaltamaan Oy

Järjestäjä