WEBINAARI: Hankesalkuista ketterään portfolioon

Kesto:1 t
Kieli: suomi
Teknologia:Oppia (GoToWebinar)

1.9.2020

Maksuton webinaari
klo14.00-15.00
Webinaari on ohi, kiitos kaikille osallistuneille. 
Jos et nähnyt webinaaria, voit tutustua tallenteeseen sivun lopussa.

 

Kuinka hyvä kehitysportfolio mahdollistaa strategian toteutumisen? 

Miten kehitän nykyisen projektisalkun hallinnan ketteräksi portfolion hallinnaksi?

Miten mahdollistetaan nopea reagointi organisaation strategisiin haasteisiin ja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin?

Portfolionhallinnan kehittäminen ja johtaminen on ajankohtainen ja tärkeä aihe monissa yrityksissä. Hyvin toimiva kehitysportfolion ohjaus tukee strategian toteutumista muuttuvassa ympäristössä ja mahdollistaa ketterämmän reagoinnin sekä ketterän toiminnan skaalaamisen koko yrityksen laajuiseksi toiminnaksi. Tehokkaan portfolionhallinnan tarkoitus on luoda edellytykset työn tehokkaalle virtaukselle ideasta aina asiakkaalle asti.

Hyvin toimiva portfolionhallinta auttaa organisaatiota laittamaan perusperiaatteet oikeaan järjestykseen: tehdään oikeita asioita; tehdään asiat oikein; tehdään asiat nopeasti. Toimimaton portfolion hallinta johtaa käänteiseen tilanteeseen, jossa ei ole selkeää fokusta tehtäville asioille, ei keskitytä tekemään asioita oikein ja yritetään tehdä liian monta asiaa kerralla – tehottomasti. 

Webinaarissa käydään läpi keskeiset keinot kehitettäessä nykyinen projektisalkun hallinta ketteräksi portfolion hallinnaksi. Kuulet miten lean- ja agile-periaatteiden noudattaminen, läpinäkyvyyden ja kommunikaation lisääminen sekä lean- ja lisäarvo-ohjautuneen rahoitusmallin mahdollistaminen luovat hyvän pohjan onnistumiselle. Kerromme miten ketterällä portfolionhallinnalla mahdollistat nopean vastaamisen organisaation strategisiin haasteisiin ja ennen kaikkea sen asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

Aikataulu:

13:50 - 14:00 Liittyminen webinaariin
14:00 - 14:45 Webinaari
14:45 - 14:50 Kysymyksiä
 

Asiantuntijat:

Reni Waegelein työskentelee Talent Basella Lean Agile palvelualueen vetäjänä. Hän on pitkän linjan tietohallinto- ja liiketoimintajohtaja. Syväosaaja niin liiketoiminnan ja IT:n strategiassa kuin Lean- ja Agile muutosten toteuttamisessa. Erilaiset roolit ovat auttaneet Reniä kehittämään pitkän aikavälin strategista ajattelua ja tarkastelemaan liiketoiminnan kehittämisen eri näkökulmia.  

  • Melkein 20 vuoden kokemus ICT- ja digitaalisten palveluiden kehittämisestä
  • Toiminut muun muassa CIO:na ja hallitusten jäseninä erilaisissa organisaatioissa.
  • Vastannut ICT:stä yrityksessä, joka liikevaihto on yli kaksi miljardia vuodessa
     

Mikko Lukkarinen työskentelee Talent Basella senior konsulttina Lean Agile palvelualueella. Mikko on erikoistunut ketteriin ohjelmistokehitysprosesseihin, projekteihin sekä portfolion hallintaan ja hänellä on käytännön asiantuntemusta niin palvelukehitykseen kuin koko portfolionhallintaan. Mikolta onnistuu niin koulutus, coaching kuin käytännön toimeen tarttuminen kaikilla organisaation tasoilla.

  • Laaja-alainen käytännön kokemus ohjelmistokehityksen menetelmistä yli 16 vuoden ajalta
  • Vahvuutena erilaisten työkalujen hyödyntäminen seurannan, ennustamisen ja mittaamisen apuna
  • Osaa soveltaa ketteriä menetelmiä käytäntöön niin tiimi, projekti kuin portfolio -tasoilla
  • Ollut avainroolissa rakentamassa ja kehittämässä perinteistä portfolionhallintaa ja toimintaa ketterämmäksi

Mikko työskenteli Talent Basella lokakuuhun 2020.


Koulutuksemme

Talent Base järjestää Lean-Agile koulutuksia sekä räätälöityjä työpajoja. Tutustu sivuillamme koulutustarjontaan tai ilmoittaudu oppia.fi:n kursseillemme täältä.
 

Kuuntele webinaari jälkikäteen!

Kaikki oppia.fin webinaarit tallennetaan, joten voit kuunnella webinaarin myös myöhemmin.

Järjestäjä